דיווחי ארגונים לא-ממשלתיים לרשם העמותות בשנת 2012

(עדכון על בסיס נתונים מה- 11 בפברואר, 2013)

הדו"ח הנ"ל פורסם לראשונה ב-27 לינואר 2013 בהתבסס על נתוני רשם העמותות. מאז, אתר רשם העמותות עודכן במידע נוסף. להלן גרסה מעודכנת של הדו"ח נכון ל-11 בפברואר 2013.

כל שמות התורמים, המענקים והפרויקטים נלקחו ישירות מהאתר הרשמי של רשם העמותות

שקיפות של מימון ממשלתי זר לארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים, היא מרכיב חיוני בהבטחת ערכי הדמוקרטיה והאחריותיות. ארגונים לא-ממשלתיים מקבלים מימון ממשלתי בשני ערוצים שונים: מימון ישיר מגופים רשמיים של ממשלות; ומימון עקיף, המועבר מממשלות זרות לגופי צד-שלישי (קרנות, ארגוני פיתוח, סיוע הומניטארי וארגונים כנסייתיים), המנתבים את הכסף לארגונים מקומיים.

חוק "חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה" (להלן – חוק השקיפות, פברואר 2012), מעניק מסגרת המאפשרת לציבור הישראלי לממש את זכותו לדעת, בתוך פרק זמן סביר, את היקף המעורבות הממשלתית הזרה בנושאים פוליטיים ישראליים. כפי שיושם על ידי משרד המשפטים הישראלי, החוק מהווה מודל בינלאומי לשקיפות. לפי החוק, "נתמך שקיבל תרומה מישות מדינית זרה, יגיש לרשם, בתוך שבוע מתום אותו רבעון שבו התקבלה התרומה, דוח בamutot18@justice.gov.il">טופס מקוון שיקבע שר המשפטים".

נתונים

באתר האינטרנט של רשם העמותות הועלו דיווחים רבעוניים לגבי מימון זר מ-31 ארגונים לא-ממשלתיים מתחומים שונים, בסכום כולל של 40,126,562 ₪ לשנת 2012 (ראה נספח 1).

ניתן לחלק את הארגונים שדיווחו למספר קטגוריות, לפי אופי הפעילות שלהם:

 • ארגונים המעורבים בפעילות פוליטית מקטבת במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי.
 • ארגונים העוסקים בממדים שונים של הסכסוך הערבי-ישראלי, כאשר עיקר הפעילות מכוונת לשיתוף פעולה ודו-קיום.
 • ארגונים נוספים העוסקים במגוון נושאים הנוגעים לחברה הישראלית.

נכון ל-11 בפברואר, 2013, 14 ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים דיווחו על תרומות מישות מדינית זרה בסכום כולל של 25,881,545 ₪ לשנת 2012 (64.5% מהסכום הכולל שדווח):

 • הארגונים שהגישו את הדוח כפי שנדרש בחוק הם: בצלם, רופאים לזכויות אדם-ישראל, הועד הציבורי נגד עינויים בישראל, יש דין, במקום, עיר עמים, קשב, האגודה לזכויות האזרח בישראל, המוקד להגנת הפרט, הטלוויזיה החברתית, ח.ל חינוך לשלום (יוזמת ז'נבה), רבנים למען זכויות אדם ו-גישה.
 • בניגוד לטענות של ארגון בצלם בעיתון ג'רוזלם פוסט, עד יומיים לאחר ש-NGO Monitor פרסם את הגרסה הראשונית של הדו"ח, באתר של בצלם הופיע הפירוט של תרומות מישות מדינית זרה לשנת 2011 בלבד. ב-5 לפברואר, בצלם העלו את הדיווחים לשנת 2012 (ניתן לוודא זאת באמצעות התאריך על עמוד האינטרנט ותאריך יצירת קבצי ה-PDF). בנוסף, מסיבות שאינן ברורות, דיווחי הרבעון השני של ארגון בצלם לשנת 2012 אינם מופיעים באתר האינטרנט של רשם העמותות.
 • התרומות של ארגון עדאלה לא הופיעו באתר רשם העמותות עד לאחר פרסום גרסתו המקורית של הדו"ח (03/02/2013).
 • מספר ארגונים לא-ממשלתיים נוספים, אשר נתמכים באופן תדיר על ידי ממשלות זרות, לא הגישו את הדוחות על פי חוק. אין זה ברור אם הארגונים לא קיבלו תמיכה ברבעון הנוכחי, לא דיווחו בסיבות טכניות הקשורות למערכת הדיווח של רשם העמותות או שמא הם מתעלמים מהתקנות של רשם העמותות ומהצורך לפעול בשקיפות כלפי אזרחי ישראל.
 • הנתונים שזמינים במסגרת החוק חושפים מימון נרחב ביותר מנורבגיה (5,901,260 ₪) ומה-NDC (4,310,499 ₪) , המהווים 22.8% ו-16.7% בהתאמה מסך המענקים המדווחים על ידי ארגונים פוליטיים.
 • חלק מהתורמים לארגונים (שברובם מהווים ערוצים להעברת מימון ממשלתי), כגון כריסטיאן אייד, דיאקוניה, אוקספם נוביב ומועצת הפליטים הנורבגית, מעורבים בעצמם בקמפיינים של דה-לגיטימציה נגד ישראל.

  לצפייה בדו"ח ובנתונים המלאים לחץ כאן