מימון כפול מהאיחוד הארופי לארגונים לא ממשלתיים

תקציר מנהלים

האיחוד הארופי, יחד עם המדינות החברות בו, צפוי לספק יותר ממחצית הסיוע העולמי בשנים 2020-2014. חלק נכבד מהסיוע, אשר היקפו המדויק לא ידוע, מנוהל באמצעות ארגונים לא ממשלתיים או מועבר אליהם. בהתחשב בהיקף המימון, הנושא של עלות מול תועלת הוא בעל חשיבות מכרעת וגורם להתעניינות רבה בקרב בכירים האיחוד האירופי ואזרחיו.

הדו"ח מנתח את מבנה המימון האירופי, ומדגיש מספר מאפיינים מטרידים המשפיעים על השקיפות, חלוקת עבודה וניסוח ברור של מטרותיו.

  • מנגנוני המימון של האיחוד האירופי, המקיפים תקציבים גדולים, הם מורכבים ביותר, ויש בו בהם ערוצים ישירים ועקיפים ולעתים אלו חופפים. המנגנונים לעיתים מיוסדים ואז מתבטלים, מאורגנים מחדש או נקראים בשמות חדשים דבר המגביל את השקיפות ואת יכולתו של הציבור לבקר אותם ומעלות את עלויות הניהול.
  • כל המימון של המחלקה לסיוע הומניטארי ולהגנה אזרחית של האיחוד האירופי (ECHO) המוקצה לסיוע הומניטרי (כמיליארד אירו בשנה), מנוהל בעקיפין – 46% ממנו באמצעות ארגונים לא ממשלתיים אירופאים שלעיתים מעבירים את הכספים לארגונים לא ממשלתיים אחרים. 54% הנותרים מועברים באמצעות ארגונים בינלאומיים, בהם האו"ם וסוכנויות סיוע של מדינות חברות.
  • המצב המורכב בו האיחוד מעביר מימון ישיר ובו בזמן גם עושה שימוש נרחב בערוצים של מימון עקיף, פוגמים בשקיפות ומגבילים את היכולת לעקוב אחרי המימון.
  • ריבוי מסגרות המימון של האיחוד הארופי לארגונים לא ממשלתיים מוביל לא פעם לכך שארגון ממומן על ידי יותר ממסגרת אחת של האיחוד הארופי, לעיתים  קרובות עבור פעילויות דומות, ולאותה תקופת זמן. יש גם לא מעט אי התאמות בין מקורות מידע שונים בנוגע לסכום המימון ולארגון המקבל אותו.
  • מדיניות האיחוד הארופי ומטרותיו לעיתים קרובות אינן עקביות או אף סותרות באופן בוטה.
  • ECHO מממן פרויקטים וארגונים לא ממשלתיים שסטו מהעקרונות והמטרות הרשמיות המוצהרות של ECHO.

לקריאת הדו"ח המלא הקישו כאן