בסיס הנתונים של NGO Monitor של מימון זר לארגונים לא ממשלתיים ישראליים (בהתבסס על דיווחים שנתיים ורבעוניים) מאפשר לקובעי המדיניות והציבור לצפות בנתונים עדכניים על מימון ארגונים ישראליים.

כל הנתונים בבסיס הנתונים נלקחו ישירות ממערכת הדיווח המקוונת של רשם העמותות במשרד המשפטים. לא נערכו בהם כל שינויים.

השימוש בבסיס הנתונים הוא פשוט:

 1. במצב ברירת המחדל, כאשר אף עמודה לא סוננה, המספר בראש הדף המודגש בצהוב מציג את הסכום הכולל של המימון לכל הארגונים. הממנים הזרים ממוינים לפי ארגונים לא ממשלתיים, כשמידע בנוגע לתרומה יופיע בעמודות מימין.
  1. הסכומים מוצגים בשקלים חדשים.
 2. כל עמודה או שדה שיש בהם את התא הזה Filter icon ניתנים לסינון כך שייראו רשומות נבחרות בלבד. לשם כך, לחצו על החץ ורשימה נפתחת של כל הערכים האפשריים תופיע. לחצו על הרשומה הרצויה כדי לראות תוצאות של אותה בחירה בלבד.
  1. בסיס הנתונים יציג כעת את הרשומות הנבחרות. תא הסינון בראש השדה ישתנה ויציג את הקרטריון הנבחר.
  2. הסכום הכולל המודגש בצהוב בראש העמוד ישתנה וישקף את הסכום הכולל של הרשומות הנבחרות בלבד.
  3. על מנת לשנות בחירה, פשוט לחץ על הרישום הראשון [Filter…] והטבלה תאופס. הסכום הכולל יאופס גם הוא.
 3. אם תרצו לראות רשומה על בסיס יותר מקריטריון אחד, לדוגמא תרומה ממדינה מסוימת בשנה מסוימת, פשוט סננו כל שדה לפי התוצאה הרצויה. הסכום הכולל המודגש בצהוב שיופיע למעלה, ישקף את הבחירה החדשה.
  1. על מנת לשנות בחירה, פשוט לחצו על הרישום הראשון [Filter] לכל שדה; בסיס הנתונים ישוב לשלב ההתחלתי ללא כל סינון.