תפקידם של ארגונים ישראלים בתהליך גולדסטון

תפקידם החשוב של ארגונים ישראלים בתהליך גולדסטון תועד על ידי NGO-Monitor, ארגונים ישראליים:

  • השתתפו ב"כינוס ציבורי לארגונים לא ממשלתיים" כדי לקבוע את סדר היום של וועדת גולדסטון;
  • שלחו הצהרה כתובה המתעלמת מפשעי חמאס אך מאשימה את ישראל ב"הפרות זכויות אדם שלגביהן ישראל מוכרחה לשאת באחריות";
  • העידו לפני וועדת גולדסטון והגישו דו"חות רבים ו"ראיות" אחרות;
  • בצלם העניק סיוע לצוות הבדיקה של ועדת גולדסטון במשך כל תקופת עבודתה;
  • שידלו ממשלות זרות כולל האיחוד האירופי וממשלת ארה"ב לאמץ את המסקנות המוטות של הדו"ח;
  • הופיעו לפני מועצת זכויות האדם כדי לתמוך בדו"ח גולדסטון.

NGO Monitor ימשיך לדווח ולנתח את פעילויותיה של רשת הארגונים הלא-ממשלתיים, הכוללת גם ארגונים ישראליים, בתחום, ואת האחריות המוטלת בנושא זה גם על המממנים.

מובאות מהצהרות של ארגונים ישראליים

עדאלה, מוסאוא, מדה אל-כרמל, בלדנא, אעלאם, מרכז אל-טופולה, האגודה להגנה על זכויות הפליטים הפנימיים בישראלף אסוואט, אגודת הגליל, חמלה, כיאן, המועצה האזורית של כפרים הבלתי מוכרים בנגב, נשים נגד אלימות

הצהרה כתובה משותפת אשר הוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם, "הפרות חמורות של זכויות האדם ושל המשפט ההומניטארי הבינלאומי וחשדות לפשעי מלחמה בעזה," 22 ביולי 2014

"אנו קוראים למועצת זכויות האדם של האו"ם… (2) לגנות את הפגיעה הנרחבת המכוונת והשיטתית באזרחים פלסטיניים ובאובייקטים אזרחים בעזה, כולל בין השאר בתי משפחות, מבני רפואה, מסגדים כמו גם התקפות על מערכת אספקת המים אשר גורמת לסכנה הומניטארית חמורה לכלל האוכלוסייה… (6) להקים וועדת חקירה בינלאומית עצמאית, אשר המנדט שלה יהיה לחקור את כל ההפרות של משפט זכויות האדם הבינלאומי, והמשפט ההומניטארי הבינלאומי אשר מתרחשים בהקשר של מבצע צוק איתן ברצועת עזה…; (7) לעקוב אחר היישום של המלצות וועדת החקירה של האו"ם בעניין מבצע עופרת יצוקה 2009-2008".

 עדאלה, בצלם, האגודה לזכויות האזרח בישראל, גישה, המוקד, מחסום ווטש, רופאים לזכויות אדם-ישראל, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, רבנים למען זכויות אדם ויש דין

הודעה לעיתונות: "ארגוני זכויות אדם בפנייה דחופה ליועץ המשפטי לממשלה: חשד להפרות חמורות של הדין ההומניטרי הבינלאומי בפעילות צה"ל בעזה", 21 ביולי 2014

מכתב דחוף ליועץ המשפט לממשלה: "מדיניות התקיפה בעזה במסגרת מבצע 'צוק איתן'", 21 ביולי 2014

"הדיווחים והנתונים שהצטברו עד כה ביחס לאופי התקיפות ולשיעור הפגיעה באזרחים שלא השתתפו בלחימה כתוצאה מתקיפות אלו מעלים חשד רציני להפרות חמורות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי, ובפרט דיני הלחימה… ל אחד מהאירועים המנויים במכתב זה ואחרים שאינם מוזכרים דורשים כמובן בחינה פרטנית ונפרדת על מנת לקבוע אם הופרו במסגרתם דיני הלחימה. יחד עם זאת, הצטברות האירועים מחייבת לדעתנו בחינה בהולה של החשד להפרות דיני הלחימה ברמת מדיניות התקיפה והוראות הפתיחה באש.

עדאלה, הודעה לעיתונות: "עדאלה : יש לפתוח בחקירות בחשד לביצוע פשעי מלחמה",17 ביולי 2014

"מרכז עדאלה פנה בימים האחרונים לשר הביטחון ולפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לפתוח בחקירות מידיות בגין חשד לביצוע פשעי מלחמה. פניות עדאלה מתייחסות לפגיעה במטרות אזרחיות רבות שגבו את חייהם של עשרות אזרחים ברצועת עזה שאין להם קשר לפעולות הלחימה, הריסת מבנים אזרחיים חיוניים, ואף פגיעה בצוותים רפואיים ובתשתיות המים".

האגודה הערבית לזכויות אדם, עדאלה, מדה אל-כרמל, נשים נגד אלימות, כיאן, מוסאוא, בלדנא, אעלאם, אגודת הגליל, אגודת התרבות הערבית, חיראקונא, ארגון א-זהרה לקידום נשים, אל-קווס

"החברה האזרחית הפלסטינית בישראל דורשת פעולה דחופה לגבי עזה", 14 ביולי 2014

"אנו הארגונים החתומים מטה מביעים את הדאגה החמורה שלנו לאור המצב המדרדר ברצועת עזה וקוראים לקהילה הבינלאומית לפעול מיידית לעצירת התוקפנות הקטלנית כלפי האוכלוסייה האזרחית בעזה. אנו גם דוחקים באו"ם להקים וועדת חקירה לבחינת פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות לכאורה…אנו גם מגנים בתוקף את ההתקפות הבלתי חוקיות נגד אזרחים, רכוש אזרחי ואזורים אזרחיים, אשר הינם בלתי חוקיים במסגרת המשפט הבינלאומי ומהווים ענישה קולקטיבית…אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לעקוב מקרוב אחר הסלמת תקיפות נגד אזרחים ברצועת עזה, ולהביע את חששותיהם לגבי פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות לכאורה בהתבסס על אמנת רומא. אנו גם דוחקים באו"ם להקים וועדת חקירה לחקור אירועים אלו. אנו מעודדים אתכם לעמוד בקשר עם הארגונים החתומים להלן לקבלת מידע, סיוע, חומרים או ייעוץ לגבי הנושאים לעיל".