מכון המחקר NGO Monitor ניתח את הדו״ח הכספי של הקרן החדשה לישראל לשנת 2017, המפרט את מענקי הקרן למגוון רחב של ארגונים לא-ממשלתיים בישראל. הניתוח מתמקד ב-20% מהמענקים שאושרו ל-30 ארגונים המזוהים עם פעילות לקידום זכויות אדם.

הדוחות הכספיים של הקרן מראים בין היתר:

  • ההוצאות בשנת 2017 עמדו על 31 מיליון דולר. הכנסות הקרן עמדו על 29 מיליון דולר, עליה של 3.5% משנת 2016 (28 מיליון דולר).
  • סך המענקים שאושרו לכלל הארגונים הוא 13.6 מיליון דולר בשנת 2017, ללא שינוי משמעותי משנת 2016. (ראה טבלה 1).
  • לא ברור אם התזוזות היא תוצאה של שינוי במדיניות או אם היא משקפת דפוס של עלייה וירידה במסגרת מענקים דו-שנתיים או רב שנתיים.
  • הסכומים המופיעים בדוח הכספי השנתי כוללים את מענקי הליבה המגיעים ישירות מהקרן החדשה ואת המענקים שמעבירים תורמים שונים דרך הקרן.

 טבלה 1: נתוני מימון כלליים, 2017-2014 (דולר ארה"ב)*

שנה2017201620152014
הוצאות30,304,73330,785,90830,976,64031,057,804
הכנסות29,231,84628,139,39733,062,78329,773,903
מענקים שאושרו13,626,81613,541,42713,851,61414,714,216
מענקים ששולמו14,903,61613,582,49214,519,75914,334,677

 *מידע מהדו״ח הכספי לשנת 2017

 ממצאים עיקריים במימון הארגונים שנבחרו:

  • מספר ארגונים המעורבים בפעילות פוליטית הקשורה לסכסוך הערבי-ישראלי ממשיכים לקבל כספים מהקרן החדשה, כפי שתועד על ידי NGO Monitor.
  • בשנת 2017, הקרן אישרה מענקים בסך 3 מיליון דולר ל-29 ארגונים פוליטיים העוסקים בסכסוך הערבי-ישראלי שנבדקו על ידינו גם בשנת 2016, עליה של 8% משנת 2016 (ראו טבלה 2). אל מענקים אלו נוסף ארגון אחד, עקבות.
  • נכון לשנת 2017, נראה מהנתונים כי הקרן הפסיקה לממן את סולידריות שייח ג׳ראח ואת ארגון בלדנא.
  • בולטים בעלייה במענקים הם הארגונים זזים, מגזין 972, המוקד וחקל.

טבלה 2: סקירה רב שנתית של מענקים שאושרו לארגונים פוליטיים (2011 – 2017, דולר ארה"ב)

ארגון2017201620152014201320122011
בלדנא---25,00025,00025,00025,000
במקום228,443340,500295,000177,000248,000168,500338,340
בצלם392,879360,659252,208276,271107,048333,828103,419
גישה37,8036,68729,15044,49122,77130,80856,165
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל38,45036,00041,6435,0151,67066,58228,000
הטלוויזיה החברתית8,0702,000-4,00039,00025,00037,400
המוקד להגנת הפרט83,3751,30037,45031,40014,800175,250101,481
הקרן למגני זכויות אדם175,984217,695199,00091,30075,92032,365224,340
זזים314,022182,013-----
חוג ההורים – פורום המשפחות2,6894,97216,9022,80714,22500
חקל140,97278,375-----
ירושלים דלמטה20,000-10,00020,000---
יש דין176,214121,87174,74051,23650,06336,37149,550
כרם נבות12,61040,902-----
לוחמים לשלום21,18022,86220,2435,000---
מגזין 972127,53117,33238,11754,12031,37884,38910,000
מולד68,857101,196417,694616,000736,000435,000-
מוסאוא40,07540,25094,075200,000191,477180,050248,525
מחסום ווטש129,39787,077243,53569,968118,78832,27028,781
סאדאקה רעות11,0506,84438,43027,56413,6917,91024,203
סולידריות שייח ג'ראח----15,00013,9617,910-
סיסו101,242120,100-----
עדאלה92,62867,571101,170201,02270,948356,911204,275
עיר עמים178,334180,498105,587146,97895,131279,23589,058
עמק שווה31,27520,35040,350400---
עקבות5,000------
פורום דו-קיום בנגב73,40661,67249,88869,86149,33945,53239,466
רבנים לזכויות אדם42,775107,648296,420243,46429,549327,114328,927
רופאים לזכויות אדם-ישראל86,894102,90691,679185,26271,380166,464161,864
שוברים שתיקה359,219438,766104,304138,88283,99385,115120,947
סה"כ$3,000,374$2,768,046$2,496,415$2,674,055$2,372,089$2,603,616$2,219,741