• בסוף אוגוסט 2012, הקרן החדשה לישראל, התומכת במספר ארגונים ישראלים פוליטיים, פרסמה את הדו"ח הכספי המפרט את המענקים לשנת 2011.
 • הדו"ח מראה שהקרן החדשה לישראל אישרה מענקים בסך 17.1 מיליון דולר, עלייה של 4.3% משנת 2010. (ראה את הניתוח של NGO Monitor למענקי 2010 [ספטמבר 2011] והעדכון [מאי 2012].)
 • בשנת 2011, 20% מהמימון (3.35 מיליון דולר בקירוב – ראה טבלה להלן) הועבר לארגונים ישראליים המעורבים בפעילות פוליטית שנויה במחלוקת, שמכוונת במידה רבה לקהל הבינלאומי. זאת בניגוד למטרות המוצהרות לנסות ולהשפיע על השיח הישראלי הפנימי.
 • ב-2011, בריאן לורי נבחר להחליף את נעמי חזן כנשיא הקרן החדשה לישראל, ונכנס לתפקידו ביולי 2012. בראיון שנתן לעיתון הארץ ב-2 לאוגוסט, לורי הצהיר ש"הקרן החדשה לישראל מושתתת על ערכים יהודיים ולא ערכים יהודיים קיצוניים, אלא ערכים מרכזיים לגמרי".
 • אולם, ההטמעה של הקווים המנחים למימון ארגונים של הקרן (ספטמבר 2010) אינה עקבית. הקווים המנחים, שוללים מימון לארגונים המחפשים "לשלול את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית בתוך ישראל, או לשלול את הזכות הפלסטינית או כל אזרח לא-יהודי אחר לשוויון מלא בפני החוק בישראל הדמוקרטית…".
 • הדו"ח של שנת 2011 מדגים את סיום המימון לשלושה ארגונים שהפרו את קווים מנחים אלו – מדה אל-כרמל, אל-קאוס וקואליציית נשים לשלום.[i] הקרן החדשה אינה מנמקת האם שינויים אלו נועדו למנוע את הישנותם של מקרים בהם מופרים הקווים המנחים של הקרן.
 • מוענקים חדשים לשנת 2011 כוללים ארגונים פוליטיים מעוררי מחלוקת: אתר האינטרנט מגזין 972+, תנועת סולידריות שייח' ג'ראח (באמצעות הקרן להגנת הדמוקרטיה) והקרן למגני זכויות אדם. ראה בתחתית הטבלה פרטים נוספים על ארגונים אלה. בנוסף, תמיכה לארגון מולד, בראשותו של אברהם בורג, מוזכרת בגרסה האנגלית של אתר האינטרנט של הקרן לשנת 2011, אך אינה מוזכרת בדוחות הכספיים שלה.
 • ב-19 לאוגוסט 2010, מגזין 972+ פרסם דו"ח הקורא להחרים מוצרי קוסמטיקה ישראליים, שחובר על ידי קואליציית נשים לשלום. הקשר בין המגזין לקואליציית נשים לשלום, שמימונה הופסק על ידי הקרן, אינו ברור.
 • בנוסף לכך, מספר ארגונים המעורבים בפעילות פוליטית, שחלק ממנה מתאפיינת בדמוניזציה של מדינת ישראל, ממשיכים לקבל מענקים מהקרן החדשה.

המלצות NGO Monitor

 • הקווים המנחים של הקרן החדשה לישראל, האוסרים מהמוענקים לעסוק ב-BDS  (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) וצורות אחרות של דמוניזציה בייחוד במסגרות מחוץ לישראל, צריכים להיות מיושמים בקביעות.
 • מעצם תפקידה המרכזי והמשפיע של הקרן בזירה החברתית והפוליטית בישראל, ובהתאם לעקרונות הדמוקרטיה, האחריותיות והשקיפות, הקרן צריכה לפרסם את פרטי המענקים לארגונים לא-ממשלתיים ישראליים בזמן קבלת ההחלטות, ולא 18 חודשים ואף יותר לאחר מכן.
 • הפרטים של חלוקת המענקים ותהליכי ההערכה של הקרן צריכים להיות כפופים לסקירה ציבורית, במטרה ללמוד ולתקן טעויות שהובילו את הקרן לממן קבוצות המקדמות BDS. צריך גם לשקול את תפקידיהם של חברים לשעבר בוועד של הקרן ההופכים לבעלי תפקידים בארגונים המוענקים, כמו במקרה של מולד, אג'נדה והקרן למגני זכויות אדם- דבר המעלה אפשרות לניגוד אינטרסים.
 • כאשר המימון מופסק בעקבות הפרה של הקווים המנחים של הקרן בהקשר של דמוניזציה, הפרטים צריכים להיות זמינים לציבור באופן מיידי על מנת לספק את המידע למממנים אחרים, כגון ממשלות אירופיות, שלעיתים מספקות תמיכה על בסיס ההערכות של הקרן. במקרה של קואליציית נשים לשלום ומדה אל-כרמל, כמו גם במקרים קודמים יותר כמו המקרה של הוועד הישראלי נגד הריסת בתים, הקרן הפסיקה את המימון בפתאומיות ללא הסבר.

פירוט מענקי הקרן החדשה לארגונים פוליטיים לשנת 2010-2011

לניתוח מפורט של הפעילות הפוליטית והאג'נדה הקבוצות
לחץ כאן

כחול – מוענקים חדשים | ירוק – המימון הופסק

שם הארגון מענקים לשנת 2010 מענקים לשנת 2011 הפרש שינוי באחוזים
עדאלה $475,950 $204,275 $271,675- 57%
אג'נדה $587,000  $430,000 $157,000- 26%-
אל-קווס $58,110 $0 $58,110- 100%-
אל-יטר $104,000 $37,212 $66,788- 64%-
אסוואת $42,300 $15,000 $27,300- 64%-
בצלם $368,832 $103,419 $265,413- 71%-
במקום $274,000 $338,340 $64,340 23%+
שוברים שתיקה $152,540 $120,947 $31,593- 20%-
קואליציית נשים לשלום $20,130 $125 $20,005- 99%-
עמק שווה $2,500 $0 $2,500- 100%-
גישה $35,975 $56,165 $20,190 56%+
המוקד להגנת הפרט $208,300 $101,481 $106,819- 51%-
הקרן למגני זכויות אדם $0  $224,340 $224,340 100%+
אעלאם $21,000 $196,000 $175,000 833%+
המרכז הישראלי פלסטיני למחקר ומידע $18,942 $40,000 $21,058 111%+
הטלוויזיה החברתית $25,000 $37,400 $12,400 49%+
עיר עמים $347,113 $89,058 $258,055- 74%-
מחסום ווטש $34,362 $28,781 $5,581- 16%-
מדה אל-כרמל $100,000 $100,000- 100%-
מוסואוא $92,625 $248,525 $155,900 168%+
הפורום לדו-קיום בנגב $32,169 $39,466 $7,297 22%+
מגזין 972+ $0 $10,000 $10,000 100%+
מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח $203,331 $229,525 $26,194 13%+
הוועד הציבורי נגד עינויים $30,000 $28,000 $2,000- 6.6%-
רופאים לזכויות אדם $301,947 $161,864 $140,083- 46%-
רבנים לזכויות אדם $90,915 $328,927 $238,012 261%+
סולידריות שייח ג'ראח (דרך הקרן להגנת הדמוקרטיה) $0 $162,430 $162,430 100%+
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי $32,000 $72,300 $40,300 126%+
יש דין $38,866 $49,550 $10,684 27.5%+
סה"כ $3,699,917 $3,355,141    


מוענקים חדשים המעורבים בפעילות מקטבת – 2011

סולידריות שייח ג'ראח (דרך הקרן להגנת הדמוקרטיה) – $162,430 אושרו בשנת 2011.
 • הקרן להגנת הדמוקרטיה בע"מ היא הישות המשפטית המשמשת להעברת כספים לתנועת סולידאריות שייח ג'ראח (להלן: סולידריות), שאינה מאוגדת כעמותה או כישות משפטית אחרת, ואינה שקופה במקורות המימון שלה. אתר האינטרנט אינו מפרט על המימון (תקציב, תורמים וכו') אך טוען ש"כל התרומות מועברות ישירות לפעילות בשטח", כולל הוצאות משפטיות.
 • סולידריות היא "תנועה פוליטית-חברתית הנאבקת למען סיום הכיבוש ולמען שוויון אזרחי. סולידריות מחויבת לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במאבקי שטח מקומיים כנגד נישול ואפליה וכנגד מגמות לאומניות ואף פשיסטיות המתעצמות בהלך הרוח הציבורי ופושות בזרועות הממסד.
 • לפי הארגון, "המאבק בשייח’ ג’ראח הוא מאבק פוליטי, בו עמותות ישראליות לקידום התנחלות יהודית מנסות, בתמיכת רשויות המדינה, לגרש את תושביה הפלסטינים של השכונה ולהחליף אותם במתנחלים יהודים. עם זאת, המערכת ששימשה בתכיפות הגבוהה ביותר לקידום המטרה הנ”ל היא מערכת המשפט הישראלית."
 • התנועה מעורבת בהפגנות באל-עראקיב, מזרח ירושלים ובשטח C.
 • שרה בנינגה, פעילה מרכזית בתנועה, האשימה את ישראל ב"פאשיזם", "אפליה אתנית נגד תושביה", "נישול אנשים ממוצא אתני אחד וזכויות יתר לאלו ממוצא אחר", "אפליה וחוסר-צודק בוטים", ו"דעות קדומות לאומיות וגזעניות".
 • במרץ 2012, פוסטר המציג צנצנת וזלין, כדימוי גס לישראל ש"נאנסת" לכאורה על ידי "מתנחלים", פורסם בעמוד הפייסבוק הרשמי של סולידאריות שייח ג'ראח. הטקסט שליווה את התמונה היה "אם הם היו תושבי חיפה, באר שבע או אשדוד הם היו בכלא. אבל הם מתנחלים. אז תשתקו, תתכופפו, ותבלעו, אתם הרי יודעים שאתם רוצים את זה". הארגון הסיר את הפוסטר לאחר ביקורת קשה מצד חלק מחבריו וחברותיו.
 • הפוסטר עורר סערה בישראל, ועיתון הארץ פרסם כתבת תחקיר על הטרדות מיניות בקרב "ארגוני השמאל". הכתבה פירטה את התקיפות נגד המשתתפות בהפגנות בשייח ג'ראח. המאמר גם דן בתרעומת הפמיניסטיות לאחר ש"תנועת סולידריות שייח' ג'ראח פרסמה הודעה שבה ביקשה מהפעילות לבוא בלבוש שיתחשב ברגשות התושבים."

מגזין 972+ – 10,000$ אושרו בשנת 2011 (60,000$ אושרו בשנת 2012 לפי 972+)

 • מגזין 972+ הוא בלוג המארח כותבים משולי השיח הציבורי בישראל. הקרן החדשה לישראל מממנת את הבלוג באמצעות "הקרן לצדק חברתי" (לשעבר ידועה כקרן פורד ישראל, בשיתוף עם קרן פורד).[ii] הצדקה לתמיכה באתר אינטרנט בשפה האנגלית, שקהל היעד שלו נמצא מחוץ לישראל ומקדם רטוריקה אנטי-ישראלית חריפה אינה תואמת למטרות המוצהרות של "הקרן לצדק חברתי": "לתמוך בפעילויות שנועדו להחזיר את תהליך השלום למסלולו, לקדם פתרון לסוגיות שנותרו במסגרת הסדר הקבע [עם הפלסטינים]; לקדם דיון ציבורי רחב בקרב אוכלוסיות שונות על אפשרויות אלו; ולהגביר את הידע של הישראלים לגבי החברה הפלסטינית."
 • באתר האינטרנט שלה, הקרן טוענת כי היא מממנת את האתר בגלל "דעותיו הפרוגרסיביות בנושאים פנימיים כמו גם ביחסי החוץ של ישראל"; בדואר אלקטרוני ל-NGO Monitor, הקרן הצהירה כי "972+ ממלא בבירור אחר התנאים של קידום דיון ציבורי רחב בקרב אוכלוסיות שונות."
 • ב-19 לאוגוסט 2012, האתר פרסם דו"ח שחובר על ידי קואליציית נשים לשלום, מוענק לשעבר של הקרן החדשה, הקורא לחרם על חברת מוצרי הקוסמטיקה הישראלית "אהבה". הדו"ח פורסם במקור באפריל 2012, ומסביר ש"מי מרוויח?", פרויקט הדגל של קואליציית נשים לשלום, "הוקם בתגובה לקריאה הפלסטינית לחרם, משיכת, השקעות וסנקציות נגד ישראל (BDS)."[iii]
 •  972+ פרסמו קומיקס ("השונא בשמיים", אלי ואלי, 14 במאי 2012) המתאר את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו אונס את נשיא ארה"ב ברק אובמה ואוכל את גפיו.
 •  מספר בלוגרים החברים באתר מקדמים טענות שקריות בדבר "אפרטהייד". בראיון  לעיתון The Nation מפברואר 2012, התייחס נועם שייזף, העורך האחראי של 972+ לירושלים כ"עיר של אפרטהייד".

הקרן למגני זכויות אדם – $224,340 אושרו בשנת 2011.

 • הקרן למגני זכויות אדם היא ארגון לא-ממשלתי חדש, "התומך בפעילים לא-אלימים הפועלים למען הדמוקרטיה, החירות והשוויון, בישראל ובשטחים אותם היא כובשת…ומספק סיוע משפטי לאלו הצריכים זאת הכי הרבה ומספק לתורמים את הביטחון שתרומותיהם מחולקות בצורה חוקית , אחראית ויעילה".
 • העובדת היחידה בארגון היא ליזי שגיא, המנהלת את הקרן. באפריל 2010 היא התפטרה מארגון "בצלם" לאחר לחץ שהופעל עליו בגין התבטאויותיה בבלוג הפרטי שלה: "יום הזיכרון לחללי צה"ל הינו קרקס פורנוגראפי של הכתרת השכול וסתימת הפיות.", "ישראל גורמת לזוועות הגדולות של האנושות… ישראל מוכיחה דבקות בערכי הנאציזם גוזרת ישראל קופונים רבים בעולם, על חשבון השואה… "
 • היועץ המשפטי לארגון הוא עו"ד מיכאל ספרד, "המייעץ לוועד המנהל לגבי א) יישום של קריטריון הסיוע בעת סקירת בקשות לסיוע; ו-ב) חוזים" כמו גם "מפקח ומעריך את הביצועים של עורכי הדין המקבלים סיוע". במה שנראה כניגוד אינטרסים, ספרד הוא גם העו"ד של קבוצת נאשמים המקבלים כסף דרך הקרן למגני זכויות אדם.
 • הוועד המנהל של הקרן למגני זכויות האדם, כמו גם הוועד המייעץ ובעלי המניות כוללים את המייסדים של ארגון יש דין, המשתמש במשרדו של מיכאל ספרד לייעוץ משפטי. חברים אחרים כוללים חברים לשעבר של במקום, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם – כולם מוענקים מרכזיים של הקרן החדשה לישראל. חברים לשעבר בארגון תעאיוש גם כן מעורבים בקרן למגני זכויות אדם.
 •  אתר האינטרנט של הארגון מציין שלושה מקרים בהם נעשה שימוש במענקים, בין השאר בשביל הוצאות משפטיות של תנועת סולידריות שייח ג'ראח (בנוסף לכסף דרך הקרן להגנת הדמוקרטיה, ראו לעיל). נראה שזהו ערוץ נוסף שבו כסף של הקרן החדשה מגיעה לסולידריות שייח ג'ראח.
 • בנוסף לכך, לפי דיווחים בתקשורת, הארגון ניסה לגייס 100 אלף ש"ח על מנת להגן על מספר אנשים בתביעת דיבה שהוגשה נגדם לאחר שיצרו עמוד פייסבוק תחת הכותרת "אם תרצו – תנועה פשיסטית". אין זה מובן כיצד תביעה דיבה פרטית קשורה "לפעילים לא-אלימים הפועלים למען הדמוקרטיה, החירות והשוויון".

  [i]  במאי 2011, הקרן הפסיקה את המימון לקואליציית נשים לשלום, כאשר הצהירה שהארגון "אינו עוד ברשימת הארגונים המוענקים". הדו"ח של שנת 2011 מגלה שהקרן העבירה לארגון $6,000  שנשארו מהפרשי המענקים של 2010, כמו גם דולרים בודדים משנת 2011.

  [ii]  בהתכתבות עם NGO Monitor, דוברת הקרן נעמי פייס מפרטת כיצד מועבר המימון ל-972+: "הקרן לצדק חברתי היא מה שהיה ידוע בעבר כקרן פורד ישראל והיא ממומנת על ידי פורד בלבד. המענק ל-972+ בשנת 2011 הגיע דרך המוסד לחינוך בינלאומי (IIE), אשר מנהל תכונית מענקים קטנה בשם הקרן לצדק חברתי."

  [iii]  במאי 2011, הקרן הפסיקה את המימון לקואליציית נשים לשלום, כאשר הצהירה שהארגון "אינו עוד ברשימת הארגונים המוענקים". תמיכת הארגון ומעורבותו בפעילויות BDS  הייתה הסיבה העיקרית לביקורת על הקשר של הקרן עם הארגון. לאור התנגדות הקרן לרעיון ה-BDS, אירוני ש-972+ בחרו לפרסם דו"ח BDS של קואליציית נשים לשלום, שפורסם במקור לפני מספר חודשים, יומיים לאחר שהקרן פרסמה את הדו"ח הכספי לשנת 2011, המאשר את המענק ל-972+.