האיחוד האירופי ומימון אירופי לפרויקטים של הארגונים המעורבים:

קיימים פרוייקטים וארגונים נוספים המובילים קמפיינים בנושא זכויות ילדים. חלק מאותם ארגונים חברים גם בקבוצת העבודה של יוניצ"ף.

הצילו את הילדים – שבדיה ואיטליה

לפי מערכת השקיפות של האיחוד האירופי, ב-2010 האיחוד האירופי החל למממן את פרוייקט "הצילו את הילדים – שבדיה" בשותפות YMCA  מזרח ירושלים.

הפרויקט משנת 2014 ניצל מושגים מהמשפט הבינלאומי במטרה לעשות דה-לגיטימציה למדינת ישראל, בטענה כי "ילדים נתונים למספר הפרות זכויות אדם על בסיס יום יומי, כולל הרג, פציעה, עינויים, אפליה, הטרדה, הריסת בתים ומעצר שרירותי. בשנים 2000-2012 הצבא הישראלי עצר וכלא יותר מ-8,000 ילדים." (האיחוד האירופי העניק 550,000 אירו ל"הצילו את הילדים – שבדיה" לטובת מתן תמיכה פסיכולוגית לעצורים).

בשנת 2015, האיחוד האירופי עצר את המימון שלו לפרוייקט, ואיטליה התגייסה להעניק לפרויקט 878,117 אירו לשלוש שנים. הסיבה לעצירה מימון אינה ידועה.

ב-2015 הצילו את הילדים – איטליה החלו לנהל את פרויקט הצילו את הילדים – שבדיה, ו-DCI-P הצטרף כמנהל פרוייקטים. בתיאור הפרוייקט, הצילו את הילדים – איטליה מצטטים את הטיעונים הלא מבוססים של DCI-P לפיהם "בכל שנה, 70 ילדים בבמוצע בגדה המערבית בגילאים 12-17 נעצרים ומורשעים בבתי הדין הצבאי של ישראל. ב-2013 ראינו ילדים צעירים מאוד שחוו מעצר. בפברואר 2013, הילד הצעיר ביותר שווחה מעצר היה רשום במזרח ירושלים כילד בן 5.5 מסילואן. מעבר לכך, בחברון 21 ילדים בגילאים 8-10 נעצרו ביום אחד במארס 2013. הצילו את הילדים איטליה טוענים בנוסף כי "מעצר ילדים בדרך כלל מבוסס על חשד לזריקת אבנים בעוד שהראיות בשטח ביחס לאותן האשמות נותרות עמומות ולא ברורות".

YearImplementerPartnersSum (euro)Donor
2009SC DenmarkEJ-YMCA500,000ECHO (EU)
2010SC SwedenEJ-YMCA545,000ECHO (EU)
2011SC SwedenEJ-YMCA500,000ECHO (EU)
2012SC SwedenEJ-YMCA540,000ECHO (EU)
2013SC SwedenEJ-YMCA600,000ECHO (EU)
2014SC SwedenEJ-YMCA550,000ECHO (EU)
2015-2018SC ItalyEJ-YMCA & DCI878,117DGCS (Italy)

מועצת הפליטים הנורבגית, החברה בקבוצת העבודה של יוניצ"ף, קיבלה גם כן מימון מהממשלה הנורבגית לטובת פעילויות בנושא זה. ב-2017, נורבגיה העניקה ל-NRC 109,258 דולר לטובת "הגנה על חינוך מפני מתקפות בגדה המערבית, ובייחוד במזרח ירושלים ושטח C".

בצלם והמוקד

ב-25 באוקטובר 2017 הארגונים בצלם והמוקד לזכויות הפרט פרסמו דו״ח משותף תחת הכותרת ״לא מוגנים – מעצרם של נערים בירושלים המזרחית". ניתוח ראשוני של תקציר המנהלים, שפורסם מבעוד מועד, מראה שהדו"ח הוא חלק מקמפיין בינלאומי נרחב, לוקה בכשלים מתודולוגיים ועובדתיים רבים ומהווה ניצול של נושא זה לצרכים פוליטיים. בצלם והמוקד קיבלו מהאיחוד מימון משותף בסך 200,000 אירו למשך שנתיים לטובת הפרוייקט "ילדים במעצר: מניעת טיפול לקוי בקטינים פלסטינים עצורים במזרח ירושלים". הכותרת כשלעצמה מעידה על תוצאות ידועות מראש של המחקר ועל כוונותיו הפוליטיות של הפרוייקט, וכמובן על הגוף המממן אותו. מעבר לכך, הפרסום סובל מכשלים מתודולוגיים בסיסיים, המדגישים את ניכוס זכויות האדם לטובת מטרות פוליטיות ברורות. ראו "ניתוח ראשוני של הדוח של בצלם והמוקד לזכויות הפרט בדבר מעצר קטינים בירושלים."