ב-20 ביולי 2014 בריאן לורי, נשיא הקרן החדשה לישראל, פרסם מאמר דעה באתר הארץ באנגלית ("גם תחת אש ישראל צריכה להגן על זכויות אדם"), בו הוא הגן על ארגוני זכויות האדם הישראליים ועל הצהרותיהם המגנות את פעולות ישראל בעזה.

במאמר ישנן כמה נקודות שיש לדרוש הבהרות לגביהן:

  1. המאמר מניח כי ארגוני זכויות אדם ישראליים פועלים באחריות כ"קולות עצמאיים המדווחים על פעילות ממשלתית" וכי דיווחיהם "מבקרים את התנהגות הצבא" באופן אמין. הרקורד של הארגונים מראה בבירור כי הנחה זו אינה מציאותית. NGO Monitor הראה באופן שיטתי כי חלק מהארגונים הנתמכים על ידי הקרן החדשה לישראל טוענים בפרסומיהם טענות עובדתיות ומשפטיות חסרות יסוד, ומגבים אותן בעיוותים משפטיים ועובדתיים. ארגונים אלה מפרסמים "הודעות פומביות חד-משמעיות" שהן במקרה הטוב השערות כאשר למעשה אין להם כל יכולת להגיע למסקנות ברורות ביחס למציאות אליה הם מתייחסים. (לדוגמאות מפורטות בנוגע למבצע הנוכחי בעזה ראו "בעיית האמינות של בצלם" ו-"ניתוח הצהרות ארגונים לא-ממשלתיים בנוגע למבצע בעזה".) אין להשתיק ארגוני זכויות אדם במדינה דמוקרטית, לא משנה אילו כזבים הם מפיצים. עם זאת, כאשר הם אינם פועלים בהתאם לסטנדרטים הבסיסים של חקר העובדות ודיווח עליהן יש לחשוף אותם. המממנים והתומכים שלהם בחו"ל צריכים להתערב באופן בונה.
  2. לורי מגנה "התערבות בינלאומית" והגשה של תביעות בינלאומיות נגד בכירים ישראלים ("לוחמה משפטית"). בניגוד לכך, שני ארגונים אשר נתמכים על ידי הקרן, עדאלה ומוסאוא חתמו על הודעה ("החברה האזרחית הפלסטינית בישראל דורשת פעולה דחופה לגבי עזה", 14 ביולי 2014) הדוחקת באו"ם "להקים וועדת חקירה לבחינת פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות לכאורה". בהודעה זו הארגונים מנדבים עצמם למתן "מידע, סיוע, חומרים או ייעוץ" – כפי שעשו בדו"ח גולדסטון (ראו להלן). ההשתתפות של עדאלה בהודעה זו היא צינית מכיוון שהארגון גם שלח מכתב פומבי לשר הביטחון יעלון בו הוא דרש ש"הרשויות יורו על חקירה עצמאית".אנו גם מציינים כי לפי הרף שלורי מציב במאמרו שני הארגונים האלה אינם ראויים למימון הקרן החדשה לישראל.בהקשר זה לורי טוען כי כאשר הארגונים נתמכי הקרן זוכים ל"סיקור ותשומת לב מרחבי העולם" הם פסיביים. למעשה, יצירת לחץ בינלאומי על ישראל הוא מרכיב מרכזי בסדר היום של הארגונים. כמעט כל ההודעות, דו"חות והודעות לעיתונות מופצות באנגלית, ומשקפות את המטרה העיקרית והיא השפעה על האופן בו התקשורת הזרה והציבור הרחב בחו"ל תופסים את ההתנהלות הישראלית. שוברים שתיקה, אשר משקיע חלק ניכר ממשאביו בארה"ב ובאירופה; תרגם את ה"עדויות" של הארגון לשוודית, הולנדית וגרמנית. בשבוע שעבר פרסם הארגון מאמר דעה בעיתון האינדיפנדנט הבריטי בו הוא האשים את ישראל ב"חציית קו אדום מוסרי" – זוהי דוגמא לארגון אחד הפועל בחו"ל כחלק מאסטרטגיה זו.
  3. בניגוד לרושם המתקבל ממאמר הדעה, ארגונים הנתמכים על ידי הקרן החדשה שיחקו תפקיד מרכזי בוועדת גולדסטון. NGO Monitor הראה מעבר לכל ספק כי מוענקים של הקרן החדשה לישראל: א) השתתפו ב"מפגשים ציבוריים" כדי לקבוע את סדר היום של וועדת גולדסטון; ב) הגישו לוועדה דו"ח אשר התעלם כמעט לחלוטין מפשעי החמאס אבל טען כי "יש לגרום לישראל לתת דין וחשבון על הפרות זכויות אדם"; ג) העידו בפני וועדת גולדסטון והגישו לה מספר רב של דוחות ו"ראיות" אחרות; ד) בצלם "סייע לצוות החקירה של וועדת גולדסטון מתחילתה ועד סיום המחקר שלה"; ה) פעלו אצל ממשלות זרות כולל באיחוד האירופי ובארה"ב לאימוץ המסקנות המוטות של דוח גולדסטון; ו) הופיעו לפני מועצת זכויות האדם של האו"ם כדי לתמוך בדו"ח.