מכון המחקר NGO Monitor ניתח את הדו״ח הכספי של הקרן החדשה לישראל לשנת 2018 ,המפרט את מענקי הקרן ל-280 ארגונים לא-ממשלתיים בישראל. הניתוח עוסק במענקים שניתנו ל-31 ארגונים פוליטיים העוסקים בסכסוך הערבי-ישראלי.

הדו"חות הכספיים של הקרן מראים בין היתר:

  • ההוצאות בשנת 2018 עמדו על 31.4 מיליון דולר. הכנסות הקרן עמדו על 32.6 מיליון דולר, עליה של 11.78% משנת 2017 ( 29.2 מיליון דולר).
  • סך המענקים שאושרו לכלל 280 הארגונים שנתמכים על ידי הקרן הוא 15 מיליון דולר בשנת 2018 , לעומת 13.6 בשנת 2017 (ראה טבלה 1)
  • הקרן אישרה מענקים בסך 3,125,190 מיליון דולר ל- 31 ארגונים פוליטיים העוסקים בסכסוך הערבי ישראלי, עליה של – 1% משנת 2017 (ראו טבלה 2). סכום הכסף ל-31 הארגונים מהווה 20% מכלל המענקים שהקרן אישרה.
  • נכון לשנת 2018 ,נראה מהנתונים כי הקרן הפסיקה לממן את ארגון סיסו והתחילה לממן את ארגון מחזקים.
  • בולטים בעלייה במענקים הם הארגונים שוברים שתיקה, רופאים לזכויות אדם, במקום וגישה.
  • לא ברור אם התזוזות הן תוצאה של שינוי במדיניות או אם הן משקפות דפוס של עלייה וירידה במסגרת מענקים דו-שנתיים או רב שנתיים.
  • הסכומים המופיעים בדו"ח הכספי השנתי כוללים את מענקי הליבה המגיעים ישירות מהקרן החדשה ואת המענקים שמעבירים תורמים שונים דרך הקרן.

טבלה 1 : נתוני מימון כלליים, 2015- 2018 (דולר ארה"ב)*

שנה2018201720162015
הוצאות31,443,71230,304,73330,785,90830,976,640
הכנסות32,67457529,231,84628,139,39733,062,783
מענקים שאושרו15,038,26413,626,81613,541,42713,851,614
מענקים ששולמו14,996,83714,903,61613,582,49214,519,759

*מידע מהדו״ח הכספי לשנת 2018

טבלה 2: סקירה רב שנתית של מענקים שאושרו לארגונים פוליטיים (2012 – 2018, דולר ארה"ב)

ארגון2018201720162015201420132012
בלדנא----25,00025,00025,000
במקום286,755228,443340,500295,000177,000248,000168,500
בצלם365,756392,879360,659252,208276,271107,048333,828
גישה82,51637,8036,68729,15044,49122,77130,808
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל35,55038,45036,00041,6435,0151,67066,582
הטלוויזיה החברתית10,2878,0702,000-4,00039,00025,000
המוקד להגנת הפרט104,11983,3751,30037,45031,40014,800175,250
הקרן למגני זכויות אדם116,892175,984217,695199,00091,30075,92032,365
זזים190,948314,022182,013----
חוג ההורים – פורום המשפחות13,4562,6894,97216,9022,80714,2250
חקל60,590140,97278,375----
ירושלים דלמטה5020,000-10,00020,000--
יש דין140,040176,214121,87174,74051,23650,06336,371
כרם נבות5,00012,61040,902----
לוחמים לשלום25,44921,18022,86220,2435,000--
מגזין 972151,540127,53117,33238,11754,12031,37884,389
מולד47,20668,857101,196417,694616,000736,000435,000
מוסאוא9,98440,07540,25094,075200,000191,477180,050
מחזקים13,186
מחסום ווטש112,234129,39787,077243,53569,968118,78832,270
סאדאקה רעות4,04911,0506,84438,43027,56413,6917,910
סיסו-101,242120,100----
עדאלה89,88192,62867,571101,170201,02270,948356,911
עומדים יחד102,52891,021
עיר עמים170,392178,334180,498105,587146,97895,131279,235
עמק שווה29,80031,27520,35040,350400--
עקבות9,7465,000-----
פורום דו-קיום בנגב82,00073,40661,67249,88869,86149,33945,532
רבנים לזכויות אדם37,12042,775107,648296,420243,46429,549327,114
רופאים לזכויות אדם-ישראל317,17486,894102,90691,679185,26271,380166,464
שוברים שתיקה510,942359,219438,766104,304138,88283,99385,115
סה"כ$3,125,190
$3,000,374$2,768,046$2,496,415$2,674,055$2,372,089$2,603,616