אודות

ארגוני צדקה נוצריים, כנסיות ואגודות סיוע נוצריות פעילים בקמפיינים פוליטיים נגד ישראל, הן בפעילות שלהן עצמן והן באמצעות מימון ותמיכה לארגונים לא ממשלתיים פוליטיים. קבוצות אלו מקדמות נרטיב פלסטיני של קורבנות, תוך כדי ניצול רטוריקה דתית ואג'נדה המנוגדת לקידום שלום בין העמים. פעילי BDS מודעים לחלוטין לתפקיד שהכנסיות ממלאות בגיוס קהלים והגברת הלגיטימיות למסרים האנטי-ישראליים שלהם ואכן מנצלים אותן לצרכים אלו.

מימון

כספי משלמי מיסים, בעיקר מאירופה, אך גם מארה"ב וקנדה, מועברים לארגונים הומניטאריים כנסייתיים, אלו מעבירים כספים אלו לארגונים פוליטיים המעורבים בקונפליקט הערבי-ישראלי. בשל האופי הדתי של ארגונים אלו, הפעולות לעיתים קרובות מוסוות כלגיטימיות וראויות, כשבמציאות הכסף משמש לתקוף את ישראל ולגייס תומכים נגד ישראל.

קריאה נוספת

ארגוני צדקה נוצריים מממנים את המתקפה על הלגיטימציה של מדינת ישראל (אנגלית)
15 באוקטובר, 2015

ארגוני סיוע קתוליים וקמפיינים פוליטיים נגד ישראל (אנגלית)
2 ביוני, 2015

אנטישמיות בכנסייה הפרסבטריאנית בארה״ב וההחלטה לתמוך במשיכת השקעות (אנגלית)
25 ביוני, 2014