תיקי לוחמה משפטית והארגונים המעורבים בהם

שם תיק התביעהשנהמדינהארגון לא ממשלתי יוזםסטטוס
אל-חק נ' ריוואל2010שוויץאל-חקבהליכים (אוקטובר 2010)
אל-חק, אל-מיזאן נ' אהוד ברק2009בריטניהאל-חק, אל-מיזאןבית המשפט דחה את הבקשה לצו מעצר (ספטמבר 2009)
אל-חק נ' מזכיר המדינה לענייני חוץ וחבר העמים2009בריטניהאל-חק, קרן סיוע משפטי לעזהנדחה (יולי 2009); נדחה בבית דין לערעורים (פברואר 2010)
מועצת כפר בילעין נ' גרין פארק אינטרנשיונאל2009קנדהאל-חק, עדאלה-ניו יורק, מיכאל ספרדנדחה (ספטמבר 2009); ערעור נדחה (אוגוסט 2010)
המרכז הפלסיטני לזכויות אדם נ' בנימין בן אליעזר2008ספרדהמרכז הפלסטיני לזכויות אדםנדחה (יוני 2009)
המרכז הפלסיטני לזכויות אדם נ' עמי איילון2008הולנדהמרכז הפלסטיני לזכויות אדםערכאה נמוכה דחתה להוציא צו מעצר (מאי 2008); נדחה בבית דין לערעורים (אוקטובר 2009)
המרכז הפלסטיני לזכויות אדם נ' משה יעלון2008ניו-זילנדהמרכז הפלסטיני לזכויות אדםהיועץ המשפטי לממשלה הורה על השהיית התביעה; התביעה נדחתה (נובמבר 2006)
סאלח חסן נ' מזכיר המדינה והתעשייה2006בריטניהאל-חקנדחה על ידי ערכאה נמוכה (נובמבר 2007); נדחה בבית דין לערעורים (נובמבר 2008)
מוחמד מטר נ' דיכטר2005ניו-יורק (ארה"ב)המרכז לזכויות חוקתיות, המרכז הפלסטיני לזכויות אדםהתביעה נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי (2006); נדחתה בבית דין לערעורים (אפריל 2009)
בלאס נ' משה יעלון2005וושינגטון (ארה"ב)המרכז לזכויות חוקתיות נדחתה בערכאה נמוכה (דצמבר 2006); נדחתה בבית דין לערעורים (פברואר 2008)
קורי נ' קטרפילר2005וושינגטון (ארה"ב)המרכז לזכויות חוקתיותנדחתה בערכאה נמוכה (נובמבר 2005) נדחתה בבית דין לערעורים ספטמבר 2009)
המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, יש גבול נ' דורון אלמוג2005בריטניההמרכז הפלסטיני לזכויות אדם, יש גבולצו מעצר בוטל (ספטמבר 2005)
המרכז הפלסטיני לזכויות אדם נ' שאול מופז2004בריטניההמרכז הפלסטיני לזכויות אדםבית המשפט דחה בקשה לצו מעצר
המרכז הפלסטיני לזכויות אדם נ' בנימין בן אליעזר 2003שוויץהמרכז הפלסטיני לזכויות אדםתיק התביעה נדחה
ועדת סברה ושתילה נ' אריאל שרון2001בלגיהועדה סברה ושתילה; בסיוע בדיל, המרכז לפיתוח, תיעוד ומידע על פלסטין, האגודה הפלסטינית להגנה על זכויות האדם ואיכות הסביבה בירושליםתיק התביעה נדחה (יוני 2013)