מבוא

קמפיינים לקידום BDS מקבלים תמיכה נרחבת מממשלות זרות, מקרנות פרטיות ומקרנות צדקה דתיות, המספקות פלטפורמה להשפעה פוליטית אנטי-ישראלית. מרבית הכסף מגיע מאירופה, בדרך כלל מממשלות המממנות בתהליך לא שקוף ארגונים שפועלים תחת סיסמאות של קידום זכויות אדם, סיוע בינלאומי, דמוקרטיה ושלום.

רשימה חלקית של ארגונים לא ממשלתיים המעורבים בקמפיין ה-BDS והממנים שלהם

האיחוד האירופי

האיחוד האירופי הוא המממן הממשלתי הגדול ביותר לארגונים לא-ממשלתיים הפועלים במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי, בהם כמה מהארגונים הפוליטים והקיצוניים ביותר. תחת המעטה של זכויות אדם, דמוקרטיה וממשל תקין, חלק מהמימון של האיחוד הארופי מועבר לארגונים לא-ממשלתיים ישראליים, פלסטינים ואירופאים המעורבים בקמפיין ה-BDS.

ממשלות

ממשלות אירופה, אך לא רק הן, מעבירות מיליונים בשנה לארגונים תומכי BDS על צורותיו השונות. במקרים רבים מימון זה עומד בסתירה ישירה למדיניות החוץ של אותן מדינות, המתנגדות במפורש למאמצי החרם ותומכות בפתרון שתי המדינות.

קרנות פרטיות

קרנות פרטיות תורמות מיליוניי דולרים ואירו לארגונים לא-ממשלתיים ברחבי העולם התומכים ומקדמים BDS. מכיון שדרישות הדיווח עבור תרומות פרטיות הן מוגבלות, במקרים רבים אין מידע מפורט לגבי המימון המועבר מקרנות לגופים הפעילים בקמפיין החרם.

קרנות צדקה דתיות

קרנות צדקה דתיות טוענות שבאמצעות המימון שהן מספקות לארגונים לא-ממשלתיים הן נלחמות בעוני, מספקות סיוע לפיתוח ופועלות לתיקון העולם ולעשות מעשים טובים. אך במקום זאת, על ידי מימון קמפיין ה-BDS הן מנהלות קמפיינים פוליטים מעוררי מחלוקות המגבירים את המתח ומקטינים את הסיכויים להגיע לשלום ולהבנה הדדית. התנהלות זו נוגדת את הערכים האוניברסליים החשובים שהם טוענים שמנחים אותם. במקרים רבים, קמפיינים אלו מאמצים תאולוגיות אנטישמיות.