בית המשפט: תשובת NGO Monitor להשגה על כוונה להחרים ולהרוס בית מפגע

למאמר המלא

30 ביוני, 2014

הנדון: תשובה להשגה על כוונה להחרים ולהרוס – בית המפגע ______ עואד, ת.ז____ _

מכון המחקר הירושלמי NGO Monitor מצרף מכתב זה על מנת לספק רקע נוסף שעשוי להיות חיוני עבור בית המשפט בבואו לדון בתביעות ועתירות הקשורות להריסת בתים. אנו מקווים שמידע זה יסייע בדיון הנוכחי וכן במקרים עתידיים.

בתאריך ה-25 ליוני 2014, הגישה העמותה הישראלית "המוקד להגנת הפרט" עתירת חירום לבית המשפט הגבוה לצדק במטרה לעצור את הריסת "מעונו של עאוד בכפר אידנא", ביתו של החשוד ברציחתו של סגן-ניצב ברוך מזרחי ב-14 באפריל, 2014.

בהתבסס על תוכן המקרה ומחקר שבוצע על ידי NGO Monitor , אנו מאמינים שעתירה זו ממומנת על ידי "מועצת הפליטים הנורבגית" (Norwegian Refugee Council) באמצעות מענקים משמעותיים מממשלות בריטניה, נורבגיה והאיחוד האירופי.

בין השנים 2011-2013, מועצת הפליטים הנורבגית השקיעה יותר מ-20 מיליון דולר, שהוענקו על ידי בריטניה, נורבגיה, האיחוד האירופי וממשלות נוספות, לפרויקט סנגור משפטי בישראל. לפי מועצת הפליטים הנורבגית, מימון זה סייע ל-51% מכל התיקים של הריסת בתים בשטח C, ו-35% העוסקים בדיור ותביעות בעלות על אדמה במזרח ירושלים ושטח C. לפי מסמכים פנימיים של ממשלת בריטניה, מועצת הפליטים הנורבגית נוקטת בטקטיקה של "פרופיל נמוך", על מנת לעמעם את מעורבותה בסנגור פוליטי ופעילות פוליטית בישראל וברשות הפלסטינית.

עד היום מומנו 677 תביעות ועתירות משפטיות בערכאות ישראליות באמצעות המענק המדובר למועצת הפליטים הנורבגית. באופן מטריד, עורך דין הקשור לפרויקט הצהיר באירוע ציבורי כי עתירות אלו נועדו "לנסות ולהשתמש בכל אמצעי משפטי אפשרי כדי לשבש את מערכת המשפט הישראלית… ועל מנת להוסיף לעומס על בתי המשפט ובית המשפט העליון עד כדי חסימת המערכת [המשפטית]" (הבלטה לא במקור, תרגום מהולנדית על ידי NGO Monitor). במילים אחרות, הפרויקט מהווה ניסיון לחבל במערכת המשפט הישראלית.

בהתבסס על המחקר של NGO Monitor, אנו מאמינים כי "המוקד להגנת הפרט", מגיש העתירה הנוכחית, הוא אחד השותפים לפרויקט זה.

NGO Monitor הגיש בקשה לחופש המידע לממשלת בריטניה על מנת לקבל מידע נוסף לגבי מימון הפרויקט המדובר, אך הבקשה נדחתה מחשש שחשיפה "עלולה לסכן את היחסים של בריטניה עם מדינה אחרת". לפיכך, קיימת סודיות רבה מסביב להליך המימון והסתרתו מהממשלה הישראלית ומהציבור, למרות השפעתו הרבה על מערכת המשפט הישראלית.

לכן, אנו מציעים, עם כל הכבוד הראוי ,שבית המשפט יתשאל את העותרים בנושאים אלו לפני קבלת כל החלטה בעתירה הנ"ל. יתרה מכך, המלצתנו לבית המשפט היא לבחון בנוסף תיקים אחרים העוסקים בהריסת בתים בשטח C ותביעות בעלות במזרח ירושלים ושטח C.

הדו"ח המלא העוסק ב"מועצת הפליטים הנורבגית" מצורף למסמך הנ"ל.

בכבוד רב ובברכה,
נפתלי בלנסון
עורך אחראי
NGO Monitor

העתק: ח"כ ציפי לבני, שרת המשפטים

על המחבר