נושאים

התפקיד המרכזי של ממשלות אירופה במימון ארגונים לא ממשלתיים

אנטישמיות וארגונים לא-ממשלתיים

ארגונים רבים הטוענים לקידום זכויות אדם ואג׳נדה הומניטארית משתמשים ברטוריקה ובדימויים אנטישמיים במאבקם נגד העם היהודי ונגד זכות קיומה של מדינת ישראל.

מבוא לארגונים לא ממשלתיים: פעילות, מימון ותפקידם בקמפיין הדה-לגיטימציה נגד ישראל

מהם ארגונים לא-ממשלתיים? כיצד הם ממומנים? מה תפקידם בקמפיין ה-BDS ובקמפיינים נוספים של דה-לגיטימציה?

נושאים נוספים