• קמפיין ה- BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) נגד ישראל החל בפורום הארגונים הלא-ממשלתיים בוועידת דרבן 2001. בפורום זה אימצו מאות ארגונים לא-ממשלתיים אסטרטגיה של ניצול כלי החרם וצורות נוספות של לוחמה פוליטית בכדי להשיג את "בידודה המוחלט של ישראל כמדינת אפרטהייד".
  • עשרות ארגונים מעורבים בקמפיין החרם, הממומן בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, אירו, ולירות שטרלינג, המועברים בעיקר על-ידי ממשלות אירופיות, באופן ישיר, ובאופן עקיף דרך מסגרות סיוע בעלות הטייה מובנית נגד ישראל. מאחר ותהליך קבלת ההחלטות לגבי מימון זה הוא סודי, תוך הפרת נורמות דמוקרטיות, ישנם פרטים רבים שאינם ידועים.
  • דוגמא בולטת לכך היא ארגון קואליציית נשים לשלום, ארגון לא-ממשלתי ישראלי, ואחד ממובילי קמפיין ה-BDS הבינלאומי שנועד לבודד את ישראל. הארגון יזם את פרויקט "מי מרוויח מהכיבוש?" ב"תגובה לקריאה הפלסטינית לחרם, משיכת השקעות, וסנקציות (BDS) נגד ישראל". הפרויקט חיוני לפעולות הלובי בנושא BDS, ומאתר מטרות לחרמות ומשיכת השקעות נגד ישראל- בהן חברת סודה סטרים, בנקים ישראלים וחברת המים מקורות.
  • קואליציית נשים לשלום ממומן באופן ישיר ועקיף על-ידי מספר ממשלות. בשנת 2013 קיבל הארגון כספים מממשלות הולנד, ספרד, האיחוד האירופי, גרמניה, קנדה ואירלנד. התורם הגדול ביותר של הארגון לשנת 2013 (בהתבסס על מידע חלקי שפורסם) הוא "אוקספם נוביב", הסניף ההולנדי של רשת אוקספם אינטרנשיונל. אוקספם נוביב מקבל בכל שנה עשרות מיליוני אירו מממשלת הולנד, וחלק משמעותי מסכום זה מנוצל למימון ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים קיצוניים, כולל ארגונים אנטי-ישראלים דוגמת קואליציית נשים לשלום.
  • על אף ראיות אלו, רשת אוקספם טענה כי אינה מממנת פעילויות הקשורות ל-BDS. הכחשה זו נאמרה בהקשר לדרישת אוקספם מ"שגרירתו", השחקנית סקרלט ג'והנסון, לסרב להשתתף בקמפיין שיווקי לחברה ישראלית (סודה סטרים). ג'והנסון סירבה לדרישה זו.
  • רבים מממניה של קואליציית נשים לשלום הם ארגוני סיוע כנסייתיים. ארגונים אלו מממנים ומקדמים BDS, ועושים שימוש תדיר בנושאים ותמונות אנטישמיות בקמפיינים שלהם.
2013 Donor (partial list)*Amount (in NIS)
Oxfam Novib (Netherlands)406,300
ICCO (Netherlands)382,400
NOVACT (Spain,EU)238,761
EED (Germany)119,877
Medico International (Germany)47,800
United Church of Canada34,418
Trocaire (Ireland)23,847

  • מנהיגי קמפיין ה-BDS טוענים במקרים רבים כי מטרותיהם מתמקדות בכיבוש השטחים ולהתנחלויות, אך טענות אלו שקריות. למעשה, רבים מהפעילים מודים שחרמות אלו אינן רק "אסטרטגיה לסיום 42 שנות כיבוש צבאי של הגדה המערבית ועזה", אלא מטרתן כל מדינות ישראל. לדוגמה, אסעד אבו ח'ליל, פעיל מרכזי בארה"ב כתב ש"אסור שיהיה שום ויכוח בנושא. צדק וחירות לפלסטינים אינם עולים בקנה אחד עם קיומה של מדינת ישראל".
  • אחמד מור, סופר ותומך מרכזי בקמפיין ה-BDS  הצהיר כי "אין שום משמעות לסיום אם הוא אינו כולל את פירוקה של המדינה היהודית עצמה… BDS אכן מכוון לסיומה של המדינה היהודית".
  • עומר ברגותי אמר כי "הפתרון האתי היחיד הוא מדינה דמוקרטית, חילונית ואזרחית אחת בפלסטין ההיסטורית (אוקטובר 2012) כלומר "מדינה חד-לאומית, שבה, בהגדרה, היהודים יחיו כמיעוט" (דצמבר 2003).
  • כפי שנראה בהתבטאויות רבות של תומכי קמפיין ה-BDS ובהצהרת פורום הארגונים הלא-ממשלתיים בוועידת דרבן 2001, מטרת קמפיין זה הוא חיסולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית – תוך ניצול הרטוריקה של קידום זכויות אדם, האשמות בדבר פשעי מלחמה ואפרטהייד ודמוניזציה על מנת לבודד את מדינת ישראל.