דיווחים רבעוניים לתרומה מישות מדינית זרה - 2012-2016

NGO Monitor ריכז בטבלה דיווחים של ארגונים לא-ממשלתיים הפעילים במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי לגבי תרומות מיישות מדינית זרה, בכל רבעון, בין השנים 2012-2016. מטרת הפרויקט היא לאפשר נגישות למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב בכל הנוגע למימון לארגונים הפועלים במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי. מקור המידע הוא מדיווחי הארגונים לפי "חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי יישות מדינית זרה", ואינו משקף את סכומי התרומות הכוללים שהארגונים קיבלו באופן שנתי.

  • כל הנתונים נלקחו ישירות ממערכת הדיווח של אתר רשם העמותות ולא נעשה בהם כל שינוי.
  • שמות הארגונים, שמות התורמים והפרויקטים תורגמו לאנגלית באופן נאמן למקור. טעויות ושגיאות כתיב תוקנו.
  • מאגר זה כולל נתונים של ארגונים הפעילים במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי. ארגונים אלה מהווים 34 מתוך 128 ארגונים שדיווחו לפי החוק הנ"ל.
  • תורמים המוגדרים תחת "אחר" אינם קשורים באופן ישיר או עקיף לממשלות זרות, אך בכל זאת מצוינים במערכת הדיווח של רשם העמותות.
  • תחת "ממשלה תורמת", הקטגוריה "מספר ממשלות" מתייחסת למצב בו לא קיים מידע למקור הספציפי על מענק מסוים, והתורם מקבל מימון ממספר רב של ממשלות זרות.
סה"כ בשקלים:

 

ארגון שנה רבעון תורם ממשלה תורמת סכום פרויקט (עברית) פרויקט (אנגלית)
אלמרסד – Al Marsad 2015 2 Misereor Germany 155,757 הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights
אלמרסד – Al Marsad 2015 2 EMHRF Multiple Governments 37,714 תיעוד הפרות זכויות האדם Documenting human rights violations
אלמרסד – Al Marsad 2015 2 Arab Human Rigths Foundation (ARHF) Other 144,636 תיעוד וחקר ההתנחלויות ברמת הגולן Documenting and researching Golan Heights settlements
אלמרסד – Al Marsad 2014 4 EMHRF Multiple Governments 42,396 תיעוד הפרות זכויות האדם Documenting human rights violations
אלמרסד – Al Marsad 2014 4 Misereor Germany 142,563 הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights
אלמרסד – Al Marsad 2014 4 Misereor Germany 72,101 הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights
אלמרסד – Al Marsad 2014 3 Misereor Germany 130,340 הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights
אלמרסד – Al Marsad 2014 1 EMHRF Multiple Governments 45,188 תיעוד הפרות זכויות האדם Documenting human rights violations
אלמרסד – Al Marsad 2014 1 Misereor Germany 131,226 הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights
אלמרסד – Al Marsad 2013 4 Misereor Germany 1,900,736 הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights
אלמרסד – Al Marsad 2013 3 Consulate – France France 44,048 חינוך בזכויות האדם וחופש הביטוי באמצעות פיסול וציור Educate to human rights and freedom of expression by sculpture and drawing
אלמרסד – Al Marsad 2013 3 Misereor Germany 166,719 הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights
אלמרסד – Al Marsad 2013 2 Misereor Germany 191,859 הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האכולוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights
אלמרסד – Al Marsad 2013 1 Misereor Germany 198,672 הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights
אלקאוס – AlQaws 2016 2 Representative Office to the PA – Norway Norway 90,029 פיתוח שירותים לקהילה הלהט"בית באזור מזרח ירושלים Developing services to LGBT community in east Jerusalem
אלקאוס – AlQaws 2014 2 Representative Office to the PA – Norway Norway 90,605 פיתוח שירותים לתמיכה בלה"טבים ממזרח העיר Developing services to LGBT community from the east city
אלקאוס – AlQaws 2013 2 Representative Office to the PA – Norway Norway 87,845 פיתוח שירותים לתמיכה בלה"טבים ממזרח העיר Developing services to LGBT community from the east city
אלקאוס – AlQaws 2012 1 Representative Office to the PA – Norway Norway 135,257 פיתוח שירותים ללהט"בים ממזרח ירושלים Developing services to LGBT in east Jerusalem
בלדנא – Baldana 2015 3 European Union EU 532,241 תמיכה בפרויקט חופש הביטוי והעלאת המודעות לשימוש נכון ברשתות החברתית בשיתוף פעולה עם "עדאלה " וחאמלה" Supporting freedom of speech project and rising awareness to proper use of the social media, with "Adalah" and "Hamala"
בלדנא – Baldana 2015 2 European Union EU 482,635 תמיכה בפרויקט "מניעת רצח נשים בחברה הערבית" בשיתוף פעולה עם עמותת "כיאן – ארגון פימינסטי" Supporting the project "Preventing women's murder in the arab society", cooperation with the NGO "Kayan – Feminist organization"
במקום – Bimkom 2016 2 Embassy – Switzerland Switzerland 12,573 פעילויות בזכויות תכנון אצל אוכלוסיית הבדואים Activity for rights in the Bedouins population
במקום – Bimkom 2016 1 Oxfam – Belgium Belgium 478,728 זכויות תכנון בשטח C Planning rights in Area C
במקום – Bimkom 2016 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 194,390 זכויות תכנון לבדואים בשטח C Planning rights for Bedouins in Area C
במקום – Bimkom 2016 1 UN Habitat UN 305,437 זכויות תכנון בירושלים המזרחית Planning rights in East Jerusalem
במקום – Bimkom 2015 4 Embassy – Ireland Ireland 359,249 זכויות תכנון בשטח C ובירושלים Planning rights in Area C and Jerusalem
במקום – Bimkom 2015 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 197,550 זכויות תכנון בשטח C Planning rights in Area C
במקום – Bimkom 2015 4 Bread for the world / EED Germany 410,475 זכויות תכנון בשטח C Planning rights in Area C
במקום – Bimkom 2015 4 European Union EU 79,565 זכויות תכנון אצל הבדואים בכפרים המוכרים Planning rights of recognized Bedouin towns
במקום – Bimkom 2015 4 UNDP UN 77,460 זכויות תכנון בשטח C Planning rights in Area C
במקום – Bimkom 2015 3 Embassy – Switzerland Switzerland 152,482 זכויות תכנון ביישובים בדווים Planning rights of Bedouin towns
במקום – Bimkom 2015 3 GIZ Germany 267,655 זכויות תכנון בשטח C Planning rights in Area C
במקום – Bimkom 2015 3 UN Habitat UN 127,205 סקר תכנון בירושלים המזרחית Survey in East Jerusalem
במקום – Bimkom 2015 3 Embassy – Holland Netherlands 10,342 זכויות תכנון ביישובים בדווים Planning rights of Bedouin towns
במקום – Bimkom 2015 3 Oxfam – Novib Netherlands 315,236 זכויות תכנון בשטח C Planning rights in Area C
במקום – Bimkom 2015 2 Oxfam – Novib Netherlands 34,253 סיוע תכנוני בשטח C Support in planning in Area C
במקום – Bimkom 2015 2 UNDP UN 58,095 סיוע משפטי בשטח C Legal support in Area C
במקום – Bimkom 2015 2 European Union EU 486,531 קידום הכרה בכפרים בדואים בנגב Recognizing Bedouin towns in the Negev
במקום – Bimkom 2015 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 130,226 סיוע תכנוני בשטח C Support in planning in Area C
במקום – Bimkom 2015 2 Embassy – Switzerland Switzerland 38,292 סיוע תכנוני בישובים בדואים וערבים בישראל Assisting in Bedouin and Arab towns planning in Israel
במקום – Bimkom 2015 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 40,180 הגשת התנגדויות בנושא תכנון בשטח C Submit objections regarding planning in Area C
במקום – Bimkom 2015 1 GIZ Germany 70,503 רכישת תצלומי אוויר ומפות Buying aerial photographs and maps
במקום – Bimkom 2015 1 United Nations UN 260,862 סקר שכונות במזרח ירושלים Survey in East Jerusalem Neighborhoods
במקום – Bimkom 2014 4 Oxfam – Novib Netherlands 449,225 תמיכה כללית ופרויקט תכנון בשטח C General Support and planning project in Area C
במקום – Bimkom 2014 4 European Union EU 243,058 קידום תכנון כפרים בדואים Promoting Bedouin villages planning
במקום – Bimkom 2014 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 131,904 קידום תכנון כפרים בשטח C Promoting villages planning in Area C
במקום – Bimkom 2014 4 GIZ Germany 108,603 קידום תכנון כפרים בשטח C Promoting villages planning in Area C
במקום – Bimkom 2014 4 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 66,075 זכויות תכנון בדואים בשטח C Bedouin planning rights in Area C
במקום – Bimkom 2014 4 Bread for the world / EED Germany 94,357 זכויות תכנון קבוצות רועים בשטח C Planning rights for shepherds in Area C
במקום – Bimkom 2014 4 Embassy – Ireland Ireland 411,060 זכויות תכנון בשטח C ובירושלים Planning rights in Area C and Jerusalem
במקום – Bimkom 2014 2 European Union EU 540,901 הכרה של יישובים בדואים Recognizing Bedouin towns
במקום – Bimkom 2014 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 116,602 הגנה על זכויות תכנון וזכויות אדם בשטח C ובירושלים המזרחית Protecting planning rights in Area C and East Jerusalem
במקום – Bimkom 2014 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 69,671 יצירת כלים לקידום זכויות תכנון שטח C וירושלים המזרחית Create tools to promote planning rights in Area C and East Jerusalem
במקום – Bimkom 2014 2 UN UN 66,086 סקר שכונות בירושלים המזרחית Survey in East Jerusalem Neighborhoods
במקום – Bimkom 2014 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 70,206 תמיכה ותכנון בשטח C ובירושלים המזרחית Supporting and planning in Area C and East Jerusalem
במקום – Bimkom 2014 2 Embassy – Switzerland Switzerland 137,520 יצירת כלים תכונוניים לטובת מיעוטים בישראל Creating planning tools for minoroties in Israel
במקום – Bimkom 2014 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 95,956 סיוע תכנון שטח Assisting in area planning
במקום – Bimkom 2014 1 GIZ Germany 144,743 סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C Planning Support to Palestinians towns in area C
במקום – Bimkom 2014 1 AECID Spain 1,294,299 סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C Planning Support to Palestinians towns in area C
במקום – Bimkom 2013 4 Oxfam – Novib Netherlands 429,979 תמיכה כללית General Support
במקום – Bimkom 2013 4 Embassy – Holland Netherlands 154,474 סיוע תכנוני לכפרים הבדואים הלא מוכרים Planning Support to unrecognized Bedouin villages
במקום – Bimkom 2013 4 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 211,851 סיוע תכנוני בשטח C Support in planning in Area C
במקום – Bimkom 2013 4 Embassy – Ireland Ireland 392,651 תמיכה כללית General Support
במקום – Bimkom 2013 4 European Union EU 45,821 סיוע תכנוני ליישובים ערבים בצפון ומרכז הארץ Planning Support for Arab towns in the north and center of the country
במקום – Bimkom 2013 4 GIZ Germany 195,638 סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C Planning Support for Palestinian towns in Area C
במקום – Bimkom 2013 4 Embassy – France France 38,095 סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C Planning Support for Palestinian towns in Area C
במקום – Bimkom 2013 3 European Union EU 241,120 קידום פיתוח יישובי בדואים מוכרים Promote the development of recognized Bedouin towns
במקום – Bimkom 2013 2 Oxfam – Novib Netherlands 95,976 כיסוי הוצאות מנהלתיות וגיוס כספים Covering Administrative and Fundraising Costs
במקום – Bimkom 2013 2 UN Habitat UN 729,729 קידום תוכניות מתאר לשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית Promoting master plans for Palestinian neighborhoods in East Jerusalem
במקום – Bimkom 2013 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 6,287 סקר צרכים האוכלוסיה הבדואית בשטח C Survey of Bedouin population needs in Area C
במקום – Bimkom 2012 4 Oxfam – Novib Netherlands 300,900 כיסוי הוצאות מנהלתיות וגיוס כספים Covering Administrative and Fundraising Costs
במקום – Bimkom 2012 4 Ireland Ireland 318,597 פעילות בשטח C ובירושלים המזרחית rights action in Jewish and Arab towns
במקום – Bimkom 2012 3 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 321,847 זכויות תכנון בשטח C Planning rights in Area C
במקום – Bimkom 2012 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 204,295 סקר צרכים האוכלוסיה הבדואית בשטח C Survey of Bedouin population needs in Area C
במקום – Bimkom 2012 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 61,579 זכויות תכנון בשטח C Planning rights in Area C
במקום – Bimkom 2012 1 European Union EU 351,340 קידום תוכניות מתאר לישובים ערביים העונות על צורכיהם Promoting master plans of Arab towns according to their needs
במקום – Bimkom 2012 1 UN Habitat UN 373,178 קידום תוכניות מתאר לשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית Promoting master plans for Palestinian neighborhoods in East Jerusalem
במקום – Bimkom 2012 1 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 373,860 קידום זכויות תכנון בכפרים פלסטינים בשטח C Support planning for Palestinian villages in Area C
בצלם – B'tselem 2016 1 Catholic Relief Services USA 30,187 תמיכה בפרויקט הווידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2016 1 Catholic Relief Services USA 77,007 תמיכה בפרויקט הווידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2016 1 Catholic Relief Services USA 78,773 תמיכה בפרויקט הווידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2016 1 UNICEF UN 158,237 תמיכה בפרויקט מעצרי קטינים Detention of minors project
בצלם – B'tselem 2016 1 UNWomen UN 117,055 תמיכה בפרויקט להכשרת נשים בצילום וידאו Supporting video training project for women
בצלם – B'tselem 2016 1 UNDP UN 163,652 תמיכה בפרויקט שלטון החוק Supporting Rule of Law project
בצלם – B'tselem 2015 4 European Endowment for Democracy EU 84,712 תמיכה בפרויקט מגני זכויות אדם Human rights defenders project
בצלם – B'tselem 2015 4 EMHRF Multiple Governments 33,106 תמיכה בפרויקט מגני זכויות אדם Human rights defenders project
בצלם – B'tselem 2015 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 181,652 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2015 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 365,751 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2015 4 Trocaire Ireland 104,331 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2015 4 UNDP UN 147,955 תמיכה בפרויקט שלטון החוק Supporting Rule of Law project
בצלם – B'tselem 2015 4 Bread for the world / EED Germany 23,286 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2015 4 Bread for the world / EED Germany 379,449 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2015 4 Bread for the world / EED Germany 216,127 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2015 4 MFA – Netherlands Netherlands 135,177 תמיכה בפרויקט מגני זכויות אדם Human rights defenders project
בצלם – B'tselem 2015 4 European Commission EU 138,358 תמיכה בפרויקט מעצרי קטינים Detention of minors project
בצלם – B'tselem 2015 4 European Commission EU 132,088 תמיכה בפרויקט מעצרים Supporting detentions project
בצלם – B'tselem 2015 4 Catholic Relief Services USA 59,441 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2015 4 Catholic Relief Services USA 34,818 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2015 4 Christian Aid Ireland Ireland 171,821 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2015 3 Catholic Relief Services USA 34,329 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2015 3 Catholic Relief Services USA 35,035 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2015 3 Diakonia Sweden 90,198 תמיכה בפרויקט משפט בינלאומי הומניטרי International humanitarian law project
בצלם – B'tselem 2015 3 Diakonia Sweden 92,582 תמיכה בפרויקט משפט בינלאומי הומניטרי International humanitarian law project
בצלם – B'tselem 2015 3 Embassy – EU EU 3,852 תמיכה בפרויקט קהילות בסיכון Supporting communities at risk project
בצלם – B'tselem 2015 3 Embassy – Norway Norway 687,128 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2015 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 370,543 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2015 2 Embassy – Switzerland Switzerland 40,000 תמיכה בבלוג הקהילות בסיכון Supporting communities at risk blog
בצלם – B'tselem 2015 2 Catholic Relief Services US 35,240 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2015 2 Catholic Relief Services US 35,155 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2015 2 Catholic Relief Services US 34,220 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2015 2 European Commission EU 540,015 תמיכה בפרויקט קהילות בסיכון Supporting communities at risk project
בצלם – B'tselem 2015 2 European Commission EU 532,023 תמיכה בפרויקט נגד עינויים Supporting project against torture
בצלם – B'tselem 2015 2 ZIVIK Germany 186,010 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2015 1 Catholic Relief Services USA 18,834 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2015 1 Catholic Relief Services USA 29,458 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2015 1 Dan Church Aid Denmark 182,500 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2015 1 ZIVIK Germany 166,382 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2015 1 Front Line Bol Ireland 19,293 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2014 3 Embassy – Norway Norway 824,550 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2014 3 Catholic Relief Services USA 23,412 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2014 3 Catholic Relief Services USA 44,799 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2014 3 Diakonia Sweden 124,426 פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי International humanitarian law project
בצלם – B'tselem 2014 3 Diakonia Sweden 0 פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי International humanitarian law project
בצלם – B'tselem 2014 3 ZIVIK Germany 170,104 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2014 3 Christian Aid Ireland Ireland 187,564 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2014 3 Dan Church Aid Denmark 321,715 פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי International humanitarian law project
בצלם – B'tselem 2014 3 Consulate – France France 71,429 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2014 2 UNICEF UN 150,958 פרויקט מעצר קטינים Detention of minors project
בצלם – B'tselem 2014 2 Catholic Relief Services USA 31,084 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2014 2 Catholic Relief Services USA 28,046 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2014 2 Dan Church Aid Denmark 85,848 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2014 2 Dan Church Aid (ECHO) Denmark 90,159 משפט בינלאומי הומניטרי International humanitarian law
בצלם – B'tselem 2014 2 Dan Church Aid (ECHO) Denmark 14,822 משפט בינלאומי הומניטרי International humanitarian law
בצלם – B'tselem 2014 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 327,778 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2014 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 119,739 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2014 2 European Commission EU 84,872 פרויקט עינויים International humanitarian law
בצלם – B'tselem 2014 2 Bread for the world / EED Germany 512,742 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2014 1 Catholic Relief Services USA 31,705 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2014 1 Catholic Relief Services USA 328,004 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2014 1 Catholic Relief Services USA 34,556 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2014 1 Catholic Relief Services USA 32,840 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2014 1 European Commission EU 334,024 פרוייקט מגני זכויות אדם Human rights defenders project
בצלם – B'tselem 2014 1 UNICEF UN 150,000 פרויקט מעצר קטינים Detention of minors project
בצלם – B'tselem 2014 1 Bread for the world / EED Germany 111,957 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2013 4 Consulate in Jerusalem – France France 47,619 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2013 4 Catholic Relief Services USA 61,204 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2013 4 UNDP UN 198,911 שלטון החוק וגישה לצדק Rule of law and access to justice
בצלם – B'tselem 2013 4 Catholic Relief Services USA 31,860 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2013 4 Dan Church Aid Denmark 76,564 משפט בין לאומי הומיניטרי International humanitarian law
בצלם – B'tselem 2013 4 Bread for the world / EED Germany 286,637 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2013 4 World Vision USA 70,351 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2013 4 Catholic Relief Services USA 5,259 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2013 3 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 87,188 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2013 3 Embassy – Norway Norway 946,477 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2013 3 Diakonia Sweden 136,242 פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי International humanitarian law project
בצלם – B'tselem 2013 3 European Commission EU 10,287 פרוייקט מגני זכויות אדם Human rights defenders project
בצלם – B'tselem 2013 3 UNDP UN 202,189 שלטון החוק וגישה לצדק Rule of law and access to justice
בצלם – B'tselem 2013 3 Christian Aid lreland Ireland 188,920 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2013 3 Catholic Relief Services USA 157,139 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2013 3 Dan Church Aid Denmark 201,301 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2013 3 European Commission EU 213,679 פרויקט עינויים Torture project
בצלם – B'tselem 2013 3 Diakonia Sweden 135,389 פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי International humanitarian law project
בצלם – B'tselem 2013 3 Bread for the world / EED Germany 269,659 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2013 2 Catholic Relief Services USA 39,298 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2013 2 UNDP UN 153,463 פרויקט שלטון החוק וגישה לצדק Rule of law and access to justice
בצלם – B'tselem 2013 2 UNDP UN 162,795 אין None
בצלם – B'tselem 2013 2 Dan Church Aid Denmark 87,854 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2013 2 Dan Church Aid Denmark 366,508 משפט הומניטרי בינלאומי International humanitarian law
בצלם – B'tselem 2013 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 495,961 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2013 2 Bread for the world / EED Germany 254,129 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2013 1 Embassy – UK UK 326,160 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2013 1 Catholic Relief Services USA 69,683 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2013 1 Catholic Relief Services USA 29,833 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2013 1 European Commission EU 160,000 פרויקט מגני זכויות אדם Project to Defend human rights
בצלם – B'tselem 2013 1 Catholic Relief Services USA 69,439 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2012 4 Dan Church Aid Denmark 891,859 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 4 Trocaire Ireland 224,938 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 4 Dan Church Aid Denmark 6,132 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 4 Catholic Relief Services USA 61,433 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2012 4 Bread for the world / EED Germany 449,891 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 3 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 95,153 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 3 ICCO Netherlands 245,290 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 3 Catholic Relief Services USA 86,554 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2012 3 Bread for the world / EED Germany 742,718 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 3 Christian Aid Ireland Ireland 198,361 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 3 Diakonia Sweden 149,147 משפט בין-לאומי הומניטארי International humanitarian law
בצלם – B'tselem 2012 3 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 483,597 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 3 Dan Church Aid Denmark 294,340 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 2 European Commission EU 497,610 פרוייקט מגני זכויות אדם Human rights defenders project
בצלם – B'tselem 2012 2 UNDP UN 151,120 אין None
בצלם – B'tselem 2012 2 Catholic Relief Services USA 224,105 פרוייקט הוידיאו Video project
בצלם – B'tselem 2012 2 Embassy – Norway Norway 1,040,312 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 2 Diakonia Sweden 138,174 פרוייקט משפט בינלאומי הומניטרי International humanitarian law project
בצלם – B'tselem 2012 2 European Commission EU 7,177 פרוייקט העינויים Torture project
בצלם – B'tselem 2012 1 Embassy – UK UK 88,330 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2012 1 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 358,165 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 1 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 74,706 תמיכה כללית General Support
בצלם – B'tselem 2012 1 Catholic Relief Services USA 133,750 תמיכה בפרויקט הוידאו Supporting the video project
בצלם – B'tselem 2012 1 European Commission EU 71,163 פרויקט מגני זכויות האדם Project to Defend human rights
גישה – Gisha 2016 2 Broederlijk Delen Belgium 51,077 קידום כיבוד חובות משפטיות Promote the honoring of legal obligations
גישה – Gisha 2016 2 UNDP UN 84,881 קידום הזכות לחופש בתוך השטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2016 2 Oxfam – Novib Netherlands 5,235 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2016 2 MFA – Finland Finland 42,999 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2016 2 Oxfam – GB UK 45,000 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2016 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 264,289 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2016 2 MFA – Germany Germany 79,828 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2016 2 Embassy – UK UK 81,313 קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2016 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 113,412 קידום חופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2016 2 MFA – Germany Germany 27,573 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2016 1 Oxfam – GB UK 106,071 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2016 1 Embassy – UK UK 113,188 קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2015 4 Trocaire Ireland 211,530 קידום כיבוד המשפט הבינלאומי בקרב הישויות הישראליות Promote the honoring of international law within the Israeli authorities
גישה – Gisha 2015 4 Oxfam – GB UK 44,421 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2015 4 Irish Aid Ireland 380,241 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2015 4 Embassy – Norway Norway 618,380 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2015 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 111,276 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2015 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 244,769 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2015 4 Embassy – Switzerland Switzerland 233,806 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2015 4 Oxfam – GB UK 35,573 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2015 4 UNDP UN 114,735 קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2015 4 Embassy – UK UK 116,268 קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2015 4 Embassy – Norway Norway 233,100 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2015 4 Broederlijk Delen Belgium 102,809 קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2015 3 Broederlijk Delen Belgium 99,302 קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2015 3 Oxfam – GB UK 53,360 קידום זכויות כלכליות Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2015 3 UNDP UN 28,212 קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2015 3 Oxfam – Novib Netherlands 205,982 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2015 2 Embassy – UK UK 64,098 קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2015 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 251,354 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2015 1 Oxfam – GB UK 89,911 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2015 1 Embassy – UK UK 100,099 קידום הזכות לחופש התנועה בתוך השטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2015 1 Broederlijk Delen Belgium 510,838 קידום כיבוד חובות משפטיות Promote the honoring of legal obligations
גישה – Gisha 2015 1 UNDP UN 351,333 קידום הזכות לחופש בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2014 4 Oxfam – GB UK 9,509 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2014 4 Embassy – UK UK 71,793 קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2014 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 219,904 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2014 4 Embassy – Norway Norway 280,426 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2014 4 Trocaire Ireland 97,718 קידום כיבוד המשפט הבינלאומי בקרב הרשויות הישראליות Promote the honoring of international law within the Israeli authorities
גישה – Gisha 2014 4 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 776,283 קידום חופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2014 4 Irish Aid Ireland 430,146 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2014 4 Oxfam – Novib Netherlands 118,674 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2014 3 Oxfam – GB UK 106,341 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2014 3 Embassy – UK UK 82,900 קידום הזכות לפרנסה שטחים הפלסטיניים Promote the right for work in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2014 3 Broederlijk Delen Belgium 112,057 קידום כיבוד חובות משפטיות Promote the honoring of legal obligations
גישה – Gisha 2014 3 UNDP UN 76,905 קידום הזכות לחופש התנועה בתוך השטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2014 2 Oxfam – GB UK 30,924 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2014 2 Embassy – UK UK 83,759 קידום הזכות לפרנסה בשטחים הפלסטיניים Promote the right for work in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2014 2 Broederlijk Delen Belgium 167,624 קידום כיבוד חובות משפטיות Promote the honoring of legal obligations
גישה – Gisha 2014 2 UNDP UN 59,568 קידום הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2014 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 198,896 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2014 1 Oxfam – GB UK 86,670 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2014 1 Embassy – UK UK 99,791 קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2014 1 Trocaire Ireland 94,800 קידום כיבוד המשפט הבינלאומי בקרב הרשויות הישראליות Promote the honoring of international law within the Israeli authorities
גישה – Gisha 2014 1 Oxfam – Novib Netherlands 286,484 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2013 4 Oxfam – GB UK 37,083 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2013 4 Embassy – UK UK 104,173 קידום הזכות לחופש התנועה בשטחים פלסטיניים Promoting the right of freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2013 4 lrish Aid Ireland 431,935 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2013 4 Embassy – Norway Norway 566,542 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2013 3 UNDP UN 84,941 קידום הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים הפלסטיניים Promoting the right for freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2013 3 Broederlijk Delen Belgium 141,893 קידום כיבוד חובות משפטיות Promote the honoring of legal obligations
גישה – Gisha 2013 3 Oxfam – GB UK 35,992 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2013 3 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 39,073 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2013 3 European Commission EU 74,340 קידום פעילות ציבורית למען זכויות אדם בשיח הישראלי Promote public activity for human rights in the Israeli discourse
גישה – Gisha 2013 2 UNDP UN 86,205 קידום הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים הפלסטינים Promoting the right for freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2013 2 Broederlijk Delen Belgium 142,250 קידום כיבוד חובות משפטיות Promote the honoring of legal obligations
גישה – Gisha 2013 1 Embassy – UK UK 301,800 קידום הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים הפלסטיניים Promoting the right for freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2013 1 Oxfam – GB UK 58,236 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2012 4 Oxfam – GB UK 232,197 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2012 4 Trocaire Ireland 50,018 קידום כיבוד המשפט הבינלאומי בקרב הרשויות הישראליות Promote the honoring of international law within the Israeli authorities
גישה – Gisha 2012 4 Embassy – Norway Norway 674,763 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2012 4 Irish Aid Ireland 419,893 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2012 4 UNDP UN 91,165 קידום הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים הפלסטיניים Promoting the right for freedom of movement in the Palestinian territories
גישה – Gisha 2012 3 Oxfam – GB UK 63,906 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2012 3 Broederlijk Delen Belgium 120,617 קידום כיבוד חובות משפטיות Promote the honoring of legal obligations
גישה – Gisha 2012 3 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 212,783 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2012 2 Oxfam – GB UK 127,934 קידום זכויות כלכליות Promote economic rights
גישה – Gisha 2012 2 Broederlijk Delen Belgium 172,973 קידום כיבוד חובות משפטיות Promote the honoring of legal obligations
גישה – Gisha 2012 2 European Commission EU 387,542 קידום פעילות ציבורית למען זכויות אדם בשיח הישראלי Promote public activity for human rights in the Israeli discourse
גישה – Gisha 2012 2 UNDP UN 115,599 קידום הזכות לחופש תנועה בין הגדה לעזה Promoting the right of freedom of movement between the West Bank and Gaza
גישה – Gisha 2012 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 41,500 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2012 1 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 159,377 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
גישה – Gisha 2012 1 Province de Hainaut Belgium 4,872 קידום מטרות העמותה Promote the NGO's goals
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2016 2 Christian Aid UK 151,154 תמיכה כללית General Support
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2016 1 European Union EU 202,130 פרויקט בנושא זכויות מהגרים Project on immigrants' rights
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2016 1 European Union EU 531,438 חופש הביטוי בדמוקרטיה הישראלית Freedom of speech in the Israeli democracy
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2016 1 The Middle East Partnership Initiative USA 219,194 פרויקט בתחום החינוך Eduaction project
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2015 4 Bread for the world / EED Germany 207,816 פעילות בזכויות המיעוט הערבי Arab minority rights activity
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2015 4 Bread for the world / EED Germany 473,357 פעילות בזכויות המיעוט הערבי Arab minority rights activity
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2015 4 Heinrich Böll Germany 10,500 פעילות בזכויות אזרחיות Civil rights activities
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2015 4 The Middle East Partnership Initiative USA 66,782 פעילויות חינוכיות Educational activity
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2015 3 Embassy – Norway Norway 421,382 זכויות אדם תושבי ירושלים המזרחית human rights of East Jerusalem residents
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2015 3 European Union EU 444,198 זכויות אדם תושבי שטח C Human rights protection of residents in area C
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2015 3 European Union EU 65,737 פיתוח תוכניות לימודים נגד גזענות Developing education plan against rsicm
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2015 3 Christian Aid UK 146,864 תמיכה כללית General Support
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2015 2 Heinrich Böll Germany 35,000 פרויקט בתחום החינוך Eduaction project
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 3 Diakonia Sweden 235,956 פעילות חינוכית בנושא משפט ההומניטרי Educational activity on international humanitarian law
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 3 Bread for the world / EED Germany 459,682 חינוך זכויות המיעוט הערבי בישראל Education for rights in the Israeli-Arab minority
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 3 Christian Aid UK 164,578 פעילות בזכויות המיעוט הערבי בישראל Activity for rights in the Israeli-Arab minority
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 3 lnstitute for Foreign Cultural Relations – Germany Germany 54,809 זכויות אדם בשטחים בשליטת ישראל Human rights in the Israeli Controlled Territories
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 2 The US-Middle East Partnership Initiative USA 66,235 פעילות חינוכית אצל כוחות המשטרה Educational activityamong police forces
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 2 European Union EU 489,775 זכויות תושבי פלסטינים בשטח C בהליך פלילי Rights of Palestinians in area C in a criminal procedure
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 48,594 הגנה על זכויות אדם של תושבי הפלסטינים בשטח C Human rights protection of Palestinians in area C
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 1 Embassy – Norway Norway 863,051 קידום זכויות לתושבי ירושלים המזרחית Promoting rights for East Jerusalem residents
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 1 European Union EU 389,088 פעילות חינוכית נגד הגזענות Educational activity against rasicm
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 1 Rosa Luxemburg Germany 4,711 פעילות חינוכית נגד הגזענות Educational activity against rasicm
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 1 War Child Foundation Other 25,621 פעילות חינוכית לילדים בירושלים המזרחית Promoting rights for East Jerusalem residents
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2014 1 Oxfam Other 36,229 ניתוח קיום שתי מערכות משפט בשטח c Analysis of two law systems in Area C
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 3 The Middle East Partnership Initiative USA 67,266 חינוך על זכויות אדם-סדנאות לכוחות הביטחון Education about human rights – Workshops for security forces
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 3 Diakonia Sweden 136,151 פעילות חינוכית על המשפט ההומניטארי הבינלאומי Educational activity on international humanitarian law
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 3 Diakonia Sweden 138,059 פעילות חינוכית על המשפט ההומניטארי הבינלאומי Educational activity on international humanitarian law
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 2 The Middle East Partnership Initiative USA 69,038 אין None
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 2 American Council of Young Political Leaders USA 10,686 אין None
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 2 European Union EU 50,204 פרויקט על ערכי הדמוקרטיה Project on democratic values
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 2 Christian Aid UK 165,289 אין None
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 2 European Union EU 1,992 פרויקט הגנה על מגיני זכויות Project to Protect the rights defenders
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 36,723 אין None
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 205,282 זכויות אדם בשטחים הכבושים Human rights in the occupied territories
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 1 Norway Norway 972,763 קידום זכויות לתושבי ירושלים המזרחית Promoting rights for East Jerusalem residents
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2013 1 Oxfam Other 14,780 פרויקט שתי מערכות חוק בשטחים Two law systems in the territories project
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 4 Diakonia Sweden 114,564 פעילות חינוכית על המשפט ההומניטרי הבינלאומי Educational activity on international humanitarian law
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 4 Bread for the world / EED Germany 346,918 פעילות חינוכית ומשפטית למען זכויות הציבור הערבי בישראל Educational and legal activity for Arab rights in Israel
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 4 Embassy – Holland Netherlands 24,726 נושא מעמד האישי והמשפחתי מול משרד הפנים Personal and family issues with Ministry of Internal Affairs
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 3 Diakonia Sweden 295,309 פעילות חינוכית על המשפט ההומניטרי הבינלאומי Educational activity on international humanitarian law
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 3 Bread for the world / EED Germany 251,410 פעילות חינוכית ומשפטית למען זכויות הציבור הערבי בישראל Educational and legal activity for Arab rights in Israel
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 3 Christian Aid UK 172,068 מענק כללי General grant
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 3 Keirk in Actie Netherlands 202,596 פעילות בנושא זכויות ביישובים יהודים וערבים rights action in Jewish and Arab towns
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 3 European Union EU 210,020 פרויקט מגני זכויות אדם Project to Defend human rights
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 3 European Union EU 308,260 חינוך נגד גזענות Education against racism
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 3 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 241,347 קידום זכויות אדם בשטחים הכבושים Promoting human rights in the occupied territories
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 1 Norway Norway 1,026,958 קידום זכויות אדם לתושבי ירושלים המזרחית Promoting human rights of East Jerusalem residents
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 1 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 151,816 קידום זכויות אדם בשטחים הכבושים Promoting human rights in the occupied territories
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 1 European Union EU 550,991 פרויקט קידום דמוקרטיה מהותית Project to promote the Essentials of Democracy
האגודה לזכויות האזרח – ACRI 2012 1 EED Germany 203,893 פעילות חינוכית ומשפטית למען זכויות הציבור הערבי בישראל Educational and legal activity for Arab rights in Israel
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2016 2 UNDP UN 68,075 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2016 2 DIGNITY Denmark 74,057 הכנת מדריך משפטי Authoring legal guide
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2016 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 186,623 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2016 2 World Organisation Against Torture (OMCT) Multiple Governments 12,823 פעילות ציבורית Public Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2016 1 UNDP UN 66,220 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2016 1 UNVFVT UN 132,254 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2016 1 DIGNITY Denmark 51,427 הכנת מדריך משפטי Composing legal guidebook
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 4 UNDP UN 67,235 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 4 UNVFVT UN 128,523 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 4 DIGNITY Denmark 85,217 פעילות משפטית ותיעוד Legal Activity and Documentation
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 4 Turkish Human Rights Foundation EU 83,873 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 185,067 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 3 UNDP UN 68,600 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 3 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 92,414 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 2 Turkish Human Rights Foundation EU 279,709 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 199,550 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 2 Cordaid Netherlands 75,250 כל הפעילות Any Acitvity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 2 EMHRF Multiple Governments 16,920 גיוס משאבים ופעילות ציבורית Fund rising and public activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 1 UNDP UN 35,667 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 1 UNVFVT UN 155,760 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 1 EMHRF Multiple Governments 74,340 גיוס משאבים ופעילות ציבורית Fund rising and public activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2015 1 DIGNITY Other 87,715 פעילות משפטית ותיעוד Legal Activity and Documentation
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 4 Turkish Human Rights Foundation EU 305,640 פעילות משפטית וחינוכית הממומנת על ידי האיחוד האירופי Legal and Educational Action funded by theEU
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 4 Cordaid Netherlands 291,006 פעילות משפטית וחינוכית Legal and Educational Action
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 4 The European Commision EU 74,347 מניעת עינויים והתעללויות לשנת 2014 Preventing torture and abuse for 2014
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 4 Embassy – Germany Germany 88,080 פעילות חינוכית Educational Action
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 183,463 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 3 Cordaid Netherlands 7,015 כלל הפעילות All activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 3 Cordaid Netherlands 103,860 כלל הפעילות All activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 3 ICCO Netherlands 234,515 כלל הפעילות All activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 3 UNDP UN 76,818 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 3 DIGNITY Denmark 217,396 פעילות משפטית ותיעוד Legal Activity and Documentation
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 3 Embassy – Germany Germany 34,411 פעילות חינוכית בתחום פרויקט קולנוע וזכויות אדם Cinema Project and Human Rights Educational Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 2 Turkish Human Rights Foundation EU 204,753 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 71,492 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2014 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 163,980 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2013 4 Kvinna till Kvinna Sweden 119,976 פעילות משפטית וחינוכית Legal and Educational Action
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2013 4 Cordaid Netherlands 64,743 כלל הפעילות All activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2013 4 Cordaid Netherlands 337,351 כלל הפעילות All activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2013 4 Dignity Other 63,076 תכנון פעילות משפטית Planning legal activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2013 4 European Commission EU 419,795 הכשרת אנשי מקצוע בתיעוד עינויים Training professionals in documenting torture
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2013 3 EIDHR TIHV EU 201,632 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2013 3 Cordaid Netherlands 118,447 כלל הפעילות All activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2013 3 UNDP UN 174,374 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2013 2 Kvinna till Kvinna Sweden 121,467 פעילות משפטית וחינוכית Legal and Educational Action
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2013 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 103,973 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2013 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 82,400 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 4 Kvinna till Kvinna Sweden 150,862 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 4 Cordaid Netherlands 197,220 מניעת עינויים והתעלויות Preventing torture and abuse
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 4 Cordaid Netherlands 298,140 כלל פעילות הארגון All Organizational Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 3 UNDP UN 112,200 פעילות משפטית למניעת עינויים והתעללויות Legal action for preventing torture and abuse
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 3 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 526,852 כלל פעילות הארגון All Organizational Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 3 KIOS Finland 40,046 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 2 UN UN 269,396 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 43,727 כלל פעילות הארגון Any NGO activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 2 Kvinna till Kvinna Sweden 148,780 פעילות משפטית Legal Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 1 European Commission EU 339,520 הכשרת אנשי מקצוע בתיעוד עינויים Training professionals in documenting torture
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 1 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 420,760 כלל פעילות הארגון All Organizational Activity
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל – PCATI 2012 1 Kvinna till Kvinna Sweden 60,071 פעילות משפטית Legal Activity
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2016 1 The british shalom salaam trust Other 11,000 לא זמין Unavailable
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2016 1 Sigrid Rausing Trust Other 280,000 לא זמין Unavailable
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2016 1 American Friends Service Committee Other 57,800 לא זמין Unavailable
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 4 Cordaid Netherlands 43,241 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 4 American Friends Service Committee Other 11,552 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 4 The British Shalom Salaam Trust Other 5,718 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 4 American Friends Service Committee Other 3,795 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 4 HEKS -EPER Switzerland 39,016 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 4 CCFD France 21,101 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 3 XminY Other 2,046 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 3 HEKS -EPER Switzerland 52,278 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 2 Foundation for middle east peace Other 18,915 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 1 Cordaid Netherlands 193,631 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 1 Sigrid Rausing Trust Other 298,819 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2015 1 American Friends Service Committee Other 47,079 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2014 4 Cordaid Netherlands 65,358 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2014 3 American Friends Service Committee Other 61,932 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2014 3 Rosa Luxemburg Germany 21,995 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2014 3 Cordaid Netherlands 72,442 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2014 3 XminY Other 2,000 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2014 2 The british shalom salaam trust Other 22,804 תמיכה שנתית Annual Support
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2014 2 Foundation for middle east peace Other 17,175 הפקת כתבות אקטואליה Producing news on current affairs
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2014 1 Sigrid Rausing Trust Other 286,834 הפקת כתבות אקטואליה Producing news on current affairs
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2013 4 Cordaid Netherlands 96,095 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה Support for producing news on current affairs
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2013 4 Cordaid Netherlands 239,451 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה Support for producing news on current affairs
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2013 3 American Friends Service Committee Other 54,156 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2013 3 Foundation for middle east peace Other 17,457 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה Support for producing news on current affairs
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2013 2 The british shalom salaam trust Other 17,818 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה Support for producing news on current affairs
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2013 1 Cordaid Netherlands 246,959 מענק תמיכה בטלויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2013 1 Sigrid Rausing Trust Other 279,258 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2012 4 American Friends Service Committee Other 38,903 הפקת כתבות Articles production
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2012 4 CCFD France 19,736 מענק תמיכה בטלויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2012 4 Cordaid Netherlands 129,265 מענק תמיכה בטלויזיה החברתית Support grant for Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2012 3 The british shalom salaam trust Other 18,014 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה Support for producing news on current affairs
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2012 3 Foundation for middle east peace Other 15,747 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה Support for producing news on current affairs
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2012 2 Cordaid Netherlands 222,115 תמיכה בהפקת מגזין אקטואליה שבועי של הטלוויזיה החברתית Support of weekly news magazine of the Social TV
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2012 1 EMHRF Multiple Governments 24,730 תמיכה שוטפת בהפקת כתבות של הטלוויזיה החברתית. Ongoing support of producing Social TV articles
הטלוויזיה החברתית – The Social TV 2012 1 Sigrid Rausing Trust Other 188,665 תמיכה שוטפת בפעילות האירגון לשנת 2012 Ongoing support of the NGO activities for 2012
המוקד – Hamoked 2016 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 369,024 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים בשטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2016 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 209,882 הגנה על חופש התנועה של פלסטינים Defanding freedom of movement of Palestinians
המוקד – Hamoked 2016 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 269,080 הגנה על תושבות פלסטינים במזרח ירושלים Defending residency of Palestinians in East Jerusalem
המוקד – Hamoked 2016 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 44,848 סיוע חירום בנושא הריסת בתים עונשית ושלילת תושבות Emergency assistance on punitive house demolitions and denying residency
המוקד – Hamoked 2016 2 UNDP UN 78,802 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים הכלואים בישראל Defanding human rights of Palestinians jailed in Israel
המוקד – Hamoked 2016 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 198,880 הגנה על תושבות פלסטינים בירושלים המזרחית Defanding Palestinian residency in East Jerusalem
המוקד – Hamoked 2016 1 UNDP UN 157,498 הגנה על זכויות אדם של פסלטינים הכלואים בישראל Defanding human rights of Palestinians jailed in Israel
המוקד – Hamoked 2016 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 103,358 הגנה על חופש התנועה של פלסטינים Defanding freedom of movement of Palestinians
המוקד – Hamoked 2016 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 126,199 סיוע חירום בנושא הריסות בתים ענשיות ושלילת תושבות Emergency assistance on punitive house demolitions and denying residency
המוקד – Hamoked 2016 1 Embassy – Norway Norway 549,720 הגנה על זכויות פלסטינים תושבי השטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2015 4 NIRAS Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 366,432 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים בשטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2015 4 Misereor Germany 382,500 הגנה על זכויות אדם של פלשתינים תושבי השטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2015 4 Embassy – Netherlands Netherlands 140,975 הגנה על זכויות קטינים כלואים Defending rights of imprisoned minors
המוקד – Hamoked 2015 4 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 32,246 הגנה על חופש התנועה של פלסטינים Defanding freedom of movement of Palestinians
המוקד – Hamoked 2015 4 European Union EU 426,245 פרוייקט משותף עם בצלם, בנושא הגנה על קטינים כלואים במזרח ירושלים. Joint project with B'tselem on defending imprisoned minors in East Jerusalem
המוקד – Hamoked 2015 3 Embassy – Norway Norway 687,128 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2015 3 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 200,456 הגנה על תושבות בירושלים המזרחית עבור פלסטינים Defanding residency in East Jerusalem for Palestinians
המוקד – Hamoked 2015 3 UNDP UN 70,151 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים הכלואים בישראל Defanding human rights of Palestinians jailed in Israel
המוקד – Hamoked 2015 3 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 253,335 הגנה על חופש התנועה של פלסטינים Defanding freedom of movement of Palestinians
המוקד – Hamoked 2015 3 NIRAS Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 184,702 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים בשטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2014 4 NIRAS Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 371,130 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים תושבים השטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2014 4 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 207,884 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים תושבים השטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2014 4 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 324,504 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים תושבים השטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2014 4 Misereor Germany 700,500 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים תושבים השטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2014 2 AECID Spain 94,784 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים בשטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2014 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 322,598 הגנה על זכויות של פלסטינים בשטחים כבושים Defending Palestinians rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2014 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 116,567 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים בשטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2014 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 314,545 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים בשטחים הכבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2014 1 Embassy – Finland Finland 95,800 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים בשטחים כבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2014 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 103,672 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים בשטחים כבושים Defending Palestinians human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2013 4 UNDP UN 161,550 זכויות אדם של פלסטינים בשטחים כבושים Human rights of Palestinians in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2013 4 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 249,620 חופש תנועה פנימית של פלסטינים בגדה המערבית Freedom of Internal Movement for Palestinians in the west bank
המוקד – Hamoked 2013 4 BELGIUM TECHNICAL COOPERATION Belgium 21,101 זכויות בריאות של פלסטינים בירושלים המזרחית Health rights of Palestinians in East Jerusalem
המוקד – Hamoked 2013 2 Develpoment Ministary – Belgium Belgium 26,376 זכויות סוציאליות של תושבים פלסטיניים בירושלים המזרחית Social rights of Palestinians in East Jerusalem
המוקד – Hamoked 2013 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 280,553 חופש תנועה בגדה המערבית Freedom of movement in the west bank
המוקד – Hamoked 2013 2 UNHCR UN 135,567 מתן ייעוץ ויצוג פארה משפטיים ומשפטיים למבקשי מקלט בישראל Advisory and para-legal services and legal representation to asylum seekers in Israel
המוקד – Hamoked 2013 1 Embassy – Finland Finland 24,500 חופש תנועה בגדה המערבית Freedom of movement in the west bank
המוקד – Hamoked 2013 1 Consulate in Jerusalem – France France 49,019 זכויות תושבים פלסטיניים בירושלים המזרחית Rights of Palestinian Residents in East Jerusalem
המוקד – Hamoked 2013 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 318,006 חופש תנועה פנימית בגדה המערבית Freedom of internal movement in the west bank
המוקד – Hamoked 2012 3 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 310,628 חופש תנועה של פלסטינים בגדה המערבית Freedom of Internal Movement for Palestinians in the west bank
המוקד – Hamoked 2012 3 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 564,039 זכויות אדם של פלסטינים שנפגעו ע"י הכיבוש הישראלי Human rights of Palestinians that were damaged by the Israeli occupation
המוקד – Hamoked 2012 3 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 284,925 חופש תנועה של פלסטינים בגדה המערבית Freedom of Internal Movement for Palestinians in the west bank
המוקד – Hamoked 2012 1 Embassy – Norway Norway 962,773 תמיכה בסיוע משפטי עבור זכויות אדם של פלסטינים בשטחים כבושים. Legal assistance for Palestinians' human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2012 1 Misereor Germany 444,412 תמיכה בסיוע משפטי עבור זכויות אדם של פלסטינים בשטחים כבושים. Legal assistance for Palestinians' human rights in the occupied territories
המוקד – Hamoked 2012 1 MFA – Belgium Belgium 245,392 תמיכה בסיוע משפטי עבור זכויות אדם של פלסטינים בשטחים כבושים, בעיקר תושבי ירושלים המזרחית. Legal assistance for Palestinians' human rights in the occupied territories, especially East Jerusalem residents
המוקד – Hamoked 2012 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 151,200 תמיכה בסיוע משפטי עבור זכויות אדם של פלסטינים בשטחים כבושים, בעיקר חופש תנועה בגדה המערבית Legal assistance for Palestinians' human rights in the occupied territories, especially freedom of movement in the West Bank
המוקד – Hamoked 2012 1 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 419,524 תמיכה בסיוע משפטי עבור זכויות אדם של פלסטינים בשטחים כבושים. Legal assistance for Palestinians' human rights in the occupied territories
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2015 3 Embassy – Germany Germany 49,335 הקמת מסד נתונים Establishing Database
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2015 4 Embassy – Germany Germany 19,729 הקמת מסד נתונים Establishing Database
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2015 3 MFA – Switzerland Switzerland 191,047 הגנה על מגיני זכויות אדם Defanding human rights defenders
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2015 2 Embassy – Germany Germany 79,707 מסד נתונים Database
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2015 1 Embassy – Switzerland Switzerland 28,000 הפקת דו"ח Producing report
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2014 4 MFA – Switzerland Switzerland 186,970 הגנה על מגיני זכויות אדם Defanding human rights defenders
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2014 2 MFA – Switzerland Switzerland 90,970 הגנה משפטית על מגיני זכויות אדם וקטינים Legal protection for human rights defenders and minors
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2013 4 MFA – Switzerland Switzerland 103,425 הגנה משפטית על מגיני זכויות אדם Legal protection for human rights defenders
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2013 2 MFA – Switzerland Switzerland 251,850 הגנה משפטית על מגיני זכויות אדם Legal protection for human rights defenders
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2012 4 Cordaid Netherlands 74,860 הגנה על מגיני זכויות אדם Defanding human rights defenders
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2012 2 Government – Spain Spain 286,600 הגנה משפטית על מגיני זכויות אדם Legal protection for human rights defenders
הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ – HRDF 2012 2 Government – Switzerland Switzerland 161,628 הגנה על מגיני זכויות אדם Defanding human rights defenders
זוכרות – Zochrot 2015 4 Christian Aid Ireland 275,830 תמיכה בשיח חינוכי על זכות השיבה Supporting educational discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2015 4 Mennonite Central Committee Canada 49,903 קידום שיח חינוכי על זכות השיבה Supporting educational discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2015 4 American Friends Service Committee Other 99,018 קידום שיח חינוכי על זכות השיבה Supporting educational discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2015 4 Misereor Germany 114,531 תמיכה בפעילות ליבה של הארגון Supporting the NGO core activity
זוכרות – Zochrot 2015 4 Misereor Germany 63,556 תמיכה בפסטיבל סרטים של הארגון Supporting the NGO movie festival
זוכרות – Zochrot 2015 4 Broederlijk Delen Belgium 68,419 תמיכה בפעילות ליבה של הארגון Supporting the NGO core activity
זוכרות – Zochrot 2015 3 Finn Church Aid Finland 41,193 קידום שיח ציבורי בנושא זכות השיבה Supporting discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2015 3 HEKS -EPER Switzerland 59,826 תמיכה בתכנית החינוך Supporting education program
זוכרות – Zochrot 2015 3 Misereor Germany 61,794 תמיכה בפסטיבל הסרטים Supporting movie festival
זוכרות – Zochrot 2015 3 Broederlijk Delen Belgium 98,053 תמיכה כללית בפעילות הארגון Supporting NGO activity
זוכרות – Zochrot 2015 3 HEKS -EPER Switzerland 82,762 תמיכה בתחום התרבות Supporting Culture
זוכרות – Zochrot 2015 2 Mennonite Central Committee Canada 49,788 קידום שיח ציבורי בנושא זכות השיבה Supporting discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2015 2 Finn Church Aid Finland 42,904 קידום שיח ציבורי בנושא זכות השיבה Supporting discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2015 2 CCFD France 98,932 תמיכה בפעילות הליבה של הארגון Supporting core activities of the NGO
זוכרות – Zochrot 2015 2 St. Het Solidariteitsfonds Netherlands 83,667 תמיכה בפעילות הליבה של הארגון Supporting core activities of the NGO
זוכרות – Zochrot 2015 1 Misereor Germany 114,496 תמיכה בפעילות הארגון Supporting NGO activity
זוכרות – Zochrot 2014 4 Mennonite Central Committee Canada 49,682 קידום שיח ציבורי בנושא זכות השיבה Supporting discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2014 4 Rosa Luxemburg Germany 20,199 תמיכה בתכנית החינוך Supporting an educational program
זוכרות – Zochrot 2014 4 The United Church of Canada Other 33,298 תמיכה כללית General support
זוכרות – Zochrot 2014 4 Christian Aid UK 74,144 תמיכה בתכנית צדק מעברי Supporting discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2014 4 Christian Aid UK 167,025 קידום שיח ציבורי בנושא זכות השיבה Supporting discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2014 4 The Norman Rothfield Peace and Justice Fund Other 10,000 תמיכה כללית General support
זוכרות – Zochrot 2014 4 Mennonite Central Committee Canada 49,682 קידום שיח ציבורי בנושא זכות השיבה Supporting discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2014 2 ST Other 69,635 תמיכה כללית General support
זוכרות – Zochrot 2014 2 Mennonite Central Committee Canada 67,007 קידום שיח ציבורי בנושא זכות השיבה Supporting discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2014 2 Rosa Luxemburg Germany 20,043 תמיכה בתוכנית חינוך Supporting an educational program
זוכרות – Zochrot 2014 1 Oxfam – GB UK 25,878 תמיכה בתוכנית חינוך Supporting an educational program
זוכרות – Zochrot 2014 1 Broederlijk Delen Belgium 37,941 תמיכה כללית בארגון General support of the NGO
זוכרות – Zochrot 2014 1 Rosa Luxemburg Germany 19,993 תמיכה בתוכנית חינוך Supporting an educational program
זוכרות – Zochrot 2014 1 Finn Church Aid Finland 94,840 קידום שיח ציבורי בנושא שיבת הפליטים הפלסטינים Supporting discussion of "Right of Return" for Palestinians
זוכרות – Zochrot 2013 4 Broederlijk Delen Belgium 111,353 תמיכה בפעילות העמותה Supporting the NGO's activity
זוכרות – Zochrot 2013 4 Christian Aid UK 161,000 פרוייקט קידום שיח בנושא שיבת הפליטים Supporting the discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2013 4 Trocaire Ireland 46,000 פרוייקט איסוף עדויות Collecting testimonies project
זוכרות – Zochrot 2013 3 HEKS -EPER Switzerland 80,543 חינוך Education
זוכרות – Zochrot 2013 3 Finn Church Aid Finland 91,024 קידום שיח בנושא שיבת הפליטים Supporting discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2013 2 Finn Church Aid Finland 94,881 קידום שיח בנושא שיבת הפליטים Supporting discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2013 2 Misereor Germany 123,684 כללי General
זוכרות – Zochrot 2013 2 Broederlijk Delen Belgium 118,626 כללי General
זוכרות – Zochrot 2012 2 ICCO Netherlands 193,652 כללי General
זוכרות – Zochrot 2012 3 Broederlijk Delen Belgium 144,198 כללי General
זוכרות – Zochrot 2012 2 Misereor Germany 121,509 כללי General
זוכרות – Zochrot 2012 3 HILFS Switzerland 85,370 חינוך Education
זוכרות – Zochrot 2012 2 Broederlijk Delen Belgium 144,198 כללי General
זוכרות – Zochrot 2012 4 Christian Aid UK 166,498 קידום שיח על שיבת הפליטים Promoting discussion of "Right of Return"
זוכרות – Zochrot 2012 4 Trocaire Ireland 142,617 פרוייקט עדויות Testimonies project
זוכרות – Zochrot 2012 4 Misereor Germany 118,607 כללי General
זוכרות – Zochrot 2012 4 Broederlijk Delen Belgium 95,042 כללי General
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2015 4 MFA – Switzerland Switzerland 137,354 מימון הוצאות מנהלתיות Administrative expenses
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2015 4 MFA – Switzerland Switzerland 51,517 פעילות חינוכית Educational activity
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2015 4 Embassy – Norway Norway 134,813 סמינרים וכנסים Seminars and confrences
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2015 4 MFA – Switzerland Switzerland 93,941 מחקר Research
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2015 4 USAID US 12,283 קורס חינוכי Educational course
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2015 3 Embassy – Norway Norway 144,658 פעילות להבטחת ההיתכנות של פתרון שתי מדינות Activity to grantee to option of two state solution
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2015 3 MFA – Switzerland Switzerland 149,016 פעילות בנושא שתי מדינות לשני עמים Acitivty on Two State for Two People
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2015 1 MFA – Switzerland Switzerland 139,568 תמיכה Support
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2015 1 MFA – Switzerland Switzerland 37,035 תמיכה כללית General Support
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2015 1 MFA – Switzerland Switzerland 705,831 תמיכה כללית General Support
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2014 4 Embassy – Denmark Denmark 831,140 תמיכה כללית בפעילויות העמותה General Support in NGO activity
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2014 4 MFA – Switzerland Switzerland 77,524 תמיכה כללית בפעילויות העמותה General Support in NGO activity
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2014 3 MFA – Sweden Sweden 289,270 תמיכה כללית בפעילויות העמותה General Support in NGO activity
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2014 3 Embassy – Norway Norway 161,959 תמיכה בפעילות החברה Support the company activity
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2014 2 MFA – Switzerland Switzerland 125,122 הפקת סרט Movie production
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2013 1 USAID USA 155,620 כיסוי שוטף לפעילויות Covering Ongoing activity
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2013 1 Embassy – Norway Norway 390,664 פעילויות חינוכיות לקידום שלום ישראלי פלסטינאי Educational activities for promoting Israeli-Palestinian peace
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2013 1 European Union EU 498,413 כיסוי פעילויות חינוך שוטפות Covering Ongoing Education Activities Expenses
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2013 1 MFA – Switzerland Switzerland 1,153,640 כיסוי פעילויות שוטפות Covering Ongoing activity
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2013 1 Government – Switzerland Switzerland 40,000 סמינר משותף ישראלי פלסטינאי Joint Israeli-Palestinian seminar
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2012 4 USAID USA 23,189 קידום תמיכה ציבורית להסכם בין ישראל לרשות הפלשתינאית Promote public support for an agreement between Israel and the PA
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2012 4 MFA – Switzerland Switzerland 325,158 העלאת מודעות וחינוך לשלום בקונפליקט הישראלי פלשתינאי Raising awareness and education for peace in the Israeli-Palestinian conflict
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2012 4 CIPMO Other 2,038 אין None
ח.ל חינוך לשלום בע"מ – Geneva Initiative 2012 1 Embassy – Norway Norway 390,662 פעילויות חינוכיות שנועדו לקדם את הסיכויים להשגת הסכם ישראלי-פלסטיני Educational activities for promoting Israeli-Palestinian peace
חוג ההורים – PCFF 2016 2 USAID USA 219,216 פרוייקט NFC להכרת הנרטיב של האחר, באמצעות מפגשי קבוצות. Donation for NFC project to know the other's narrative, by group meetings.
חוג ההורים – PCFF 2016 1 USAID USA 271,280 פרוייקט NFC להכרת הנרטיב של האחר, באמצעות מפגשי קבוצות. Donation for NFC project to know the other's narrative, by group meetings.
חוג ההורים – PCFF 2015 4 USAID USA 322,364 פרוייקט NFC להכרת הנרטיב של האחר, באמצעות מפגשי קבוצות. Donation for NFC project to know the other's narrative, by group meetings.
חוג ההורים – PCFF 2015 4 United States Institute of Peace USA 156,800 פרוייקט הכרה וקבלה של האחר באמצעות מפגשים וסמינר Know the other's narrative project by meetings and seminar
חוג ההורים – PCFF 2015 3 USAID USA 308,770 תרומה עבור פרוייקט NFC להכרת הנרטיב של האחר, באמצעות מפגשי קבוצות Donation for NFC project to know the other's narrative, by group meetings.
חוג ההורים – PCFF 2015 2 USAID USA 309,248 תרומה עבור פרוייקט NFC להכרת הנרטיב של האחר,באמצעות מפגשי קבוצות. Donation for NFC project to know the other's narrative, by group meetings.
חוג ההורים – PCFF 2015 2 European Union EU 1,010,400 התרומה עבור פרוייקט דו שנתי של הכרת הנרטיב האחר במפגשי קבוצות והרצאות בפני קהלים שונים. Donation for bi-annual project of know the other's narrative with group meetings and lectures to different audience.
חוג ההורים – PCFF 2014 4 USAID USA 44,860 סיום פרויקט "כשקווים מקבילים נפגשים" והתחלה של פרויקט NfC להכרה של הנרטיב של האחר Ending the project "Where parallel lines meet" and starting NfC project to know the other's narrative
חוג ההורים – PCFF 2014 2 USAID USA 8,577 פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה וקבלה של הנרטיב של האחר "Where parallel lines meet" project, to know and accept the other's narrative
חוג ההורים – PCFF 2014 2 European Union EU 877,697 התרומה עבור פרוייקט דו שנתי של הכרת הנרטיב האחר במפגשי קבוצות והרצאות בפני קהלים שונים Bi-Annual Project to know and accept the other's narrative, by group meetings and lectures in front of various audiences
חוג ההורים – PCFF 2013 4 USAID USA 149,961 פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה וקבלה של הנרטיב של האחר "Where parallel lines meet" project, to know and accept the other's narrative
חוג ההורים – PCFF 2013 3 USAID USA 613,463 פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה וקבלה של הנרטיב של האחר "Where parallel lines meet" project, to know and accept the other's narrative
חוג ההורים – PCFF 2013 3 Government – Switzerland Switzerland 124,800 פרוייקט למפגשים וכתיבת מסמך פיוס Meetings project and composing a reconciliation document
חוג ההורים – PCFF 2013 2 USAID USA 606,972 פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה וקבלה של הנרטיב של האחר "Where parallel lines meet" project, to know and accept the other's narrative
חוג ההורים – PCFF 2013 1 USAID USA 165,993 פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה וקבלה של הנרטיב של האחר "Where parallel lines meet" project, to know and accept the other's narrative
חוג ההורים – PCFF 2012 4 USAID USA 243,118 פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה וקבלה של הנרטיב של האחר "Where parallel lines meet" project, to know and accept the other's narrative
חוג ההורים – PCFF 2012 3 Government – Switzerland Switzerland 267,478 פרוייקט כתיבת "מסמך הפיוס" Writing "Reconciliation Document" project
חוג ההורים – PCFF 2012 3 USAID USA 218,064 פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה וקבלה של הנרטיב של האחר "Where parallel lines meet" project, to know and accept the other's narrative
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2016 2 MFA – Norway Norway 163,415 פרויקט ניהול משברים Crises mangement project
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2016 1 Embassy – UK UK 86,338 פרויקט מעקב ירושלים Jerusalem monitoring project
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2015 3 Consulate – UK UK 1,044,442 פרויקט מעקב ירושלים Jerusalem monitoring project
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2015 3 MFA – Norway Norway 164,000 פרויקט ניהול משברים Crises mangement project
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2015 3 MFA – Switzerland Switzerland 42,330 פרויקט ירושלים הגיאופוליטי Project – Jerusalem – The geopolitical
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2015 2 MFA – Norway Norway 186,544 מימון כללי General Funding
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2014 4 MFA – Switzerland Switzerland 45,084 מימון כללי General Funding
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2014 4 MFA – Switzerland Switzerland 165,006 מימון כללי General Funding
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2014 4 Consulate – UK UK 83,035 פרויקט מעקב ירושלים Jerusalem monitoring project
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2014 3 Consulate – UK UK 80,176 פרויקט מעקב ירושלים Jerusalem monitoring project
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2014 2 Embassy – UK UK 145,192 פרוייקט מעקב ירושלים Jerusalem monitoring project
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2014 2 MFA – Norway Norway 231,135 מימון כללי General Funding
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2013 3 MFA – Switzerland Switzerland 165,784 פרויקט ירושלים הגיאו-פוליטי Project – Jerusalem – The geopolitical
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2013 3 MFA – Switzerland Switzerland 169,784 פרויקט ירושלים הגיאו-פוליטי Project – Jerusalem – The geopolitical
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2013 3 Embassy – UK UK 142,337 פרויקט מעקב ירושלים Jerusalem monitoring project
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2013 3 MFA – Norway Norway 179,705 מימון כללי General Funding
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2013 3 MFA – Switzerland Switzerland 42,084 פרויקט ירושלים הגיאופוליטי Project – Jerusalem – The geopolitical
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2013 2 Kvinna till Kvinna Sweden 121,467 פעילות משפטית וחינוכית Legal and Educational Action
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2013 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 103,973 פעילות משפטית Legal Activity
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2013 1 Embassy – UK UK 157,140 פרויקט מעקב ירושלים Jerusalem monitoring project
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2013 1 Embassy – UK UK 151,084 פרויקט מעקב ירושלים Jerusalem monitoring project
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2012 4 MFA – Switzerland Switzerland 217,489 פריוקט – ירושלים הגיאו-פוליטי Project – Jerusalem – The geopolitical
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2012 4 NOREF Norway 78,474 פיתוח אפ' אטלס Develop Atlas app
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2012 3 NOREF Norway 123,458 פיתוח אפ' אטלס Develop Atlas app
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2012 3 MFA – Switzerland Switzerland 31,737 פרויקט – ירושלים – הגיאו-פוליטי Project – Jerusalem – The geopolitical
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2012 1 Embassy – UK UK 35,332 פרויקט מעקב ירושלים Jerusalem monitoring project
ירושלים דלמטה – Terrestrial Jerusalem 2012 1 MFA – Norway Norway 403,069 מימון כללי General Funding
יש דין – Yesh Din 2016 2 Embassy – UK UK 260,739 פרויקט אדמות אכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2016 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 262,707 פרויקט אדמות אכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2016 2 NIRAS Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 150,506 פרויקט אדמות אכיפת חוק ואכיפת כוחות הביטחון Law enforcement project, lands and security forces investigation
יש דין – Yesh Din 2016 1 Embassy – UK UK 429,450 פרויקט אדמות אכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2016 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 87,144 פרויקט אדמות אכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2016 1 Oxfam – Novib Netherlands 470,656 פרויקט אדמות אכיפת חוק פרויקט מצ"ח Law enforcement project, lands and security forces investigation
יש דין – Yesh Din 2015 4 HEKS -EPER Switzerland 78,610 פרויקט אדמות אכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2015 4 NIRAS Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 229,845 פרויקט אדמות, אכיפת חוק וחקירת כוחות הביטחון Law enforcement project, lands and security forces investigation
יש דין – Yesh Din 2015 4 European Commission EU 159,480 פרויקט אדמות אכיפת חוק (באמצעות עמק שווה) Lands project and Law enforcement (via Emek Shave)
יש דין – Yesh Din 2015 4 Norwegian Refugee Council Norway 132,855 פרויקט אדמות אכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2015 4 Embassy – UK UK 464,139 פרויקט אדמות אכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2015 4 ROMPETE NZZENTRMN DAS KASSEN Other 337,400 פרויקט אדמות אכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2015 4 European Commission EU 334,280 פרויקט אדמות אכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2015 4 NOVA Spain 83,485 פרויקט אדמות, אכיפת חוק וחקירת כוחות הביטחון Law enforcement project, lands and security forces investigation
יש דין – Yesh Din 2015 4 Oxfam – Novib Netherlands 21,020 פרויקט חקירת כוחות הביטחון (באמצעות במקום) Security forces investigation project (via Bimkom)
יש דין – Yesh Din 2015 4 Embassy – Norway Norway 768,065 פרויקט אדמות, אכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2015 4 MFA – Ireland Ireland 379,800 פרויקט אדמות, אכיפת חוק וחקירת כוחות הביטחון Law enforcement project, lands and security forces investigation
יש דין – Yesh Din 2015 3 ROMPETE NZZENTRMN DAS KASSEN Other 710,750 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2015 3 European Commission EU 83,145 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2015 3 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 183,330 פרויקט אדמות, אכיפת חוק וירושלים Law enforcement project on Israeli citizens, Jerusalem project
יש דין – Yesh Din 2015 3 Oxfam – Novib Netherlands 273,361 פרויקט אכיפת כוחות הביטחון Law enforcement project on security forces
יש דין – Yesh Din 2015 3 Embassy – Norway Norway 403,462 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2015 2 Norwegian Refugee Council Norway 313,100 פרויקט אדמות וירושלים Law enforcement project and Jerusalem
יש דין – Yesh Din 2015 2 Embassy – UK UK 246,645 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2015 2 NIRAS Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 156,700 פרויקט אדמות, אכיפת חוק, ירושלים וחקירת כוחות הביטחון Law enforcement project, lands and security forces investigation
יש דין – Yesh Din 2015 1 Oxfam – Novib Netherlands 79,730 פרויקט אכיפת חוק על כוחות הביטחון Law enforcement project on security forces
יש דין – Yesh Din 2015 1 Embassy – UK UK 334,927 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2015 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 106,208 פרויקט אכיפת חוק על אזרחים ישראלים, פרויקט ירושלים Law enforcement project on Israeli citizens, Jerusalem project
יש דין – Yesh Din 2015 1 CAFOD UK 156,550 פרויקט אכיפת חוק על כוחות הביטחון Law enforcement project on security forces
יש דין – Yesh Din 2014 4 Oxfam – Novib Netherlands 476,699 פרויקט אדמות, אכיפת חוק וחקירת כוחות הביטחון Law enforcement project, lands and security forces investigation
יש דין – Yesh Din 2014 4 Embassy – UK UK 299,334 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2014 4 HEKS -EPER Switzerland 39,960 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2014 4 Niras Natura Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 155,100 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2014 4 Embassy – Norway Norway 483,425 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2014 4 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 341,608 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2014 4 MFA – Ireland Ireland 425,700 פרויקט חקירת כוחות הביטחון Security forces investigation project
יש דין – Yesh Din 2014 3 Oxfam – Novib Netherlands 2,446 פרויקט אכיפת חוק, אדמות וחקירות כוחות הביטחון Law enforcement project, lands and security forces investigation
יש דין – Yesh Din 2014 3 Embassy – UK UK 308,200 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2014 3 European Commission EU 381,875 פרוייקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2014 3 HEKS -EPER Switzerland 37,565 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2014 3 Embassy – Holland Netherlands 29,700 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2014 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 292,175 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2014 2 Oxfam – Novib Netherlands 11,469 פרויקט אדמות, אכיפת חוק וחקירת כוחות הביטחון Law enforcement project, lands and security forces investigation
יש דין – Yesh Din 2014 2 Embassy – UK UK 259,608 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2014 2 Niras Natura Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 137,915 פרויקט אדמות, אכיפת חוק וחקירת כוחות הביטחון Law enforcement project, lands and security forces investigation
יש דין – Yesh Din 2014 2 European Commission EU 79,220 פרויקט אכיפת חוק Law enforcement project
יש דין – Yesh Din 2014 1 CAFOD UK 136,800 פרויקט חקירת כוחות הביטחון Security forces investigation project
יש דין – Yesh Din 2014 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 145,223 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2014 1 Embassy – UK UK 272,029 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2014 1 European Commission EU 484,350 פרויקט חקירת כוחות הביטחון Security forces investigation project
יש דין – Yesh Din 2013 4 MFA – Ireland Ireland 431,928 פרויקט חקירות כוחות הביטחון Security forces investigation project
יש דין – Yesh Din 2013 4 lnstitute for Foreign Cultural Relations – Germany Germany 120,000 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2013 4 Embassy – UK UK 335,525 פרויקט אדמה Lands project
יש דין – Yesh Din 2013 4 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 145,864 פרויקט אכיפת חוק Law enforcement project
יש דין – Yesh Din 2013 4 Embassy – Norway Norway 1,044,000 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2013 4 Oxfam – Novib Netherlands 503,950 פרויקט אכיפת חוק, אדמות וחקירות כוחות הביטחון Law enforcement project, lands and security forces investigation
יש דין – Yesh Din 2013 3 European Commission EU 68,290 פרוייקט חקירה כוחות הביטחון Security forces investigation project
יש דין – Yesh Din 2013 3 lnstitute for Foreign Cultural Relations – Germany Germany 116,500 פרויקט אדמה ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2013 3 Embassy – UK UK 273,315 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2013 3 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 22,034 פרויקט אכיפת חוק Law enforcement project
יש דין – Yesh Din 2013 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 129,230 פרויקט אכיפת חוק Law enforcement project
יש דין – Yesh Din 2013 2 Oxfam – Novib Netherlands 535,025 תרומה כללית General donation
יש דין – Yesh Din 2013 2 lnstitute for Foreign Cultural Relations – Germany Germany 243,000 פרויקט אדמות ואכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2013 2 European Union EU 417,041 אכיפת חוק Law Enforcement
יש דין – Yesh Din 2013 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 76,080 פרויקט אכיפת חוק Law enforcement project
יש דין – Yesh Din 2013 1 Foreign and Commonwealtn Office – UK UK 120,770 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2013 1 HEKS -EPER Switzerland 84,505 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2013 1 CAFOD UK 144,783 תרומה כללית General donation
יש דין – Yesh Din 2012 4 lnstitute for Foreign Cultural Relations – Germany Germany 250,191 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2012 4 European Commission EU 391,605 פרויקט מצ"ח לשנים 2013-2014 IDF-CID Project for years 2013-2014
יש דין – Yesh Din 2012 4 Dep. of Foreign Affairs – lreland Ireland 400,000 פרויקט מצ"ח לשנת 2013 IDF-CID Project for 2013
יש דין – Yesh Din 2012 4 Embassy – Norway Norway 1,222,826 אכיפת חוק+אדמות לשנת 2013 Law Enforcement+Lands for 2013
יש דין – Yesh Din 2012 4 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 79,927 פרויקט אכיפת חוק+אדמות Law Enforcement Project+Lands
יש דין – Yesh Din 2012 4 Oxfam – Novib Netherlands 75,000 פרויקט אדמות+ מצ"ח+ תהליך להטמעת מגדר Lands project+IDF-CID+Process of implementing gender
יש דין – Yesh Din 2012 4 Embassy – Holland Netherlands 120,300 פרויקט אדמות+אכיפת חוק Lands project and Law enforcement
יש דין – Yesh Din 2012 2 Embassy – Belgium Belgium 149,670 פרויקט חקירת כוחות הביטחון Security forces investigation project
יש דין – Yesh Din 2012 2 European Commission EU 374,035 פרויקט חקירת כוחות הביטחון Security forces investigation project
יש דין – Yesh Din 2012 2 European Commission EU 113,000 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2012 2 lnstitute for Foreign Cultural Relations – Germany Germany 250,000 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2012 2 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 192,280 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2012 1 Embassy – Belgium Belgium 243,000 פרויקט חקירת כוחות הביטחון Security forces investigation project
יש דין – Yesh Din 2012 1 European Commission EU 100,800 פרויקט חקירת כוחות הביטחון Security forces investigation project
יש דין – Yesh Din 2012 1 European Commission EU 325,865 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2012 1 Foreign and Commonwealtn Office – UK UK 44,895 פרויקט אדמות Lands project
יש דין – Yesh Din 2012 1 Norwegian Refugee Council Norway, EU, UK 90,840 פרויקט אדמות Lands project
כרם נבות – Kerem Navot 2016 2 Applied Research Institute – Jerusalem EU 6,895 מימון מחקר Funding and research
כרם נבות – Kerem Navot 2016 1 Applied Research Institute – Jerusalem EU 3,425 מימון מחקר Funding and research
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2016 2 AGEH Germany 28,887 השתתפות האירגון בהוצאות ספציפיות של החל"ץ Participating in spesific expenses of the NGO
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2016 2 Rosa Luxemburg Germany 38,000 השתתפות בהשכרת אולם לטקס יום הזיכרון Renting vanue for memorial day event
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2015 3 Stiftung die Schwelle Other 16,800 מימון פרויקט הצגת הסרט בעין בסערה ודיון עליו בפני בני נוער Funding the project of screening the movie "within the eye of the storm" and discussions among teenagers
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2015 3 SIVMO Other 27,780 תרומה למטרות כלליות ולמימון טקס יום הזיכרון General objectives and financing the Memorial Day ceremony
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2015 2 Gabriela Zander Other 22,000 תרומה למימון ערב יום הזיכרון Contribution for a Memorial Day event
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2015 2 The british shalom salaam trust Other 14,700 תרומה למימון ערב וים הזיכרון Contribution for a Memorial Day event
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2015 2 Rosa Luxemburg Germany 12,777 תרומה למימון האולם של טקס יום הזיכרון Contribution for the hall of Memorial Day event
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2015 2 ZFD Germany 4,000 עזרה במימון סדנה לסיפורים אישיים Assist with funding personal stories workshop
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2015 1 IWAGEPEACE Other 34,300 איסוף תרומות למטרות כלליות General objectives
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2015 1 ZENTRUM FUER MISSION Other 10,340 תרומה למימון ערב יום הזיכרון Contribution for a Memorial Day event
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2015 1 Rosa Luxemburg Germany 40,751 תרומה למימון האולם של טקס יום הזיכרון General objectives and financing the Memorial Day ceremony
לוחמים לשלום בע"מ – Combatants for Peace 2015 1 IM DIALOG Other 20,000 מימון טקס יום הזיכרון Funding Memorial Day event
מי מרוויח – Who Profits 2016 2 ICCO Netherlands 21,584 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2016 2 EMHRF Multiple Governments 68,663 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2016 1 Medico International Germany 51,698 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2016 1 Nova Spain 5,705 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2016 1 Fagforbundet Norway 44,262 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2016 1 Bread for the world / EED Germany 32,714 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2016 1 Trocaire Ireland 85,068 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2016 1 Rockerfeller Brothers Fund Other 94,965 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 4 ICCO Netherlands 21,152 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 4 Medico International Germany 7,340 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 4 FACING FINANCE E.V Germany 2,477 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 3 ICCO Netherlands 371,130 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 3 Medico International Germany 41,500 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 3 Avaaz Foundation Other 6,913 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 2 Kairos Canada 9,660 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 2 Bread for the world / EED Germany 28,751 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 2 Nova Spain 20,627 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 1 Trocaire Ireland 86,754 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 1 Fagforbundet Norway 49,838 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2015 1 Nova Spain 21,137 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2014 3 ICCO Netherlands 454,243 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2014 1 Trocaire Ireland 94,496 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2014 1 Medico International Germany 61,607 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2014 1 ICCO Netherlands 187,857 מחקר Research
מי מרוויח – Who Profits 2014 1 Fagforbundet Norway 42,837 מחקר Research
מרכז מוסואוא – Mossowa 2014 3 Bread for the world / EED Germany 178,032 הפרוייקט פועל לעגן את הזכויות המשפטיות של האזרחים הערבים בישראל The project seekd to anchor the legal rights of the Israeli-Arab citizen
מרכז מוסואוא – Mossowa 2014 1 European Union EU 577,785 העצמת החברה וסנגור מול מקבלי ההחלטות. הפרויקט משותף למספר עמותות Strengthening the society and lobby the decision makers Joint project of a number of NGOs.
מרכז מוסואוא – Mossowa 2014 1 European Union EU 42,335 מאבק בגזענות וחיזוק ערכים דמוקרטים ללא אפליה על רקע לאומי, מגדרי דתי וכד'. הפרויקט משותף למספר עמותו Struggle against Racism and strengthening democratic values without prejudice of nationality, religion, etc. This project involves several agencies.
מרכז מוסואוא – Mossowa 2013 4 Bread for the world / EED Germany 357,926 הפרויקט פועל לעגן את הזכויות המשפטיות של האזרחים הערבים בישראל The project seekd to anchor the legal rights of the Israeli-Arab citizen
מרכז מוסואוא – Mossowa 2013 3 European Union EU 476,804 העצמת הארגונים והמוסדיים התרבותיים וסנגור מול מקבלי ההחלטות .הפרויקט משותף למספר עמותות Strengthening the institutional and cultural organizations and lobby the decision makers. Joint project of a number of NGOs.
מרכז מוסואוא – Mossowa 2013 3 European Union EU 1,467,529 העצמת החברה הערבית בתחום הכלכלי חברתי.הפרויקט משותף למספר עמותות Strengthening the economic and social aspect of Arab society. Joint project of a number of NGOs.
מרכז מוסואוא – Mossowa 2012 4 European Union EU 100,000 ארגון קהילתי וחינוך לזכויות האדם Community organization and human rights education
מרכז מוסואוא – Mossowa 2012 4 Bread for the world / EED Germany 190,804 הפרויקט פועל לעגן את הזכויות המשפטיות של האזרחים הערבים בישראל The project seekd to anchor the legal rights of the Israeli-Arab citizen
מרכז מוסואוא – Mossowa 2012 3 European Union EU 455,677 מאבק בגזענות וחיזוק ערכים דמוקרטים ללא אפליה על רקע לאומי ,מגדרי דתי וכד' הפרויקט משותף למספר עמותות Struggle against Racism and strengthening democratic values without prejudice of nationality, religion, etc. This project involves several agencies.
מרכז מוסואוא – Mossowa 2012 3 European Union EU 1,570,381 העצמת החברה הערבית בתחום הכלכלי חברתי.הפרויקט משותף למספר עמותות Strengthening the economic and social aspect of Arab society. Joint project of a number of NGOs.
מרכז מוסואוא – Mossowa 2012 3 Bread for the world / EED Germany 362,125 הפרויקט פועל לעגן את הזכויות המשפטיות של האזרחים הערבים בישראל The project seekd to anchor the legal rights of the Israeli-Arab citizen
סדאקה רעות – Sadaka Reut 2016 2 Embassy – Switzerland Switzerland 60,000 תרומה לפרויקט הסטודנטים Donation to the student's project
סדאקה רעות – Sadaka Reut 2016 2 Misereor Germany 21,389 תרומה לפרויקט לשם שינוי Donation to For a Change project
עדאלה – Adalah 2016 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 104,888 תמיכה בתכנית עדאלה בשטחים הכבושים Supporting Adalah's plan in the occupied territories
עדאלה – Adalah 2016 2 Broederlijk Delen Belgium 43,033 היבטים משפטיים – תכנון קרקעות Legal Views – Planning and lands
עדאלה – Adalah 2016 2 FDFA – Switzerland Switzerland 308,320 תמיכה בפרויקט זכויות האדם של הפלסטינים אזרחי ישראל Supporting human rights project of Palestinians Israeli civilians
עדאלה – Adalah 2016 2 Bread for the world / EED Germany 84,900 ליטיגציה למען שיוויון לערבים הפלסטינים אזרחי ישראל Litigation for equality for Palestinians Arabs Israeli citizens
עדאלה – Adalah 2016 2 Christian Aid UK 169,892 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2016 2 Broederlijk Delen Belgium 84,916 תמיכה בפרויקט עדאלה בתכנון וקרקע Legal Views – Planning and lands
עדאלה – Adalah 2015 4 Broederlijk Delen Belgium 86,485 היבטים משפטיים – תכנון ומקרקעין Legal Views – Planning and real estate
עדאלה – Adalah 2015 4 European Commission EU 221,476 פרויקט בנושא חופש הביטוי לנוער הערבי Freedom of speech project for Arab youth
עדאלה – Adalah 2015 4 Bread for the world / EED Germany 94,583 פעילות משפטית לשוויון Legal action for equality
עדאלה – Adalah 2015 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 97,952 תמיכה בתוכנית העבודה של עדאלה בשטחים הכבושים Supporting Adalah's working plan in the occupied territories
עדאלה – Adalah 2015 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 44,335 תמיכה בתוכנית העבודה של עדאלה בשטחים הכבושים Supporting Adalah's working plan in the occupied territories
עדאלה – Adalah 2015 4 Bread for the world / EED Germany 167,552 פעילות משפטית לשוויון Legal action for equality
עדאלה – Adalah 2015 3 European Commission EU 1,854,105 פרויקט בנושא עינויים Torture Project
עדאלה – Adalah 2015 3 Broederlijk Delen Belgium 81,944 היבטים משפטיים – תכנון ומקרקעין Legal Views – Planning and real estate
עדאלה – Adalah 2015 3 European Commission EU 57,643 זכויות אדם בקרב ערבים בדווים בנגב Human Rights among Arabs-Bedouins in the Negev
עדאלה – Adalah 2015 3 Christian Aid UK 165,544 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2015 3 Bread for the world / EED Germany 303,594 פעילות משפטית לשוויון Legal action for equality
עדאלה – Adalah 2015 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 99,263 תמיכה בתוכנית העבודה של עדאלה בשטחים הכבושים Supporting Adalah's working plan in the occupied territories
עדאלה – Adalah 2015 1 Bread for the world / EED Germany 133,836 פעילות משפטית לשוויון Legal action for equality
עדאלה – Adalah 2015 1 FDFA – Switzerland Switzerland 314,153 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2015 1 UNDP UN 35,955 תמיכה בתכנית העבודה של עדאלה בשטחים הכבושים Supporting Adalah's working plan in the occupied territories
עדאלה – Adalah 2015 1 Broederlijk Delen Belgium 42,912 היבטים משפטיים – תכנון ומקרקעין Legal Views – Planning and real estate
עדאלה – Adalah 2015 1 Oxfam – Novib Netherlands 230,644 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2014 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 85,734 תמיכה בתכנית העבודה של עדאלה בשטחים הכבושים Supporting Adalah's working plan in the occupied territories
עדאלה – Adalah 2014 4 Bread for the world / EED Germany 108,191 פעילות משפטית לשוויון Legal action for equality
עדאלה – Adalah 2014 4 Oxfam – Novib Netherlands 290,463 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2014 3 Broederlijk Delen Belgium 92,667 היבטים משפטיים – תכנון ומקרקעין Legal Views – Planning and real estate
עדאלה – Adalah 2014 3 Christian Aid UK 184,396 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2014 3 FDFA – Switzerland Switzerland 31,376 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2014 3 Bread for the world / EED Germany 206,930 פעילות משפטית לשוויון Legal action for equality
עדאלה – Adalah 2014 3 Broederlijk Delen Belgium 93,238 היבטים משפטיים – תכנון ומקרקעין Legal Views – Planning and real estate
עדאלה – Adalah 2014 3 UNDP UN 76,675 לטיגציה משפטית Legal Letigation
עדאלה – Adalah 2014 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 13,105 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2014 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 78,401 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2014 2 European Commission EU 378,471 זכויות אדם בקרב ערבים בדואים Human Rights among Arabs-Bedouins
עדאלה – Adalah 2014 1 Broederlijk Delen Belgium 47,347 היבטים משפטיים – תכנון ומקרקעין Legal Views – Planning and real estate
עדאלה – Adalah 2013 4 Christian Aid UK 29,003 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2013 4 European Commission EU 990,017 פרוייקט בנושא עינויים Torture Project
עדאלה – Adalah 2013 4 Broederlijk Delen Belgium 107,184 היבטים משפטיים – תכנון ומקרקעין Legal Views – Planning and real estate
עדאלה – Adalah 2013 4 UNDP UN 47,574 כנסים ופרסומים משפטיים Conferences and legal publications
עדאלה – Adalah 2013 4 Oxfam – Novib Netherlands 670,320 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2013 4 Bread for the world / EED Germany 401,433 פעילות משפטית לשיוויון Legal action for equality
עדאלה – Adalah 2013 3 FDFA – Switzerland Switzerland 184,483 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2013 3 FDFA – Switzerland Switzerland 27,314 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2013 2 UNDP UN 217,620 כנסים ופרסומים משפטיים Conferences and legal publications
עדאלה – Adalah 2013 2 Christian Aid UK 187,144 תמיכה כלכלית Financial Support
עדאלה – Adalah 2013 2 Broederlijk Delen Belgium 106,833 היבטים משפטיים – תכנון ומקרקעין Legal Views – Planning and real estate
עדאלה – Adalah 2013 2 Oxfam – Novib Netherlands 285,168 תמיכה כלכלית Financial Support
עדאלה – Adalah 2013 2 European Commission EU 156,845 זכויות אדם בקרב ערבים בדואים Human Rights among Arabs-Bedouins
עדאלה – Adalah 2013 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 54,644 תמיכה כלכלית Financial Support
עדאלה – Adalah 2013 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 18,513 תמיכה כלכלית Financial Support
עדאלה – Adalah 2012 4 Broederlijk Delen Belgium 89,022 היבטים משפטיים – תכנון ומקרקעין Legal Views – Planning and real estate
עדאלה – Adalah 2012 4 Oxfam – Novib Netherlands 895,590 תמיכה כלכלית Financial Support
עדאלה – Adalah 2012 4 European Commission EU 326,524 זכוות אדם בקרב ערבים בדווים Human Rights among Arabs-Bedouins
עדאלה – Adalah 2012 4 Christian Aid UK 42,013 תמיכה כלכלית Financial Support
עדאלה – Adalah 2012 4 Bread for the world / EED Germany 215,229 פעילות משפטית לשיוויון Legal action for equality
עדאלה – Adalah 2012 3 Oxfam – Novib Netherlands 507,330 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2012 3 Bread for the world / EED Germany 238,588 פעילות משפטית לשוויון Legal action for equality
עדאלה – Adalah 2012 3 FDFA – Switzerland Switzerland 172,646 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2012 3 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 107,290 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2012 3 Broederlijk Delen Belgium 88,826 היבטים משפטיים – תכנון ומקרקעין Legal Views – Planning and real estate
עדאלה – Adalah 2012 2 Broederlijk Delen Belgium 44,028 היבטים משפטיים – תכנון ומקרקעין Legal Views – Planning and real estate
עדאלה – Adalah 2012 2 UNDP UN 229,380 כנסים ופרסומים משפטיים Conferences and legal publications
עדאלה – Adalah 2012 2 Christian Aid UK 193,640 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2012 2 FDFA – Switzerland Switzerland 31,644 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2012 2 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 23,735 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2012 1 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 75,729 תמיכה כללית General Support
עדאלה – Adalah 2012 1 ACSUR Spain 113,758 קידום זכויות אדם Promote human rights
עדאלה – Adalah 2012 1 Bread for the world / EED Germany 121,865 פעילות משפטית לשוויון Legal action for equality
עיר עמים – Ir Amim 2014 3 European Endowment for Democracy EU 138,000 שימוש כללי לעמותה Overall use for the organization
עיר עמים – Ir Amim 2014 3 Embassy – Holland Netherlands 72,103 שימוש כללי לעמותה Overall use for the organization
עיר עמים – Ir Amim 2014 2 Embassy – Norway Norway 800,000 דוחות ותחקירים Reports and Research
עיר עמים – Ir Amim 2014 1 European Union EU 229,692 חיזוק זכויות סוציואקונומיות במזרח ירושלים Strengthening Socio-economic rights in East Jerusalem
עיר עמים – Ir Amim 2014 1 MFA – Sweden Sweden 417,479 תמיכה כללית בעמותה General support of the NGO
עיר עמים – Ir Amim 2013 1 Embassy – Sweden Sweden 568,199 תמיכה כללית לארגון General support of the NGO
עיר עמים – Ir Amim 2013 1 Embassy – Norway Norway 521,172 דוחות- תחקירים וכתיבה Reports – Research and writing
עיר עמים – Ir Amim 2012 1 The Swedish Global Conflict Prevention pool Sweden 542,328 תמיכה כללית לארגון General support of the NGO
עיר עמים – Ir Amim 2012 1 Embassy – Norway Norway 513,478 ניטור וסנגור Monitoring and Advocacy
עמק שווה – Emek Shave 2016 1 Oxfam – Novib Netherlands 6,996 תשלום אחרון לפרויקט גדה מערבית בשנת 2015 Last payment for 2015 West Bank project
עמק שווה – Emek Shave 2015 4 European Commission EU 499,249 מעקב, כתיבת דו"ח ופעילות ציבורית בקשר לאתרים ארכיאולוגים בגדה המערבית Watch, writing report and public activity regarding archaeological sites in the west bank.
עמק שווה – Emek Shave 2015 3 MFA – Switzerland Switzerland 141,727 מעקב, כתיבת דו"ח על ארכיאולוגיה במקומות הקדושים ופעילות ציבורית בירושלים Watch Project, report on archaeology in the holy places in Jerusalem, public activity in Jerusalem
עמק שווה – Emek Shave 2015 3 Oxfam – Novib Netherlands 64,411 כתיבת דו"ח, פעילות משפטית אתרים ארכיאולוגים בגדה המערבית Report and legal activity archeological sites in the West Bank
עקבות – Akevot 2016 1 Switzerland Switzerland 252,136 גישה לארכיונים ומאגר Archives access and database
עקבות – Akevot 2015 4 Switzerland Switzerland 175,110 גישה לארכיונים Access to archive
עקבות – Akevot 2014 4 Switzerland Switzerland 194,320 גישה לארכיונים Access to archive
עקבות – Akevot 2014 4 Norway Norway 264,755 הקמת ארכיון לזכויות אדם Establishing archive for human rights
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2016 1 Rosa Luxemburg Germany 41,900 רשת מגיני זכויות האדם: העצמת נשים מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב Human Rights Defenders Network: empowering women from unrecognized Bedouin villages in the Negev/Naqab to fight their home
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2016 1 MFA – Switzerland Switzerland 208,361 קמפיין לזכויות אדם Human Rights Campaign
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2015 4 Rosa Luxemburg Germany 57,498 העצמת נשים מכפרים בדואים בלתי מוכרים בנגב Empowering women from unrecognized Bedouin villages in the Naqab
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2015 3 Rosa Luxemburg Germany 41,854 העצמת נשים מכפרים בדואים בלתי מוכרים בנגב Empowering women from unrecognized Bedouin villages in the Naqab
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2015 2 MFA – Switzerland Switzerland 265,118 תיעוד ויזואלי ונרטיבי של החיים בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב. העלאת מודעות על ידי סיורים ודו"חות על כפרים הבדואים הבלתי מוכרים. A visual and narrative documentation of the life in the unrecognized villages in the Negev. Raising awareness by tours and reports on the unrecognized Bedouin villages.
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2015 2 Rosa Luxemburg Germany 307,708 העצמת נשים מכפרים בדואים בלתי מוכרים בנגב Raising awareness by tours and reports on the unrecognized Bedouin villages.
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2015 1 Rosa Luxemburg Germany 45,279 רשת מגיני זכויות האדם: העצמת נשים מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב Human Rights Defenders Network: empowering women from unrecognized Bedouin villages in the Naqab
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2014 4 Rosa Luxemburg Germany 22,862 העצמת נשים מכפרים בדואים בלתי מוכרים Empowering women from unrecognized Bedouin villages in the Naqab
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2014 3 Rosa Luxemburg Germany 22,882 העצמת נשים מכפרים בדואים בלתי מוכרים Empowering women from unrecognized Bedouin villages in the Naqab
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2014 2 MFA – Switzerland Switzerland 48,881 העלאת מודעות על ידי סיורים ודו"חות על כפרים הבדואים הבלתי מוכרים. Raising awareness by tours and reports on the unrecognized Bedouin villages.
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2014 1 MFA – Switzerland Switzerland 131,663 תיעוד ויזואלי ונרטיבי של החיים בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב. העלאת מודעות על ידי סיורים ודו"חות על כפרים הבדואים הבלתי מוכרים. A visual and narrative documentation of the life in the unrecognized villages in the Negev. Raising awareness by tours and reports on the unrecognized Bedouin villages.
פורום דו קיום בנגב – Negev Coexistance Forum 2014 1 Rosa Luxemburg Germany 47,101 רשת מגיני זכויות האדם: העצמת נשים מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב Human Rights Defenders Network: empowering women from unrecognized Bedouin villages in the Naqab
קואליציית נשים לשלום – CWP 2016 2 Bread for the world / EED Germany 74,624 הכשרה והעצמת נשים Training and empowerment of women
קואליציית נשים לשלום – CWP 2016 2 Kurve Wustrow Germany 46,169 תמיכה בפרויקט "פעילות בלתי אלימה" Supporting "non-violence activity" project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2016 1 Kurve Wustrow Germany 83,662 תמיכה בפרויקט "פעילות בלתי אלימה" Supporting "non-violence activity" project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2016 1 Oxfam – Novib Netherlands 20,959 תמיכה בפרויקט "הפרות זכויות אדם" Supporting "human rights violations" project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2015 4 Kurve Wustrow Germany 13,381 פרויקט אי-אלימות Non-violence project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2015 4 Bread for the world / EED Germany 21,250 נשים פעילות ושלום Women project and peace activity
קואליציית נשים לשלום – CWP 2015 4 Kvinna till Kvinna Sweden 35,076 נשים ושיח כלכלי Women and economic discourse
קואליציית נשים לשלום – CWP 2015 3 Kurve Wustrow Germany 43,138 פרויקט אי-אלימות Non-violence project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2015 3 Kvinna till Kvinna Sweden 69,208 פרויקט נשים ושיח כלכלי Women and economic discourse
קואליציית נשים לשלום – CWP 2015 3 Bread for the world / EED Germany 14,875 פרויקט נשים פעילות ושלום Women project and peace activity
קואליציית נשים לשלום – CWP 2015 3 Oxfam – Novib Netherlands 189,034 תכנית התמרת קונפליקטים Conflict conversion program
קואליציית נשים לשלום – CWP 2015 2 Kurve Wustrow Germany 63,924 פרויקט אי אלימות Non-violence project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2015 1 Kurve Wustrow Germany 35,953 פרויקט אי אלימות Non-violence project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2015 1 United Church of Canada Canada 23,315 מחקר בנושא נשים Research regarding women
קואליציית נשים לשלום – CWP 2015 1 Bread for the world / EED Germany 84,550 פרויקט נשים פעילות ושלום Women project and peace activity
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 4 Kurve Wustrow Germany 221,705 פרויקט אי אלימות Non-violence project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 4 European Commission EU 57,080 העצמת נשים ובניית שלום Women empowerment and building peace
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 4 Kurve Wustrow Germany 93,034 פרויקט אי אלימות Non-violence project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 4 Kvinna till Kvinna Sweden 33,731 נשים ושיח כלכלי Women and economic discourse
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 4 Oxfam – Novib Netherlands 195,532 תכנית התמרת קונפליקטים Conflict conversion program
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 3 Bread for the world / EED Germany 33,768 פרויקט נשים פעילות ושלום Women project and peace activity
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 3 Kurve Wustrow Germany 32,832 פרויקט אי אלימות Non-violence project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 3 Kurve Wustrow Germany 76,619 פרויקט אי אלימות Non-violence project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 2 ICCO Netherlands 163,100 תמיכה כללית General support
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 2 Bread for the world / EED Germany 16,840 הכשרה והעצמת נשים מגינות זכויות אדם Training and empowerment of women human rights defenders
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 2 Kvinna till Kvinna Sweden 53,716 אקטיביזם כלכלי והכשרת פעילות Economic Activism and Training for Activity
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 2 Oxfam – Novib Netherlands 164,150 פעילות כללית General Activity
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 2 Bread for the world / EED Germany 18,763 העצמה והכשרת נשים Empoware and training women
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 1 Kurve Wustrow Germany 106,783 פרוייקט הכשרת פעילות למאבק בלתי אלים Project of training activists for non-violent struggle
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 1 Kvinna till Kvinna Sweden 22,425 פעילות בינלאומית International Activity
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 1 Kurve Wustrow Germany 32,810 פרוייקט הכשרת פעילות למאבק בלתי אלים Project of training activists for non-violent struggle
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 1 NOVACT / NOVA centre Spain 158,757 תמיכה וליווי פעילות פעילים במאבק נגד הכיבוש Support and escort activists in struggle against the occupation
קואליציית נשים לשלום – CWP 2014 1 European Commission EU 94,966 פרוייקט העצמת נשים ובניית שלום Women empowerment and building peace project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 4 Kurve Wustrow Germany 599,930 פרויקט אי אלימות Non-violence project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 3 Bread for the world / EED Germany 29,959 רישות ארגונים למען שלום Networking organizations for peace
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 3 Bread for the world / EED Germany 29,959 רישות ארגונים למען שלום (3) Networking organizations for peace (3)
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 3 Oxfam – Novib Netherlands 406,300 רישות ארגונים למען שלום + העלאת מודעות פמינסטית בקרב ארגונים למען שלום Networking organizations for peace + Raising feminist awareness among peace organizations
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 3 American Friends Service Committee Other 17,592 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 3 Board of global ministres of the attn Other 12,320 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 2 NOVACT / NOVA centre Spain 238,761 חיזוק ותמיכה בפעילות Strengthen and supporting activity
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 2 Medico international Germany 47,800 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 2 Kvinna till Kvinna Sweden 47,322 קבוצת פעילות Activity group
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 2 The United Church of Canada Other 34,418 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 1 ICCO Netherlands 382,400 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 1 Trocaire Ireland 23,847 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2013 1 Bread for the world / EED Germany 59,959 רישות ארגונים למען שלום Networking organizations for peace
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 4 Kvinna till Kvinna Sweden 38,240 פעילויות בינלאומיות International Activities
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 4 Oxfam – Novib Netherlands 47,800 רישות ארגונים למען שלום + העלאת מודעות פמינסטית בקרב ארגונים למען שלום Networking organizations for peace + Raising feminist awareness among peace organizations
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 4 Medico international Germany 47,800 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 4 Oxfam – Novib Netherlands 286,800 רישות ארגונים למען שלום + העלאת מודעות פמינסטית בקרב ארגונים למען שלום Networking organizations for peace + Raising feminist awareness among peace organizations
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 4 Bread for the world / EED Germany 59,959 רישות אירגונים למען שלום Networking organizations for peace
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 4 European Commission EU 379,627 העלאת המודעות לזכויות נשים Raising awareness for women rights
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 3 Kvinna till Kvinna Sweden 79,826 פעילות בינלאומית International Activity
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 3 Diakonia Sweden 22,920 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 3 Alliance For Global Justice Other 22,394 תרומה כללית General donation
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 3 The United Church of Canada Other 35,949 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 2 ICCO Netherlands 286,800 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 2 Diakonia Sweden 11,385 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 2 SIVMO Other 18,020 תרומה כללית General donation
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 2 Bread for the World Germany 59,959 רישות ארגונים למען שלום Networking organizations for peace
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 1 KAIROS-Canada / The United Church of Canada Other 34,415 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קואליציית נשים לשלום – CWP 2012 1 Diakonia Sweden 11,390 פרויקט מי מרוויח "Who Profits?" Project
קומט מי – Comet ME 2016 1 MFA – Germany Germany 363,785 התקנת ותחזוקת מערכות אנרגיה מתחדשת ומים Installation and maintenance of renewable water and energy systems
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2015 2 European Union EU 60,855 מימוש מטרות הארגון Implementation organization activity
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2015 3 Embassy – Norway Norway 85,696 תמיכה בפעילות הארגון Supporting organization activity
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2015 1 Embassy – Norway Norway 99,283 פעילות הארגון Organization's Activity
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2014 3 Embassy – Norway Norway 0 פעילות שוטפת של האירגון Ongoing organization's Activity
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2014 2 Embassy – Switzerland Switzerland 40,000 פעילות של הארגון Organization's Activity
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2014 2 Embassy – Switzerland Switzerland 40,000 פעילות שוטפת של האירגון Ongoing organization's Activity
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2014 1 Embassy – Norway Norway 171,810 פעילות שוטפת של האירגון Ongoing organization's Activity
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2014 1 Embassy – Switzerland Switzerland 40,000 פעילות שוטפת של האירגון Ongoing organization's Activity
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2013 1 Government – Norway Norway 203,804 תיעוד ושמירה על זכויות אדם Documentation and preserving human rights
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2013 2 European Union EU 334,816 תיעוד ושמירה על זכויות אדם Documentation and preserving human rights
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2012 1 Government – Norway Norway 383,877 תיעוד ושמירה על זכויות אדם Documentation and preserving human rights
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש) – Women's Fund for Human Rights 2012 1 European Union EU 314,252 תיעוד ושמירה על זכויות אדם Documentation and preserving human rights
רבנים לזכויות אדם – Rabbis for Human Rights 2016 1 Spain Spain 427,350 עבודה משפטית במערכת המשפט הישראלית Legal work in the Israeli judical system
רבנים לזכויות אדם – Rabbis for Human Rights 2016 1 United Kingdom UK 321,618 עבודה משפטית במערכת המשפט הישראלית Legal work in the Israeli judical system
רבנים לזכויות אדם – Rabbis for Human Rights 2015 4 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 108,911 עבודה משפטית Legal work
רבנים לזכויות אדם – Rabbis for Human Rights 2015 3 European Union EU 265,616 עבודה משפטית Legal work
רבנים לזכויות אדם – Rabbis for Human Rights 2015 2 Embassy – UK UK 291,254 עבודה משפטית Legal work
רבנים לזכויות אדם – Rabbis for Human Rights 2015 1 NDC Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 108,822 עבודה משפטית Legal work
רבנים לזכויות אדם – Rabbis for Human Rights 2014 1 Consulate – UK UK 337,046 עבודה משפטית במערכת המשפט הישראלית הצבאית לקידום זכויות האדם Promoting Human Rights through legal work in the Israeli Military Justice system
רבנים לזכויות אדם – Rabbis for Human Rights 2014 1 Consulate – UK UK 50,000 עבודה משפטית של הארגון Legal work of the NGO
רבנים לזכויות אדם – Rabbis for Human Rights 2012 2 European Union EU 248,914 עבודה משפטית בדרום הר חברון Legal work in south Hebron hills
רבנים לזכויות אדם – Rabbis for Human Rights 2012 1 AECID Spain 733,135 עבודה משפטית בדרום הר חברון Legal work in south Hebron hills
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2016 1 UNHCR UN 235,717 תפעול המרפאה הפתוחה לטיפול בחסרי מעמד בישראל Operating the open clonic for lack of status in Israel
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2016 1 Diakonia Sweeden 97,522 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית ותפעול המרפאה הניידת Promoting health rights of residents in the West Bank and operating the mobile clinic
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 4 UN UN 148,709 תפעול המרפאה הפתוחה Operating the open clinic
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 4 UN UN 31,000 תפעול המרפאה הפתוחה Operating the open clinic
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 154,714 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית וכן פעילות ציבורית בישראל Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 4 UNDP UN 76,740 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית וכן פעילות ציבורית בישראל Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 4 Bread for the world / EED Germany 160,112 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית וכן פעילות ציבורית בישראל Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 4 Bread for the world / EED Germany 589,888 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית וכן פעילות ציבורית בישראל Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 4 Embassy – Norway Norway 44,549 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית וכן פעילות ציבורית בישראל Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 4 Embassy – Norway Norway 392,203 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית וכן פעילות ציבורית בישראל Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 3 HEKS -EPER Switzerland 139,069 קידום הזכות לבריאות לתושבי ישראל Promoting health rights of residents of Israel
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 3 Embassy – Norway Norway 101,970 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית וכן לפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 3 UN UN 78,349 תפעול המרפאה הפתוחה Operating the open clinic
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 3 Diakonia Sweden 218772 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית וכן לפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 3 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 76,581 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית וכן לפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 2 UNHCR UN 78,349 תמיכה שוטפת בתפעול המרפאה הפתוחה Support for the ongoing operation of the Open Clinic
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 39,975 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית ותמיכה בפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 2 UNDP UN 20,000 תמיכה בפרויקט קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית ותמיכה בפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 2 Medico International Germany 50,000 תמיכה בפרויקט קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית ותמיכה בפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 2 European Union EU 10,158 קידום הזכות לבריאות לחסרות מעמד נפגעות חוק האזרחות וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights for the disadvantaged hurt by the citizenship law and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 1 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 158,960 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית והפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of residents in the West Bank and the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2015 1 UNHCR UN 78,349 תמיכה שוטפת בתפעול המרפאה הפתוחה Ongoing support for the ongoing operation of the Open Clinic
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 4 MFA – Germany Germany 79,520 קידום הזכות לבריאות לחסרי מעמד בישראל וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights for the disadvantaged hurt by the citizenship law and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 4 Diakonia Sweden 81,240 קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות תחת שליטת מדינת ישראל וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of all groups living under Israeli control and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 4 Bread for the world / EED Germany 551,226 קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות תחת שליטת מדינת ישראל וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of all groups living under Israeli control and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 4 Embassy – Switzerland Switzerland 190,600 מרפאה פתוחה וטיפול במבקשי מקלט ופליטים בישראל בתחום הבריאות Open clinic and health treatment for asylum seekers and refugees in Israel
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 4 UNHCR UN 97,790 תפעול שוטף של המרפאה הפתוחה הפועלת בת"א יפו שנותנת שרות לחסרי מעמד בישראל Operating the open clinic in Tel Aviv-Jaffa providing services to the disadvantaged in Israel
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 4 Medico International Germany 47,407 קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות תחת שליטת מדינת ישראל וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of all groups living under Israeli control and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 4 Embassy – Norway Norway 366,259 קידום הזכות לבריאות לחסרי מעמד בישראל וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights for the disadvantaged hurt by the citizenship law and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 3 UNHCR UN 97,790 תמיכה בתפעול השוטף של המרפאה הפתוחה Support for the ongoing operation of the Open Clinic
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 3 Diakonia Sweden 274,211 פרוייקט לקידום הזכויות לבריאות לתושבי הגדה המערבית ורצועת עזה+ מרפאה ניידת וסימינרים רפואיים, פרוייקט לשיפור תנאי הכליאה וקידום הזכות לבריאות בבתי סוהר Project to advance the right to health of residents in the West Bank and Gaza + Mobile clinic and medical seminars, Project to improve the conditions of incarceration and advance the right to health in prisons
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 3 HEKS-EFER – Fedevaco Switzerland 139,524 צימצום הפערים בבריאות ישראל Reducing the gaps in the Israeli healthcare
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 2 UNHCR UN 97,790 תמיכה בתפעול השוטף של המרפאה הפתוחה Support for the ongoing operation of the Open Clinic
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 153,520 הבטחת הזכות לבריאות לתושבי הגדה Guaranteeing right to health of residents in the West Bank
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 1 European Union EU 62,936 פעולות לקידום זכויותיהם של מבקשי מקלט ובפרט לקידום שיקום וטיפול לפליטים קורבנות עינויים Activities to advance the rights of asylum seekers, in particular to advance rehabilitation and treatment for refugees who are victims of torture
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 1 UNHCR UN 97,790 תמיכה בתפעול השוטף של המרפאה הפתוחה Support for the ongoing operation of the Open Clinic
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2014 1 UNHCR UN 97,790 תפעול שוטף של המרפאה הפתוחה הפועלת בתל אביב-יפו שנותנת שירות לחסרי מעמד בישראל Operating the open clinic in Tel Aviv-Jaffa providing services to the disadvantaged in Israel
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 4 Diakonia Sweden 94,443 קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות תחת שליטת ישראל וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of all groups living under Israeli control and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 4 Medico International Germany 114,241 קידום הזכות לבריאות לחסרי מעמד בישראל וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights for the disadvantaged hurt by the citizenship law and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 4 Medico International (Swiss) Switzerland 77,060 תפעול מרפאה ניידת וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Operating a mobile clinic and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 4 Medico International Germany 77,060 תפעול מרפאה ניידת וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Operating a mobile clinic and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 4 Medico International Germany 72,162 קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות תחת שליטת ישראל וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of all groups living under Israeli control and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 4 UNHCR UN 88,065 תפעול שוטף של המרפאה הפתוחה הפועלת בתל אביב-יפו שנותנת שרות לחסרי מעמד בישראל Operating the open clinic in Tel Aviv-Jaffa providing services to the disadvantaged in Israel
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 4 European Commission EU 34,387 קידום הזכות לבריאות לחסרות מעמד נפגעות חוק האזרחות וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights for the disadvantaged hurt by the citizenship law and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 4 Embassy – Holland Netherlands 59,386 קידום הזכות לבריאות לחסרי מעמד בישראל וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights for the disadvantaged hurt by the citizenship law and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 4 Bread for the world / EED Germany 643,807 קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות תחת שליטת ישראל וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of all groups living under Israeli control and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 4 HEKS -EPER Switzerland 293,083 קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות תחת שליטת ישראל וקידום הפעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of all groups living under Israeli control and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 4 HEKS -EPER Switzerland 157,625 צמצום הפערים בבריאות בישראל Minimizing health gaps in Israel
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 3 UNHCR UN 118,574 תפעול שוטף של המרפאה הפתוחה הפועלת בת"א יפו שנותנת שרות לחסרי מעמד בישראל Operating the open clinic in Tel Aviv-Jaffa providing services to the disadvantaged in Israel
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 3 Diakonia Sweden 281,422 קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות תחת שליטת מדינת ישראל וקידום פעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of all groups living under Israeli control and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 3 HEKS -EPER Switzerland 284,871 קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות תחת שליטת מדינת ישראל וקידום פעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of all groups living under Israeli control and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 3 HEKS -EPER Switzerland 134,617 צמצום הפערים בבריאות בישראל בין הפריפריה למרכז הארץ Minimizing health gaps in Israel between the periphery and center of the country
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2013 3 Bread for the world / EED Germany 118,255 קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות תחת שליטת מדינת ישראל וקידום פעילות הציבורית של העמותה Promoting health rights of all groups living under Israeli control and promoting the public activity of the NGO
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2012 1 European Commission EU 228,408 פרויקט לקידום זכויות בריאות ורווחה בקרב חסרי\ות מעמד כתוצאה מחוק האזרחות. Project for promoting health rights and welfare among the underprivileged due to the citizenship law
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2012 1 UNHCR UN 157,800 תרופות לפליטים והפעלת המרפאה הפתוחה לפליטים ומבקשי מקלט Medications for refugees and operating the open clinic for refugees and asylum seekers
רופאים לזכויות אדם – PHR-I 2012 1 EED Germany 296,459 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית Promoting health rights of West Bank residents
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2016 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 153,663 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2016 2 Misereor Germany 206,960 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2016 2 Broederlijk Delen Belgium 55,454 פרוייקט איסוף עדויות Testimony collection project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2016 2 CCFD France 64,054 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2016 1 MFA – Switzerland Switzerland 153,609 תמיכה בפעילות ציבורית Support in public activity
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2016 1 AECID Spain 257,950 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2016 1 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 235,543 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 4 Broederlijk Delen Belgium 69,526 איסוף עדויות Testimony collection
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 4 Embassy – Norway Norway 154,910 פעילות חינוכית Educational activity
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 4 Misereor Germany 202,993 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 4 Trocaire Ireland 82,246 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 3 Dan Church Aid Denmark 55,889 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 3 European Commission EU 518,321 פעילות חינוכית Educational activity
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 3 Broederlijk Delen Belgium 65,704 איסוף עדויות Testimony collection
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 2 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 166,296 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 2 CCFD France 41,600 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 2 MFA – Switzerland Switzerland 159,500 פעילות חינוכית Educational activity
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 2 Christian Aid UK 293,500 איסוף עדויות Testimony collection
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 2 Consulate – France France 63,559 איסוף עדויות Testimony collection
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 1 Dan Church Aid Denmark 59,289 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 1 Trocaire Ireland 302,162 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2015 1 Broederlijk Delen Belgium 42,303 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 4 Dan Church Aid Denmark 34,632 תמיכה כללית General support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 4 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 245,913 תמיכה כללית General support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 4 Medico International Germany 40,000 תמיכה כללית General support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 4 Misereor Germany 220,031 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 4 AECID Spain 43,823 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 3 Misereor Germany 105,546 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 3 CCFD France 47,258 תמיכה כללית General support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 3 Dan Church Aid Denmark 87,941 תמיכה כללית General support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 3 HR-IHL Secretariat Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland 137,040 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 3 European Union EU 134,959 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 3 Broederlijk Delen Belgium 150,667 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 3 AECID Spain 117,416 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 3 SIVMO Other 46,924 תמיכה כללית General support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 3 Embassy – Norway Norway 165,150 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 2 European Union EU 32,192 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 2 Dan Church Aid Denmark 51,260 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 2 Broederlijk Delen Belgium 37,078 פרויקט איסוף Collect Project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 2 Misereor Germany 278,400 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 1 AECID Spain 71,880 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 1 ICCO Netherlands 150,937 תמיכה כללית General support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 1 Trocaire Ireland 72,377 תמיכה כללית General support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2014 1 Broederlijk Delen Belgium 38,596 פרויקט איסוף Collect Project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2013 4 Dan Church Aid Denmark 62,711 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2013 4 Broederlijk Delen Belgium 121,248 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2013 4 AECID Spain 144,107 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2013 3 Dan Church Aid Denmark 61,485 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2013 3 Dan Church Aid Denmark 62,717 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2013 2 AECID Spain 117,687 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2013 2 European Union EU 413,684 פרויקט חינוכי Educational project
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2013 2 ICCO Netherlands 146,875 תמיכה כללית General Support
שוברים שתיקה – Breaking the Silence 2013 1 Broederlijk Delen Belgium 140,854 פרויקט חינוכי Educational project
שלום עכשיו – Peace Now 2016 2 Norway Norway 267,254 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2016 2 Great Britian UK 242,274 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2016 2 Embassy – Finland Finland 127,912 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2016 1 Great Britian UK 256,018 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 4 Norway Norway 265,980 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 4 Embassy – Finland Finland 83,646 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 4 MFA – Switzerland Switzerland 73,529 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 4 Foreign and Commonwealtn Office – UK UK 234,302 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 4 MFA – Switzerland Switzerland 162,020 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 3 IKV PAX Christi Multiple Governments 26,047 פורום ארגוני השלום Peace NGOs Forum
שלום עכשיו – Peace Now 2015 3 Netherlands Netherlands 172,000 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 3 Embassy – Norway Norway 282,154 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 2 Embassy – Finland Finland 43,472 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 2 MFA – UK UK 136,918 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 1 Embassy – Finland Finland 86,820 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 1 Great Britian UK 115,405 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 1 MFA – Switzerland Switzerland 168,059 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2015 1 MFA – Switzerland Switzerland 168,059 פרויקט התנחלויות Settlements project
שלום עכשיו – Peace Now 2014 4 Embassy – Norway Norway 332,963 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2014 4 Foreign and Commonwealtn Office – UK UK 94,969 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2014 3 International Development Cooperation Agency – Sweden Sweden 46,256 אין None
שלום עכשיו – Peace Now 2014 3 MFA – Switzerland Switzerland 132,951 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2014 3 Embassy – Finland Finland 91,888 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2014 2 Embassy – Finland Finland 47,464 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2014 1 MFA – UK UK 355,542 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2014 1 Consulate – Sweden Sweden 98,653 אין None
שלום עכשיו – Peace Now 2014 1 Embassy – Netherlands Netherlands 1,909 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2014 1 MFA – Belgium Belgium 411,380 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2013 4 Embassy – Norway Norway 804,720 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2013 4 Embassy – Netherlands Netherlands 67,441 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2013 4 MFA – Switzerland Switzerland 187,832 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2013 3 MFA – Switzerland Switzerland 75,822 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
שלום עכשיו – Peace Now 2013 1 Foreign and Commonwealtn Office – UK UK 82,880 פרויקט מעקב שטחים Territory monitor project
תשע שבע שתיים – 972Mag 2016 2 Heinrich Böll Germany 6,020 תמיכה בפרויקט "מגזין 972" 972 Magazine project Support
תשע שבע שתיים – 972Mag 2015 4 Heinrich Böll Germany 24,080 תמיכה במגזין 972+ ופרויקט בחירות במגזין 972+ ובאתר שיחה מקומית Supporting +972 magazine and elections projects in +972 and Sicha Mekomit website
תשע שבע שתיים – 972Mag 2015 3 Heinrich Böll Germany 30,100 תמיכה בפרויקט מגזין 972+ 972 Magazine project Support
תשע שבע שתיים – 972Mag 2014 4 Heinrich Böll Germany 33,400 קידום השיח הציבורי והדמוקרטי על ידי תמיכה בפרויקט "מגזין 972" Promoting the public and democratic discourse by supporting project "972 Magazine"
תשע שבע שתיים – 972Mag 2014 1 Heinrich Böll Germany 24,000 תמיכה בפרויקט "מגזין 972" 972 Magazine project Support
תשע שבע שתיים – 972Mag 2013 4 Heinrich Böll Germany 19,200 תמיכה בפרויקט "מגזין 972" 972 Magazine project Support
תשע שבע שתיים – 972Mag 2013 1 Heinrich Böll Germany 28,800 תמיכה בפרויקט "מגזין 972" 972 Magazine project Support
תשע שבע שתיים – 972Mag 2012 4 Heinrich Böll Germany 30,000 תמיכה בפרויקט "מגזין 972" 972 Magazine project Support
תשע שבע שתיים – 972Mag 2012 1 Heinrich Böll Germany 30,000 תמיכה בפרויקט "מגזין 972" 972 Magazine project Support