מסמך זה מציג את המשכורות הגבוהות וחסרות הפרופורציה של העובדים המקומיים ב"מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי", מנגנון מימון ממשלתי אירופי שמרכזו ברמאללה, וכל תפקידו הוא להעביר מענקים לארגונים פוליטיים ישראלים ופלסטינים. מקרה זה משקף תופעה רחבה יותר – תעשייה של משכורות עתק ובזבוז כספים ללא מתן דין וחשבון בעניין. תוצאה נוספת של תעשייה זו היא עלייה בעלות העבודה, ניכור מצד אלה שאינם זוכים לנתח מהעוגה ותלות בתורמים.

 • ממשלות שוויץ, שבדיה, דנמרק, והולנד הקימו מנגנון מימון משותף בשם "מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי" שמרכזו ברמאללה (להלן: "המנהלת") במטרה "לתמוך בארגוני חברה אזרחית לזכויות אדם ישראלים ופלסטינים בפעילים בשטחים הפלסטינים הכבושים".
 • המנהלת מעבירה מימון ליבה ל-24 ארגונים לא-ממשלתיים ומממנת פרויקטים לארגונים נוספים. המדינות התורמות אינן מחזיקות במנגנון מימון דומה באף מדינה אחרת או אזור סכסוך אחר בעולם.
 • לפי דו”ח פנימי של המנהלת, 80% מהמענקים ניתנים כ"מענקי ליבה" לארגונים שונים. מחקר של NGO Monitor הראה כי מתוך 24 ארגונים הזוכים למענקים אלה, 13 תומכים ב-BDS וזוכים ליותר מ-5.8 מיליון (יותר ממחצית) מסך התקציב הכולל (10.4 מיליון דולר), זאת במשך ארבע שנים.
 • חלק מהמוענקים אף משתמשים ברטוריקה אנטישמית, ובראש חלק מהארגונים עומדים פעילים בעלי קשרים לכאורה לחזית העממית לשחרור פלסטין. מענקי הליבה ניתנים בין השאר לארגונים בדיל, אל חק, אדאמיר, ומפתאח, המעורבים בקמפיין הלוחמה המשפטית וקמפיין ה-BDS נגד ישראל. בנוסף, המנהלת מעבירה כספים לארגונים ישראלים בהם בצלם, גישה, יש דין ושוברים שתיקה.
 • בנוסף למדינות התורמות, המנגנון מנוהל על ידי המכון המשפטי של אוניברסיטת ביר-זית וחברת הייעוץ האירופית NIRAS.
 • המדינות התורמות אחראיות "להחליט על המסגרת הכללית והמדיניות של המנהלת; לאשר צעדים אופרטיביים ותקנות שגרתיות של המנהלת; אישור תוכניות שנתיות ותקציב למנהלת; אישור מימון כפי שמוצע על ידי המנהלת; החלטה על בסיס קול קורא לתמיכה בפרויקטים; אישור דוחות מילוליים שנתיים וכספיים של המנהלת; הקמת ועדת היגוי להערכה חצי שנתית או כל הערכה חיצונית של התוכנית".

משכורות לצוות המנהלת ברמאללה

 • הנתונים מראים כי מתוך תקציב של 17.6 מיליון דולר, 73.8 אחוזים יועדו למימון ארגונים (מענקי ליבה או מענקים לפרויקטים). 15.1 אחוזים עלויות תקורה, שכר והחזרים שונים; 11.1 אחוזים נועדו ל"בניית יכולות ודיאלוג מדיניות" (כולל 80 אלף דולר לסדנאות ולפגישות).
 • לפי דוח פירוט התקציב, מנכ"ל המנהלת מרוויח עשרת אלפים דולר בחודש, למשך 44 חודשים (440 אלף דולר למשך כל התוכנית). מנהל המענקים, מקבל 8,000 דולר לחודש, למשך 42 חודשים (336 אלף דולר) ועוזר מרוויח 2,200 לחודש למשך 48 חודשים (105,600 דולר).

Secretariat Budget

 • ההחזרים המצוינים על טיסות, מלונות והשכרת רכב משקפים רמת פעילות גבוהה ונוחה בהשוואה לארגונים בסדר גודל זה.
 • הערכה מקדימה של הממשלה הדנית מספטמבר 2013 ציינה כי הפער הרחב בין המשכורת הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר "מעלה דאגות על תפקידם של התורמים, במיוחד בהקשר של האפקטיביות של מדיניות הסיוע". למרות זאת, לא נעשו כל שינויים במבנה השכר של המנהלת.
 • המנהלת יושבת במכון המשפטי של אוניברסיטת ביר-זית, כאשר המנכ"ל מועסק על ידי המכון. לפי דו"ח ביקורת שנערך על ידי Deloitte ב-2013, אוניברסיטת ביר-זית סובלת מגרעון כלכלי עמוק על סך 34,894,875 דולר (24,750,886 דינר ירדני).

מידע השוואתי

מנהלת זכויות האדם היא מנגנון מיוחד במינו, שאין לו מקביל ברחבי העולם. לכן, לא ניתן להעריך את משכורת המנכ"ל ביחס למנכ"לים של גופים אחרים. עם זאת, ניתן לבצע השוואה לפי ממוצעי השכר ברשות הפלסטינית ושל ארגוני סיוע ממשלתיים ואזרחיים שעובדים בגדה המערבית.

ממוצע מוערך, למעט המנהלת, והנתונים של הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה

ממוצע מוערך, למעט המנהלת, והנתונים של הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה

המשכורות לעובדי המנהלת גבוהות בהרבה בהשוואה למשכורת היומית של עובד פלסטיני ממוצע. לפי הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2015 המשכורת היומית הממוצעת הייתה 24.4 דולר (94.1 ₪) בגדה המערבית ו-16.1 דולר (61.9 שקל) ברצועת עזה. המשכורת היומית הממוצעת לפלסטינים העובדים בישובים ישראלים הייתה 51.6 דולר (198.9 ₪).

 • משכורות עובדי האו"ם בישראל (האו"ם לא מפרסם את גובה המשכורות לעובדים בשטחי הרשות הפלסטינית) נעות בין 59,457 דולר לשנה לעוזר קצין מנהלי עד 132,913 דולר לקצין תכניות בכיר. המשכורות השנתיות של עובדים כלליים נעות בין 23,468 דולר לשליח ועד 76,054 דולר לעוזר כלכלי בכיר.
 • טווח המשכורות המומלץ של סוכנות הסיוע הממשלתית האמריקאית USAID נע בין 14,213 ל-89,927 דולר לשנה.
 • שירות השלום הגרמני האזרחי (ZFD), מצא כי "המשכורות הגדלות של מומחים מקומיים", במיוחד בישראל/פלסטין "מונע את השימוש המוגבר במומחים מקומיים כדי לחסוך בעלויות". המשכורת הממוצעת למומחה מקומי בשירות השלום הגרמני האזרחי היא 66,885 דולר.
 • הארגון ההומניטארי הבינלאומי אוקספם אינטרנשיונל מציע להתאים את המשכורות השנתיות של עובדיו לנורמות המקומיות. בגדה המערבית, אחראי מעקב, בקרה ולמידה מרוויח בין 31,853 דולר ל-43,685 דולר. אחראי תקשורת היושב בירושלים מרוויח בין 22,967 דולר ל-34,451 דולר (נספח 13).
 • המשכורת השעתית של נציגי השטח של אמנסטי אינטרנשיונל היא 14-10 דולר לשעה (נספח 14).