עדכון

ב-05.11.19, בית המשפט העליון דחה את עתירתו של עומר שאקיר וקיבל את החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים שאשרת העבודה שלו לא תחודש.

באוקטובר 2016,  גייס ארגון (Human Rights Watch (HRW את עומר שאקיר לשמש "מנהל תחום ישראל ופלסטין " בארגון. שאקיר הוא תומך עקבי בפתרון "המדינה האחת", וקורא לקמפיינים של BDS (חרם, משיכת השקעות, וסנקציות). צירופו של שאקיר לארגון מהווה המשך לנוהג  של HRW לגייס פעילים אנטי-ישראלים לתפקידים מרכזיים הקשורים לישראל.

במאי 2018, עקב פעילות ה- BDS של שאקיר, החליט משרד הפנים הישראלי לא לחדש את אשרת העבודה שלו HRW .ושאקיר עתרו נגד החלטה זו בבתי המשפט בישראל. באפריל 2019, בית המשפט המחוזי בירושלים אימץ את עמדת המדינה- נגד שאקיר.  בתגובה, פנה שאקיר לבית המשפט העליון, דיון בעניינו יתקיים ב -25 ביולי 2019.  שאקיר תוקף את ישראל על "היעדר הדמוקרטיה" שלה, אך בתי המשפט הישראליים אפשרו לו להישאר בארץ במהלך תהליך הערעור שלו, על אף שאין כל חובה לאפשר  זאת  יתירה מזאת, לשאקיר ניתנה האפשרות לעתור נגד החלטת המדינה, להגיש מסמכים שונים לבתי המשפט וגופי ממשלה שונים, וכן זכה בהזדמנות להציג את עמדתו בפני לפחות שני בתי משפט.

 

הרקע של עומר שאקיר וההיסטוריה של הפעילות האנטי-ישראלית שלו ממחישים את הגישה האידאולוגית של הארגון כלפי ישראל ומהווים נסיגה מהעקרונות של זכויות אדם אוניברסליות1.

פרסומים של NGO-Monitor  הקשורים לעומר שאקיר

ניתוח ראשוני – החלטת בית המשפט העליון בעניין עומר שאקיר, 5 בנובמבר 2019

הגשת NGO-Monitor לבית המשפט המחוזי בירושלים כידידי בית המשפט, 18 ביוני 2018.

דוחות של NGO-Monitor:

  1. פקידי האו"ם מקדמים את פעיל ה BDS של HRW (אנגלית), 29 באפריל 2019.
  2. חייו וזמניו של עומר שאקיר כפעיל BDS (אנגלית), 4 באפריל 2019.
  3. קמפיין הטוויטר האובססיבי האנטי-ישראלי של עומר שאקיר – (אנגלית) (יוני 2018- פברואר 2019)
  4. (Human Rights Watch (HRW, פורסם ב-31 בינואר 2019.
  5. המהומות בעזה והאובססיה האנטי-ישראלית הבלתי מוסרית של HRW בטוויטר (אנגלית), 29 במאי 2018.
  6. לאחר שלילת אשרת העבודה, ארגון Human Rights Watch טוען באופן שקרי כי אינו מעורב בקריאה לחרם, 9 במאי 2018.
  7. אירוע UN CEIRPP “ 50 שנות כיבוש”: BDS, אנטישמיות, ודמוניזציה (אנגלית). 16 ביולי 2017.
  8. עומר שאקיר: פעיל BDS ופקיד ב- Human Rights Watch (אנגלית), 14 בדצמבר 2016.