דוח חדש של מכון המחקר NGO Monitor המתפרסם היום (שני) חושף כי בין השנים 2012-2016, הועברו למעלה מחצי מיליארד ש״ח (515 מיליון) ל-39 ארגונים ישראלים המשפיעים על שיח זכויות האדם בישראל. המחקר מראה כי 60% מהמימון (310 מיליון ש"ח) הגיע מממשלות זרות באופן ישיר ועקיף, ואילו היתר מקרנות ותורמים פרטיים. 72% מהארגונים שנבדקו קיבלו למעלה ממחצית התרומות מממשלות זרות.

במחקר נבדקו חמש שנות דיווח של תרומות ל-39 ארגונים ישראלים הטוענים לקידום זכויות אדם במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי. כל תרומה נבדקה והוצלבה עם מחקרים קודמים על מנת לברר האם מקורה בממשלה זרה או בתרומה פרטית. פירוט המענקים המלא זמין במאגר המידע של NGO Monitor, הנותן למשתמש את היכולת לסווג את הנתונים לפי מקבל המענק, מקור המימון, סך המענק וקריטריונים נוספים. כל הנתונים נלקחו מהדוחות השנתיים כפי שהוגשו על ידי הארגונים לרשם העמותות ולא נעשה בסכומים כל שינוי.

״הארגונים המופיעים במחקר משפיעים באופן ישיר על השיח הציבורי והמשפטי בישראל, על יחסי החוץ מול מדינות ועל האופן בו מקבלי החלטות בחו״ל מתייחסים לסוגיה. חלק מהארגונים אף שותפים פעילים בקמפיין הדה-לגיטימציה נגד ישראל״, כך מציין ראש דסק ישראל ב-NGO Monitor, איתי ראובני. "ראוי שלציבור ולתקשורת יהיו את כל הנתונים הזמינים לגבי המימון של ארגונים אלו באופן נגיש וברור, זאת על מנת להבין מי הן המדינות, הקרנות הפרטיות והגופים המשפיעים על שיח זכויות האדם בישראל".

המחקר מראה כי הממשלה הגרמנית היא התורם הגדול ביותר לאותם ארגונים, עם מימון של 49.8 מיליון ש"ח לחמש שנים, כשאחריה האיחוד האירופי, נורבגיה והולנד. ארבע הממשלות הללו העניקו יחד 159 מיליון ש"ח, שהם יותר מחצי מסך כל המימון הממשלתי לארגונים שנספרו. הקרן החדשה לישראל היא התורם החמישי הגדול ביותר מבין כל התורמים, והתורם הלא-ממשלתי הגדול ביותר מבין התרומות הפרטיות. הקרן לחברה פתוחה של ג'ורג' סורוס היא התורם העשירי הגדול ביותר.

בנוסף, המחקר חושף כי תרומות ממוסדות דת נוצריים וגופים כנסייתיים מהוות 20% מסך המענקים לארגונים אלו. 93% מהגופים הכנסייתיים ממומנים על ידי ממשלות ולפי הנתונים שבידי NGO Monitor, רובם המוחלט מעורב בקמפיינים שונים נגד מדינת ישראל, כולל קמפיין החרם, משיכת השקעות וסנקציות (BDS).

לקריאת הדוח המלא

לכניסה למסד הנתונים המלא