בעקבות חשיפתה של מנהרת טרור נוספת העוברת בין עזה לשטחי ישראל על ארגונים לא-ממשלתיים ומממניהם האירופיים להעריך מחדש את הקמפיינים שלהם נגד מדיניותה של ישראל כלפי עזה ולהפסיקם , אומר מכון המחקר NGO Monitor. במשך שנים, "גישה", "אמנסטי אינטרנשיונל", "Human Rights Watch" וארגונים פוליטיים רבים אחרים גינו את ישראל על כך שהציבה הגבלות קפדניות בנוגע להעברת חומרי בנייה וסחורות נוספות הנכנסות לעזה.

ארגונים אלה שללו על הסף שוב ושוב את חששותיה הביטחוניים של ישראל בנוגע לסחורות בהן ניתן לבצע "שימוש-כפול" (חומרים בהם ניתן להשתמש לצרכים אזרחיים או לצרכי טרור, לדוגמא מלט [עבור מנהרות] וצינורות ברזל [עבור רקטות]). ארגונים אלה מתארים את המדיניות הישראלית כלפי עזה כ"עונש קולקטיבי" וכי החשש הביטחוני הוא רק תירוץ. בהמשך, אומצו טענות הארגונים הללו על-ידי ממשלות אירופיות, אשר הוסיפו לחץ דיפלומטי לקמפיין נגד המדיניות הישראלית.

(בין המממנים הממשלתיים של גישה לשנת 2013-2012 נמנים האיחוד האירופי, נורבגיה, אירלנד, בריטניה, בלגיה, ה-NDC [כספים משותפים של ממשלות שווייץ, דנמרק, הולנד ושוודיה] ומסגרות שונות באו"ם).

עם זאת, מנהרות הטרור מפריכות את הנרטיב של הארגונים המוזכרים לעיל. המנהרות, שחפירתן היא מבצע הנדסי מורכב, נבנו בעזרת מאות טונות של בטון ושעות של עבודה מפרכת, אשר יכלו לשמש לטובת בניית בתי ספר, מתקנים רפואיים ובתים. במקום זאת, חומרי הבנייה הוסבו למטרת ניסיונות להוציא לפועל התקפות טרור נגד ישראל.

ארגונים לא-ממשלתיים וארגונים בינלאומיים אחרים צריכים לערוך ביקורות מדוקדקות של חומרי הבנייה שלהם על מנת לוודא כי השימוש במלט ובציוד אחר נעשה למטרה שלשמה הוקצו, ולהטמיע נהלים ביטחוניים שימנעו ניצול נוסף שלהם. אין בסיס להנחה שלפרויקטים בינלאומיים ישנה חסינות מניצול על-ידי החמאס וארגוני טרור אחרים. כמו כן, האפשרות שחומרים הוסבו למטרה אחרת מעלה שאלות קשות בנוגע לפיקוח על תוכניות הסיוע הללו.

עם זאת, מאז חשיפתן של מנהרות אלו, אף ארגון לא פרסם גינוי של חמאס או קרא להם לחדול מהתקפותיהם נגד אזרחים ישראלים. במקום זאת, הם המשיכו בטענות הכוזבות בנוגע לעונש קולקטיבי. ארגון גישה למשל, טען כי "החיבור בין ההודעה על חשיפת המנהרה לבין הפסקת העברת החומרים עשוי להיתפש כצעד ענישתי". קנת' רות' מארגון Human Rights Watch שיתף ציוץ של חואן קול: "הישראלים שוב כופים עונש קולקטיבי על הפלסטינים בעזה".

תגובות הארגונים ממשיכות להפגין את האג'נדה הבלתי-מוסרית שלהם. במקום להתמקד בישראל, ארגונים אלו צריכים להוקיע את הטרור הפלסטיני ואת הסבתם של חומרים החיוניים לפרויקטים אזרחיים לטובת פעולות טרור.