בתגובה לפרסומים בדבר הקמת ועדת חקירה לבדיקת המימון לארגונים לא-ממשלתיים המעורבים בקמפיינים נגד חיילי צה"ל, מכון המחקר NGO Monitor מפרסם את ההודעה הבאה:

בדיקה רשמית של התופעה יכולה לתרום למאבק במימון הזר לארגונים המעורבים במלחמה הפוליטית נגד מדינת ישראל. מכון המחקר NGO Monitor מוכן לסייע לוועדה בתנאי שזאת תתמקד בנושאי הליבה, תוך שמירה על ערכים דמוקרטים, ובמיוחד תמלא את התנאים הבאים:

  1. על הוועדה להיות מנותקת מפוליטיקה מפלגתית על מנת שתהיה מסוגלת לבחון את היקף התופעה באופן יעיל. הבעייתיות במימון ממשלתי זר לקמפיינים נגד ישראל אינה עניין של ימין או שמאל. זאת תופעה רחבה יותר הדורשת תשומת לב רצינית, במיוחד לאור העובדה שארגונים בינלאומיים, אירופאים ופלסטינים, הם העומדים במרכז הקמפיין נגד חיילי צה"ל, אף יותר מארגונים ישראלים, וצריכים להיות נידונים בוועדה שכזו.
  2. המיקוד חייב להיות על אחריות הממשלות האירופאיות המממנות, חוסר השקיפות מצדן והליך קבלת ההחלטות – ולא פתרונות של חקיקה או ניסיונות להגביל את פעילותה של החברה האזרחית בישראל. במשך שנים, מכון המחקר NGO Monitor הביע התנגדות לחקיקה מגבילה בנושא, שכן פתרון זה אינו יעיל כלפי המימון המגיע לארגונים שאינם רשומים בישראל.
  3. אין צורך להשקיע באיסוף נתונים ובגיוס משאבים על מנת לחקור את הנושא. מכון המחקר NGO Monitor, אתר האינטרנט שלו והמומחים של המכון, מחזיקים בכל המידע הקשור למימון ממשלתי זר לארגונים המעורבים בקמפיין האנטי-ישראלי, קמפיינים אנטישמים, שלילת קיומה של מדינת ישראל ואף קשר עם ארגוני טרור. כל הדיונים בנושא בפרלמנטים ברחבי העולם, נעשים באמצעות הנתונים והדוחות שנכתבו על ידי חוקרי NGO Monitor.

אנו ממליצים לחברי הכנסת לפתוח בדיאלוג ישיר עם מקבליהם האירופאים. אנו חוזרים ומדגישים שמדינות אשר הפסיקו מימון בעבר, עשו זאת לאחר דיאלוג מובנה וביקורתי.