• הממשלה הבריטית מעניקה באופן ישיר ועקיף מיליוני ליש"ט כל שנה לארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים הפועלים בבריטניה, ישראל, הגדה המערבית ועזה. מטרתו המוצהרת של מימון זה היא "לתמוך במאמצים לפתרון שתי-מדינות, השואף למדינה פלסטינית ברת-קיימא שתתקיים בשלום וביטחון לצד ישראל".
  • בניגוד למטרה זו, הממשלה הבריטית חוברת ומממנת ארגונים החותרים תחת מאמצי השלום ומגבירים את המתח בין הצדדים. לדוגמה, לחלק מהארגונים הממומנים על ידי בריטניה יש אג'נדה קיצונית ומסיתה, והם מעורבים בצורה נרחבת בקמפיינים של לוחמה משפטית ו-BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל).
  • בין השנים 2011-2015, בריטניה העניקה 6 מיליון ליש"ט לארגון "מועצת הפליטים הנורבגית", כפי שמופיע בדו"ח העדכני של מכון המחקר NGO Monitor. לפי מסמכים של הממשלה הבריטית, הכסף נועד להגשת תביעות משפטיות ככלי להשפעה על מדיניותה של ישראל, לבצע לובי על מנת לקדם סנקציות בינלאומיות על ישראל ולתמוך בקמפיינים בינלאומיים של דמוניזציה.
  • הארגונים הקיצוניים המקבלים מימון עקיף מבריטניה כוללים בין היתר את 'זוכרות', ארגון ישראלי השואף לקדם באופן פעיל את זכות השיבה לתחומי מדינת ישראל; 'אל-חק', ארגון פלסטיני המוביל את הלוחמה המשפטית וקמפיין החרם נגד ישראל; ו-EAPPI, ארגון כנסייתי המשתמש בדמוניזציה כחלק מהרטוריקה שלו נגד ישראל, מעורב בקמפיינים של BDS, ותומך במסמך קיירוס, השולל את זכותם של היהודים להגדרה עצמית בישראל. מתנדבי הארגון תומכים באופן אקטיבי בזכות השיבה.

מימון עקיף לארגונים פוליטיים, 2013:

ארגון בריטי

מוענק/שותף מקומי

מימון (₪)

כריסטיאן אייד

האגודה לזכויות האזרח

165,289

זוכרות

161,000

בצלם

לא מצוין

ועדת הסיוע החקלאי הפלסטינית (PARC)

לא מצוין

אל-חאק

לא מצוין

EAPPI

לא מצוין

אוקספם GB

גישה

94,228

CAFOD

יש דין

144,783

מימון ישיר לארגונים פוליטיים, 2012-13:
המידע בטבלה זו סופק על ידי משרד החוץ הבריטי בתגובה לשאילתות שהוגשו במסגרת חוק חופש המידע.

ארגון

מימון (ליש"ט)

בצלם

£60,000

שלום עכשיו

£80,000

יש דין

£200,000

גישה

£50,000

המרכז הבינלאומי לשלום ושיתוף פעולה

£563,600

ירושלים דלמטה

£52,000

מכון הפורום האזרחי

£60,000

קבוצת המחקר – אוקספורד

£35,000

לפרטים מלאים, עיינו בדף מידע בשפה האנגלית בקישור זה.