Itai Reuveni 3ערב יום כיפור זה זמן לחשבון נפש. אנחנו עושים אותו באופן אישי, ואנו צריכים לעשותו גם ברמה הלאומית. בשנה האחרונה התעסקנו כולנו בתנועות החרם והדה-לגיטימציה שפועלות נגד קיומה של המדינה, אך צריך לבחון את השפעתן בצורה מציאותית ולשים דברים בפרופורציה. האם תנועות החרם מתחזקות? לא. כיום, לקמפיין החרם נגד ישראל אין הצלחות משמעותיות והשפעתו ברמה הכלכלית והלאומית על ישראל היא זניחה. אולם, הקמפיין עדיין מצליח להשפיע והאפקטיביות שלו נובעת מיכולתו להשפיע על התודעה וסדר היום, ולטשטש את הגבול בין מתיחת ביקורת על המדיניות הישראלית לבין דה-לגיטימציה למדינת ישראל בכללותה.

תחילת השנה היא זמן טוב לבחון את אירועי השנה החולפת ולבדוק אלו פעולות שננקטו הועילו ומהם הדברים הדורשים שיפור. כמובן, ניתוח זה נעשה מנקודת המבט של מכון המחקר NGO monitor שאני נמנה על חוקריו, ולו תפקיד מכריע בחשיפת הנתונים, העובדות והמימון שמאחורי הארגונים המעורבים במישרין ובעקיפין בקמפיינים נגד ישראל. כידוע, מטרתם האסטרטגית של הקמפיינים האנטי-ישראליים היא "ביטול רעיון המדינה היהודית… והקמתה של פלסטין ההיסטורית", ואת זה אסור לשכוח. לא מדובר בתנועות ששואפות להגיע לשלום, לפתרון מדיני או להסכם כלשהו, אלא לערער ולבטל את זכות קיומה של ישראל.