ב- 22 בדצמבר 2020 פרסמה יחידת הפיקוח והחקירות של וועדת הכספים של הסנאט תזכיר המפרט את חקירתה בנוגע לשותפות בין הארגון הלא-ממשלתי הבינלאומי וורלד ויז'ן (World Vision)  לבין ארגון שארה"ב אוסרת על קיום מגע איתו, בשל מעורבותו במימון גורמים כמו אוסאמה בן-לאדן וחמאס. מקור החקירה בחשיפה של פורום המזרח התיכון (MEF), על פרויקט וורלד ויז'ן בסודן, שמומן על ידי סוכנות הסיוע הבינלאומית של ממשלת ארצות הברית USAID.

הוועדה הצביעה על כשלים מערכתיים בוורלד ויז'ן ורמזה כי לארגון חסרים הכישורים הבסיסיים לערוך כראוי בדיקה בנוגע לשותפים שלו. על פי תנאי המענק שקיבל מ-USAID, וורלד ויז'ן התחייב לוודא שלשותפיו לפרויקט אין קשרים לטרור. עם זאת, מצוין בתזכיר "שהסקירה שלנו מדגימה שכשל זה התרחש מכיוון  שהמערכת של וורלד ויז'ן לבדיקת מוענקי משנה הייתה רשלנית והתעלמה מהליכי חקירה אלמנטריים, כמו כישלון בביצוע  מחקר משני בסיסי הזמין לציבור הרחב באינטרנט באמצעות מנועי חיפוש חינמיים."

בהסתכלות נרחבת יותר, ממצאי הוועדה מצביעים על הסכנה המובנית בהסתמכות על ארגונים לא-ממשלתיים כדי שאלו יערכו בדיקה לשותפיהם. פעם אחר פעם, ארגונים לא-ממשלתיים בינלאומיים הוכיחו שהם אינם מוכנים ולא מסוגלים לממש את אחריותם להבטיח כי כספי משלם המסים לא יועברו לארגוני טרור.

מימון USAID לוורלד ויז'ן בסודן

ב-2014 אישרה סוכנות הסיוע הממשלתית USAID מענק על סך723,405  דולר לוורלד ויז'ן "על מנת לספק אבטחת מזון, ציוד תברואה ושירותי בריאות לאזורים שנפגעו בסכסוך באזור הנילוס הכחול בסודן." וורלד ויז'ן התקשר בחוזה עם סוכנות הסעד האסלמי the Islamic Relief Agency) – ISRA) לסייע במתן שירותים הומניטריים בהקשר זה. במסמך ועדת הכספים מצוין כי ל ISRA יש "היסטוריה רחבה של תמיכה בארגוני טרור" – כמו חמאס – "וטרוריסטים, כולל אוסאמה בן לאדן."

במהלך תקופת המענק, הארגון הבינלאומי להגירה (International Organization for Migration-IOM) זנח את הרעיון לשתף פעולה בפרויקט נפרד עם וורלד ויז'ן בסודן, לאחר שגילה כי ISRA מופיע ברשימת משרד האוצר כגוף שפסול מקבלת מימון מכספי משלם המיסים האמריקאי, בשל מעורבותו במימון טרור. IOM יצר קשר עם הרשויות הרלוונטיות בארה"ב שהתערבו בעקבות כך במענק של USAID (לפרטים נוספים, ראו את התזכיר).

אי-ביצוע בדיקת נאותות

הדו"ח של ועדת הכספים מצא סידרה של קיצורי דרך ונהלים רשלניים של ארגון וורלד ויז'ן , שהובילו להתקשרות האסורה:

  • הנחה ש-ISRA הייתה שותפה מאושרת – USAID ומשרד האוצר מטילים במפורש את החובה של בדיקת מוענק המשנה (במקרה זה, ISRA) על הנהנה העיקרי (וורלד ויז'ן). במקום זאת, וורלד ויז'ן הניח כי אישור ה- USAID לבקשת המענק שלהם מסמן כי השותפות עם ISRA הייתה לגיטימית). חוקרי הסנאט קבעו, "בהגיעו למסקנה זו, וורלד ויז'ן הסתמך על מה שניתן רק לתאר כהיגיון לקוי." (הדגשה הוספה).
  • אי-ביצוע בדיקת נאותות ל-ISRA – התזכיר מצביע על מספר מסמכים זמינים לציבור המעידים על כך ש-ISRA נמצא בסטטוס של ארגון פסול, כולל הודעה לעיתונות של משרד האוצר והתיאור עבור ISRA באתר האינטרנט של משרד האוצר. כפי שצוין בחקירה, "הודעה לעיתונות זו היא ציבורית וזמינה עדיין וניתנת בקלות לחיפוש באתר משרד האוצר. ניתן היה לחשוף מידע זה בקלות אם היתה מבוצעת בדיקה ברמה בסיסית על ISRA, על ידי וורלד ויז'ן." (הדגשה הוספה)
  • לא פנו כלל למחלקות הרלוונטיות במשרד האוצר – לוורלד ויז'ין הייתה את האפשרות לבדוק עם המחלקות השונות במשרד האוצר ואנשיו על מנת לקבוע את כשירות ISRA, אך לא עשו זאת. לעומתו, IOM כן פנה לפקידים אלו שקבעו במהירות את מעמדו של ISRA. בביקורת נמצאה כי "בקובענו כי וולרד ויז'ן נושא באחריות הבלעדית לכשלונו לבדוק את ISRA, אנו מציינים כי IOM הצליח לבצע בדיקה במהירות ולקבוע את מעמדו [של ISRA] כישות המוטלות עליה סנקציות. אילו וורלד ויז'ן היה משתמש באותה בדיקת נאותות ושיטות דומות בהן השתמש IOM, דולרים מכספי משלם המיסים לא היו מחליפים ידיים עם ארגון שידוע כי הוא מממן ארגוני טרור." (הדגשות הוספו)

תזכורת: בכיר בוורלד ויז'ן, חשוד כחבר חמאס

המקרה של סודן והמימון של USAID מתווסף לחשדות נגד בכיר וורלד ויז'ן בעזה. ב-15 ביוני 2016, מוחמד אל-חלבי, מנהל הפעילות של וורלד ויז'ן בעזה, נעצר על ידי הרשויות הישראליות,. הוא הואשם בהיותו חבר בחמאס, שהעביר כ-60% מתקציב הסיוע של וורלד ויז'ן בעזה (כ-50 מיליון דולר, לפי מה שנטען)  לארגון הטרור חמאס, עבור מנהרות ומימון פעילות טרור אחרת.

על פי האישומים, אל-חלבי יצר פרויקטים הומניטריים ועמותות חקלאיות פיקטיביות כדי שישמשו כיסוי להעברת כספים וחומרים עבור חמאס. משפטו נמשך.