"חוק העמותות" עבר בוועדת שרים לענייני חקיקה. ד"ר ישי מנוחין, מנכ"ל הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל: "לא מתרגש מנושא השקיפות של החוק כי אני 4 פעמים בשנה שולח דו"ח מפורט על כל שקל שקיבלתי לרשם העמותות, מרגיז אותי שרוצים לסמן אותי כסוכן זר. כל איש ימין שמסתובב שממומן ממקורות זרים לא צריך להסתובב עם תג כזה" אביחי שורשן, מייסד וסמנכ"ל ארגון "האמת שלי": "כשהאיחוד האירופי מממן את הארגון של ישי מנוחין ועוד ארגונים אחרים שמופיעים בפני ועדות האיחוד שמפרסמות דוחות שקריים על ישראל – יש פה משהו רקוב שמכרסם ביסודות הדמוקרטיה" פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא מכון NGO MONITOR: "כשישי מנוחין נכנס לוועדה לזכויות האדם של האיחוד האירופי עם פמליה שממומנת ע"י האיחוד האירופי, ושם מדברים על כל פשעי המלחמה של ישראל לכאורה, ואין אף אחד שם שיכול להגיד שזה שקר"
מתוך "אולפן פתוח" עם אורית לביא נשיאל, ערוץ הכנסת – ערוץ 99.