על פי החוק הבלגי, על הממשלה לאשר "מסגרת אסטרטגית משותפת" (JSF) לפני חלוקת סיוע החוץ באזורים שונים בעולם. המסמך מגובש במשותף על ידי ארגונים לא-ממשלתיים בלגיים המיישמים את הפרויקטים, ולאחר מכן מוגש לאישור הממשלה הבלגית.

המסגרת האסטרטגית המשותפת לשנים  2017-2021 לסיוע בלגי לפלסטינים "תואמה על ידי Broederlijk Delen בשיתוף פעולה הדוק עם קבוצת העבודה JSF Palestine (עם הארגונים Oxfam Solidarity, M3M, SolSoc ו- APEFE)", ואושרה בשנת 2016 על ידי השר הבלגי לפיתוח ולשיתוף פעולה.

  • Broederlijk Delen היא סוכנות הסיוע הקתולית הרשמית למחצה בבלגיה, וזוכה לתמיכה ממשלתית משמעותית. הסוכנות בעצמה מעורבת בקמפיינים אנטי-ישראליים ומממנת את הארגונים הישראליים שוברים שתיקה, גישה, פורום המשפחות השכולות, כרם נבות ועדאלה ואת הארגונים הפלסטיניים DCI-P, אל-מיזאן, Holy Land Trust ועוד.
  • M3M (OxfamSol), Oxfam Solidarity (הידוע כ-( Viva Salud,  ו- Solidarité Socialiste (SolSoc)  הם ארגונים המשתפים פעולה עם ארגונים לא-ממשלתיים פלסטיניים הקשורים לארגון הטרור החזית העממית. (ראו גם "Belgium’s Support of PFLP Linked NGOs")

"להחליש השפעת קולות פרו-ישראליים"

לפי מסמך שפורסם הבוקר (2 ביולי), המסגרת דורשת לקדם קמפיינים אנטי-ישראליים, באמצעות פעילות לובי המכוונת כלפי גורמים בבלגיה ובאיחוד האירופי:

  • יעד אסטרטגי משותף מספר 3, "ממשל תקין, חברה אזרחית וזכויות אדם", קורא לחיזוק " ארגוני חברה אזרחית מקומיים כדי להגדיל את מאמצי הסנגור שלהם למול המוסדות האירופיים והמדינות החברות בו, לקדם את כיבוד החוק הבינלאומי ולהחליש את ההשפעה של קולות פרו-ישראליים" (ההדגשה איננה במקור).
    • Broederlijk Delen, Viva Salud ו- OxfamSol יבצעו פרויקטים שמטרתם השגת יעד זה.

מקור: https://www.acodev.be/sites/default/files/ressources/csc_palestine.pdf

הקשר למתקפה הבלגית נגד NGO Monitor

את יישום "החלשת הקולות הפרו-ישראליים" ניתן לראות כבר היום. במסגרת דיון שהתקיים בפרלמנט הבלגי ב-22 בינואר 2020 אודות "סנקציות נגד מדיניות הקולוניזציה של ישראל ", נציגי ה- 11.11.11 ו- CNCD-11.11.11 – שני ארגוני-גג בלגיים – הציגו פרסום פוליטי אשר כותרתו "הכיבוש וצמצום המרחב." מסמך זה כולל מספר האשמות כוזבות נגדNGO Monitor .

הארגונים Broederlijk Delen, OxfamSol ו- Viva Salud כולם חברים ב- 11.11.11; OxfamSol ו- Viva Salud הם חברים ב- CNCD-11.11.11.

  • הדו"ח בן 40 עמודים מציין 49 פעמים את המחקר של NGO Monitor כמשהו שצריך להתעלם ממנו, ללא התייחסות לתוכן המחקר. הדו"ח כלל תוצאות ממה שהם מכנים סקר, שנערך בקרב ארגונים לא-ממשלתיים פלסטיניים וישראליים, אשר זיהה את NGO Monitor כאחד "השחקנים המאיימים ביותר" וכזה "שמאיים על מרחב הפעולה" שלהם (עמוד 9, הדגשה איננה במקור). הדו"ח כולל גם ציטוטים ממקורות דיפלומטיים אנונימיים באירופה נגד NGO Monitor.
  • בנוסף, ממליצות רשתות הארגונים הלא-ממשלתיים הבלגיים כי "על מוסדות האיחוד האירופי בבריסל, משלחת האיחוד האירופי בתל אביב, נציגות האיחוד האירופי בירושלים ומשלחות המדינות החברות באיחוד האירופי בתל אביב ובירושלים, לבחון את מערכות היחסים והמעורבות שלהם" עם "קבוצות כמו NGO Monitor, וכן פיתוח מסרים משותפים של האיחוד האירופי כלפי גורמים כאלה" (ההדגשה איננה במקור).

מימון ממשלתי בלגי לארגוני הגג 11.11.11-CNCD ו-11.11.11.

  • בשנת 2018, 11.11.11 דיווח על מימון ממשלתי של 9.1 מיליון אירו (מתוך 15.7 מיליון אירו מסך כל ההכנסות). סכום של 5.8 מיליון אירו מסכום זה הגיע מהמנהל הכללי של בלגיה לפיתוח ושיתוף פעולה (DGD) ו- 551,337 אירו מהאיחוד האירופי.
  • בשנת 2018 CNCD-11.11.11 דיווח על מימון ממשלתי של 2.7 מיליון אירו (מתוך 5.4 מיליון יורו מסך כל ההכנסות). 2.2 מיליון אירו הגיעו מ DGD- , 342,808 אירו הגיעו מ-Federation Wallonie-Bruxelles , 74,362 אירו מהאיחוד האירופי, ו- 22,500 אירו מ- Wallonie-Bruxelles International (WBI), הסוכנות האחראית על יחסי החוץ של אזורים אלו.

דוגמא למוערבות הבלגית: שיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית על בסיס ה-JSF

WBI מממנת את הפרוייקט (Justice for Palestinian Children in Conflict with the Law" (2019-2023"; הסכום לא ידוע). נראה כי מימון זה הוא חלק מיישום התוכנית לשיתוף פעולה בינלאומי בן חמש שנים (2019-2023) בין WBI לרשות הפלסטינית, המתמקדת בזכויות ילדים.

המסמך שנחתם בין WBI לרשות הפלסטינית (מאי 2019) מתייחס ישירות ל- JSF, וקובע כי "אנו מיישרים קו עם המטרה האסטרטגית השלישית של המסגרת האסטרטגית המשותפת (JSF)", ושמים כמטרה את חיזוק "

ארגוני חברה אזרחית מקומיים כדי להגדיל את מאמצי הסנגור שלהם למול המוסדות האירופיים והמדינות החברות בו, לקדם את כיבוד החוק הבינלאומי ולהחליש את ההשפעה של קולות פרו-ישראליים

(ההדגשה איננה במקור)