מכון המחקר NGO Monitor מברך על החלטת הפרלמנט השוויצרי להעביר תיקון לחוק, לפיו שוויץ לא תוכל לסבסד, גם לא באופן עקיף, פרויקטים של סיוע המבוצעים על ידי ארגונים לא-ממשלתיים המעורבים בפעולות גזעניות, אנטישמיות או מסיתות לשנאה, או בקמפיינים של חרם, משיכת השקעות וסנקציות (BDS).

ממשלת שוויץ מממנת באופן ישיר באמצעות "מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי" ברמאללה רשת שלמה של ארגונים שחלקם קשורים באופן ישיר לארגון הטרור החזית העממית. בין השנים 2013-2016 המנהלת העבירה כ-2.38 מיליון דולר לארגונים אלו, וממשלת שוויץ אחראית לכרבע מתקציבה. כמו כן, המנהלת מעבירה יותר מחצי מתקציבה לארגונים הקוראים לחרם על ישראל.

ההחלטה השוויצרית גם מציינת ש"הסתה לשנאה משמעותה קמפיינים של ארגונים לא ממשלתיים שיכולים להיחשב לפרובוקציות על ידי קבוצות של אנשים או מדינות ריבוניות. קמפיינים של BDS משמעותם חרם, משיכת השקעות או סנקציות על קבוצות ומדינות ריבוניות". לקריאת ההחלטה.

אולגה דויטש, ראש דסק אירופה ב-:NGO Monitor "ההתפתחות החיובית היום בשוויץ היא אבן דרך במאבק נגד ה-BDS, האנטישמיות והשנאה, ומראה כי לא ניתן להפריד בין התופעות. החלטה זו היא תקדים חשוב ו- NGO Monitor היה גורם חיוני בהקשר זה והעביר מידע למקבלי ההחלטות בשוויץ לגבי המימון לארגונים שפועלים באופן שנוגד את מדיניות הממשלה שם, ביניהם כאלה שתומכים ב- BDS ומתנגדים לפתרון שתי המדינות לסכסוך.
על ממשלת ישראל וחברי הכנסת להפיק את הלקחים ממקרה זה ולפעול אל מול נציגים אירופים במקום לנסות ולהעביר חוקים דוגמת החוק שאוסר על כניסתם של פעילי BDS . עבודה משותפת על קווים מנחים ומנגנוני הערכה יכולה לגרום לשינוי חיובי באופן בו כל הצדדים מתייחסים לסוגיה. אני קוראת לכל ממשלות אירופה לפעול כפי ששוויץ פעלה, ולבחון מחדש את המימון לארגונים לא ממשלתיים שמקדמים שנאה".