בדק בית באיחוד האירופי ביחס לישראל: מוסדות האיחוד החלו בשבועות האחרונים בסדרת דיונים סגורים לבחינת מדיניות החוץ בעקבות מה שמוגדר: "צורך חיוני לבחון מחדש ומן היסוד את העקרונות עליהן מושתתת המדיניות כמו גם את יישומה, לאור ההתפתחויות המשמעותיות אצל השכנות במזרח התיכון".

על בחינת מדיניות החוץ הוחלט כבר לפני חצי שנה על רקע מה שנתפס באיחוד ככישלון במזרח התיכון, מול השכנות המזרחיות בגוש הבלטי ומעבר לכך. בחודשים האחרונים התקיימו הדיונים הפומביים ובמסגרתם פנה לאיחוד מכון NGO Monitor, העוקב אחר מקורות המימון ודרכי הפעולה של הארגונים האנטי ישראליים הממומנים על ידי האיחוד וחברותיו. מדובר בארגונים המסייעים למתקפת הדה לגיטימציה נגד ישראל, תומכים בהחרמתה ופועלים לקעקע את זהותה היהודית.

בשבועות האחרונים החלה לפעול בעניין סגנית שר החוץ, ציפי חוטובלי,על מנת להעלות את הבעייתיות של פעילות הארגונים בפגישות שהיא מקיימת עם נציגים אירופים. במקביל, פנה מכון NGO Monitor לאיחוד וביקש להציג את הנתונים הידועים לו, ואת הנזק שנגרם לדעתו למדיניות החוץ של האיחוד כתוצאה מהמימון הרחב לארגונים. בישראל מקווים כי מהלך האיחוד יוביל לשינוי ביחסו לישראל ויצמצם את תמיכתו בארגונים אנטי ישראליים.

לקריאת המאמר המלא