קמפיין החרם נגד תאגידים ישראליים ונגד חברות המקיימות קשרים עסקיים עם ישראל פעיל זה למעלה מעשור, בהובלת רשת של ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים, ובמימון המגיע ברובו ממדינות אירופה. על מנת לבלום סכנה זו, יש להבין את המקורות והתשתית של קמפיינים הקוראים לחרם, משיכת השקעות, וסנקציות (Boycott, Divestment and Sanctions – BDS) נגד ישראל, את היקפם, השותפויות השונות, הטקטיקות ונקודות התורפה שלהם.

BDS הוא טקטיקה של מלחמה פוליטית נגד ישראל, המבוססת על ניצול עקרונות הומניטאריים ועקרונות של זכויות אדם, מוסר כפול, השוואות מרושעות למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה, והאשמות שווא בדבר "פשעי מלחמה" והפרות של המשפט הבינלאומי. (דו"ח גולדסטון הוא דוגמה אחת מיני רבות לתהליך זה).

למרות שקמפיינים של BDS מבטאים במקרים רבים התנגדות לכיבוש של השטחים ולבניית ההתנחלויות, מובילי הקמפיינים דחו שוב ושוב את הזכות של העם היהודי להגדרה עצמית, ללא קשר לגבולות המדוברים. תנועת ה-BDS הרדיקאלית תומכת ב"זכות השיבה" ובפתרון של מדינה אחת, כלומר, חיסולה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. בנוסף, ארגונים נוצריים רבים המממנים ומקדמים קמפיינים אלה מתבטאים באופן אנטישמי ומשתמשים בדימויים אנטישמיים. לכן, הטענה כי הניסיונות להחרים את ישראל ייפסקו במידה ויושג הסכם שלום עם הפלסטינים אינה עולה בקנה אחד עם העובדות.

האסטרטגיה היעילה והמידית ביותר לבלום קמפיינים של BDS וצורות אחרות של מלחמה פוליטית היא להפסיק את המימון המסיבי הניתן לארגונים קיצוניים המקדמים קמפיינים אנטי-ישראליים בהולנד ובמדינות אחרות. NGO Monitor חשף במחקריו מימון בהיקף של עשרות מיליוני אירו המוענק בכל שנה לארגונים ממדינות אירופה ומהאיחוד האירופי. במשך למעלה מעשור המימון לארגונים פוליטיים ניתן ללוחמה אנטי–ישראלית בתהליכים סודיים במסגרות של סיוע הומניטארי, דמוקרטיה וזכויות אדם, ועקרונות מוסריים אחרים.

קיימים לפחות 80 ארגונים מסוג זה המקדמים BDS באירופה, צפון אמריקה ובמקומות אחרים. 'קואליציית נשים לשלום', הארגון הישראלי המוביל בתחום זה, מומן ישירות על-ידי האיחוד האירופי, אך בקשות לגילוי מסמכים בעניין זה במסגרת חוק חופש המידע נדחו. "האינתיפאדה האלקטרונית"- אתר אינטרנט שמהווה את אחד המשתתפים הבולטים בקמפיינים של BDS – מומן באופן עקיף על-ידי ממשלת הולנד באמצעות הארגון הבין-כנסייתי לפיתוח ולשיתוף פעולה (ICCO), בעל תקציב שנתי של למעלה מ- 80 מיליון אירו. גם ICCO שותף לניסיונות ללחוץ על קרנות הפנסיה ההולנדיות למשוך את השקעותיהן מהבנקים בישראל. בימים האחרונים, 'קואליציית נשים לשלום', 'האינתיפאדה האלקטרונית' וארגונים פלסטיניים רבים הזוכים למימון אירופי מנסים לשכנע את ארגון 'אוקספם' (Oxfam), הזוכה גם הוא למימון מהאיחוד האירופי, בריטניה, הולנד וממשלות אחרות, להצטרף לקמפיין הפוליטי נגד חברת סודה-סטרים.

הצעד הראשון הנדרש הוא עימות עם ממשלות אירופה המספקות את מרבית המימון לארגונים אלה ודרישה מהן לפעול בשקיפות דמוקרטית מלאה בעניין. על בסיס זה, נציגים ישראלים ואירופיים יכולים לקבוע באופן משותף קווים מנחים לגבי מימון לארגונים פוליטיים שיימנעו העברת מענקים לארגונים המקדמים מוסר כפול, מפלים את ישראל, מנסים להעמיד בכירים ישראלים לדין, ודוחים את זכותו של העם היהודי לריבונות.

למידע נוסף ראו את "תיאולוגיה משוחדת – מימון אירופי, אמריקאי וקנדי לפעילות אנטי-ישראלית בכנסיות", את אתר האינטרנט BDS in the Pews ואת דפי המידע של מכון המחקר NGO Monitor: