ביולי 2016 ספריית בית הלורדים פרסמה דו"ח בנושא "תנאי החיים, הבריאות ורווחה של ילדים פלסטינים" שהוסר ללא הסבר ב-19 ביולי, אך עדיין זמין ברשת האינטרנט. המחברים מציגים בו נרטיב של סבל פלסטיני כתוצאה מאמצעי הבטחון שישראל נוקטת בהם מבלי לבחון אילו אמצעים עומדים ברשותה של ישראל כדי להגן על אזרחיה מפני התקפות טרור. בנוסף, הדו"ח מתעלם מגורמים פנים פלסטינים בהם אלימות, שחיתות וניהול לקוי וכיצד הם משפיעים על מצבם של ילדים פלסטינים. הוא גם מתעלם מהשימוש הנרחב בילדים בהתקפות על ישראל.

נרטיב זה משקף קמפיין פוליטי רב-שנתי בו ארגונים לא-ממשלתיים הם שחקנים מרכזיים. מטרתו הוא ניצול טענות על התעללות לכאורה בילדים כדי להכפיש את ישראל.

מסמך בית הלורדים הבריטי הוא דוגמא חשובה לאופן בו מסמכי או"ם, ודיווחים בתקשורת מסתמכים על ארגונים לא ממשלתיים כדי לתקוף את ישראל, למרות שארגונים אלו הם פוליטיים ביותר, מוטים, אינם אמינים וסובלים מליקויים מתודולוגיים בסיסיים וברורים.

לדוגמא, המסמך חוזר על הטענה הלא מאומתת של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – סניף פלסטין (אב"י-פלסטין) על כך ש"ילדים עצורים סבלו מאלימות פיזית" ומכך ש"חוקרים ניצלו את עמדת הכח שלהם, איימו ובידדו כדי לסחוט הודאות".

בדומה לכך דיווח של הבי.בי.סי (1 ספטמבר 2014) המצוטט במסמך משקף טענות לגבי ילדים פלסטינים שנפגעו ומפנה למרכז הפלסטיני לזכויות אדם, בצלם ואמנסטי אינטרנשיונאל. לארגונים אלו אין כל דרך לאמת את הטענות הללו. כמו כן, דו"ח על נושאים דומים שחובר על ידי עורכי דין בריטים מבוסס על טענות לא מאומתות של בצלם, האגודה לזכויות האזרח בישראל, המוקד, אדאמיר, אב"י-פלסטין, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ומשפט ללא גבולות.

ארגונים אלו ואחרים שסיפקו מידע לפרסומים שמובאים בדו"ח של בית הלורדים כמו גם בדו"חות אחרים בנושא כבר נחשפו כלא אמינים. אלה כוללים את Human Rights Watch, מועצת הפליטים הנורבגית, PalThink, גישה, Save the Children, רופאים לזכויות אדם-ישראל, סיוע רפואי לפלסטינים (MAP) ועוד.

כפי שכבר תועד על ידי NGO Monitor ארגונים אלו הם בעלי סדר יום פוליטי ואינם מקפידים על שיטות ומתודולוגיות מחקר מהימנות. רבים מהם פעילים בקמפיין הקורא להפעלת לחץ פוליטי, כלכלי ומשפטי על ישראל באמצעות הכפשתה. חלקם מקדמים את קמפיין ה-BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות, ואילו אחרים פועלים בתחום "הלוחמה המשפטית" שבמסגרתה מוגשות תביעות נגד בכירים ישראל בבתי משפט בינלאומיים. הניסיון להכפיש את ישראל באמצעות האשמות שקריות על התעללות בילדים הוא חמור במיוחד.

אנו קוראים לספריית בית הלורדים הבריטי ולגופים אחרים להשתמש במתודולוגיות תקפות כדי לבחון את האשמות על הפרת זכויות אדם בלי קשר לאיזור גיאוגרפי או לסכסוך מסוים. דו"חות שמסתמכים על מסמכי או"ם ועל התקשורת שאוספים מידע מארגונים לא ממשלתיים אינם אמינים ונעשה בהם שימוש להשגת מטרות פוליטיות שאינן קשורות לזכויות אדם.