Knesset_5

NGO Monitor הינו מכון מחקר א-פוליטי, החוקר את פעילותם ומקורות המימון של ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים הטוענים לקידום זכויות אדם. ככזה, איננו תומך או מתנגד לחוק השקיפות המוגברת לעמותות.

עם זאת, אנו מבקשים לציין כי בשבועות האחרונים אירעו מספר התפתחויות בדיונים שמתקיימים במספר פרלמנטים באירופה, ספציפית בנושא של מימון ממשלתי זר לארגונים לא-ממשלתיים ישראלים, שיש לתת עליהם את הדעת.

אנו סבורים כי נוצרה עתה הזדמנות להרחיב דיונים אלה ולפתוח בדיאלוג בין חברי הכנסת ובין חברי פרלמנט אירופאים כדי לגבש קווים מנחים מוסכמים בעניין המימון הממשלתי הזר לארגונים ישראלים. ייתכן שיוזמות חקיקה הנדונות בכנסת בעניין זה, עלולים למנוע המשך דיונים אלה באירופה.

  1. ב-16 ביוני הפרלמנט ההולנדי אישר הצעה הקוראת לממשלה לבחון מחדש את מימון לארגונים המעורבים בקמפיין החרם, משיכת ההשקעות והסנקציות (BDS) נגד ישראל וספציפית ל"מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי" שמממנת ארגונים רבים המעורבים בקמפיינים אנטי-ישראלים.
  2. ב-13 ביוני הפרלמנט הבריטי ערך דיון מעמיק בעניין הסיוע הבינלאומי של ממשלת בריטניה, ובתוך כך המימון לארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים פלסטינים וישראלים אשר פועלים בניגוד למדיניותה המוצהרת של בריטניה בעניין תהליך השלום ובעניין תמיכה באלימות נגד ישראל. בעקבות הדיון המחלקה הבריטית לפיתוח בינלאומי (DFID) הודיעה על כוונתה לערוך שינויים במדיניותה.
  3. בשוויץ, 41 חברי פרלמנט העבירו הצעה לסדר היום שתחייב את הממשלה להפסיק את המימון לארגונים אנטישמיים, גזעניים או כאלה התומכים בקמפיין החרם נגד ישראל. הצעה זו נמצאת כרגע על סדר היום של ממשלת שוויץ ועתידה לעלות להצבעה לאחר דיון בוועדת החוץ בפרלמנט.

כפי שצוין לעיל, מכון המחקר NGO Monitor שב ומדגיש את הצורך בקיום דיאלוג עם מדינות אירופה על בסיס קווים מנחים מוסכמים שימנעו מימון מארגונים שפעילים בקמפיינים אנטי-ישראלים או אנטישמיים, שוללים את זכותה של ישראל להתקיים ותומכים בטרור.