במקביל לדיוני וועדת הפנים של הכנסת בנושא המורכב של התיישבות האזרחים הבדואים בנגב, מכון המחקר NGO Monitor פרסם היום מחקר המפרט את הפעולות, הטענות ומקורות המימון של קמפיינים מצדם של ארגונים לא ממשלתיים בסוגיה זו. הדו"ח "ארגונים לא-ממשלתיים וסוגיית הבדואים בנגב ככלי בלוחמה הפוליטית נגד ישראל", מנתח את פעולות הארגונים בשנים 2013-2010.

"הארגונים הישראלים והבינלאומיים מעוותים את נושא מורכב זה ללא היכר ושואפים להחליף את ההליכים הדמוקרטיים בקמפיינים בחו"ל", הסביר פרופ' ג'ראלד שטיינברג. "בעזרת קידום נרטיב שקרי ולובי חד-צדדי באיחוד האירופי, האו"ם ובמקומות אחרים, רשת הארגונים הלא-ממשלתיים תורמת באופן משמעותי לדמוניזציה והדה-לגיטימציה של מדינת ישראל".

המחקר של NGO Monitor בחן מספר רב של ארגונים הפעילים בקמפיין זה, בהם פורום דו-קיום בנגב, עדאלה, האגודה לזכויות האזרח, במקום, רבנים למען זכויות אדם, ו-Human Rights Watch. על פי הדו"ח, ארגונים אלו ממומנים ברובם על ידי הקרן החדשה לישראל, האיחוד האירופי, וממשלות אירופה.

כחלק מהקמפיינים הפוליטיים הציניים האלה, הארגונים דורשים הכרה בבדואים הישראלים בנגב כ"ילידים", באופן המשקף אידיאולוגיה אנטי-ציונית, ומגבים את דרישות הבעלות על הקרקע באזור, כולל בכפר הבלתי חוקי אל-עראקיב, שרובן ככולן נבחנו ונדחו על ידי בתי המשפט. הארגונים גם מאשימים את ישראל באופן כוזב ביישום מדיניות של "אפליה גזענית", "נישול" והפרה של זכויות אדם.

הניתוח מראה כי הארגונים מקשרים בין הסוגיה הבדואית לבין הסכסוך הערבי-ישראלי, מבלי להבחין בין העניינים השונים. בנוסף להתקפות על ישראל, הארגונים גם תוקפים את הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) על פרויקטים של ייעור בנגב.