הברית הבינלאומית לזיכרון השואה (IHRA) אימצה במאי 2016 הגדרה חדשה (בלתי מחייבת) של האנטישמיות.

לקריאת התרגום של הפורום האירופי נגד האנטישימיות הקישו כאן
לקריאת התרגום של משרד החוץ הקישו כאן

"אנטישמיות היא תפיסה מסוימת כלפי יהודים, שעשויה להתבטא כשנאה כלפיהם. ביטויים מילוליים ופיזיים של אנטישמיות מופנים כלפי יהודים או שאינם יהודים ו/או כלפי רכושם, או כלפי מוסדות קהילה ודת יהודיים".

בנוסף, הוועדה על אנטישמיות והכחשת שואה הוסיפה דוגמאות להבהרת ההגדרה:

 • "קריאה, סיוע או הצדקת רצח או פגיעה ביהודים בשם אידיאולוגיה קיצונית או בשם תפיסה דתית קיצונית.
 • האשמות שקריות, דמוניות, או סטריאוטיפיות נגד היהודים כולם או לגבי כוחם של היהודים כקולקטיב, כגון המיתוסים בדבר מזימה יהודית גלובלית או על כך שיהודים שולטים בתקשורת, כלכלה, ממשלה או מוסדות חברתיים אחרים.
 • האשמת היהודים כעם על כך שהם אחראים לעוולות אמתיות או מדומיינות שנגרמו על ידי יהודי בודד או קבוצת יהודים או אפילו פעולות של לא יהודים.
 • הכחשת ההיקף, המנגנונים (דוגמת תאי הגזים) או הביצוע המכוון של רצח העם היהודי בידי גרמניה הנאציונאל סוציאליסטית ותומכיה ועוזריה במהלך מלחמת העולם השנייה (השואה).
 • האשמת היהודים כעם או את מדינת ישראל בהמצאת השואה או בהגזמת היקפה.
 • האשמת אזרחים יהודים על כך שהם נאמנים יותר למדינת ישראל או להעדפותיהם לכאורה של יהודים בעולם מאשר לאינטרסים של מדינתם.
 • הכחשת זכותם של היהודים להגדרה עצמית, לדוגמא על ידי הטענה כי קיומה של מדינת היהודים היא גזענית.
 • שימוש במוסר כפול כלפי ישראל ודרישה ממנה לנהוג בצורה שאינה נדרשת מאף מדינה דמוקרטית אחרת.
 • שימוש בדימויים ובסמלים של האנטישמיות הקלאסית (כגון עלילת דם, היהודים הרגו את ישו) כדי לתאר את ישראל או את הישראלים.
 • השוואה בין מדיניותה של מדינת ישראל לבין המדיניות הנאצית.
 • הטלת האחריות על מעשיה של מדינת ישראל על כל היהודים."