Olga Deutschהקשרים ההדוקים בין ישראל לגרמניה משקפים את התפיסה הישראלית שגרמניה היא בעלת בריתה המרכזית באירופה, והמדינה החשובה ביותר בעיצוב מדיניות האיחוד האירופי. גרמניה מציבה את ביטחונה של ישראל בראש סדר העדיפויות, ומראה מחויבות עמוקה למדינה היהודית מאז הקמתה לאחר מלחמת העולם השנייה. עם זאת, ההתנגשות הדיפלומטית בין ראש ממשלת ישראל נתניהו לבין שר החוץ הגרמני זיגמר גבריאל, לא היטיבה עם היחסים בין המדינות. המחלוקת נמשכה עם שובו של שר החוץ גבריאל לגרמניה כאשר פרסם מאמר דעה המשווה את הסוציאל-דמוקרטים והיהודים כקורבנות השואה.
בתוך הסערה המתמשכת של הסכסוך הערבי-ישראלי, תפקידם החשוב של ארגונים לא ממשלתיים אינו מובן כראוי. כך, למרות הטון השלילי סביב ביקורו של גבריאל, העובדה כי ארגונים לא-ממשלתיים הובאו לחזית הדיון הציבורי יכולה להיות דווקא התפתחות לא רצויה.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן