לפי "חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה" (פברואר 2012), "נתמך שקיבל תרומה מישות מדינית זרה, יגיש לרשם, בתוך שבוע מתום אותו רבעון שבו התקבלה התרומה, דוח amutot18@justice.gov.il">בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים".

נכון לתאריך 18 ליולי 2012, מספר ארגונים לא-ממשלתיים הפעילים פוליטית במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי, הגישו דוח רבעוני המדווח על תמיכה מישות מדינית זרה במערכת הדיווח של אתר האינטרנט של רשם העמותות.

ניתן ללמוד מספר עובדות חדשות מחובת הדיווח הנדרשת לפי החוק:

  • סה"כ מדווחים כ-40 פרויקטים תחת 17 ארגונים, מתוכם 29 מהפרויקטים קשורים לסכסוך הערבי-ישראלי, שני פרויקטים לעובדים זרים ופרויקט אחד ליחסי ישראל-ירדן.
  • שיפור השקיפות חושף את היקף המעורבות של נורווגיה במימון ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים – סך המימון הנורווגי הוא 3,045,071 ₪ מתוך 8,412,519 ₪ (36%) שדווחו ברבעון זה על ידי ארגונים אלו.
  • ארגון בצלם דיווח על תרומה של Catholic Relief Service, מסגרת שהוקמה במימון מספר ממשלות. בשנת 2011, Catholic Relief Service קיבל 589 מיליון דולר (מתוך 823 מיליון דולר הכנסות ותמיכות) מ"הממשלה האמריקאית או ממשלות זרות ומארגונים בינלאומיים כמו האומות המאוחדות, הקרן הגלובלית והבנק העולמי".

סיכום המידע כפי שמופיע באתר רשם העמותות לרבעון הראשון של 2012:

 

שם הארגון
מדינה
סכום לרבעון
ח.ל חינוך לשלום
נורווגיה
390,662 ₪
האגודה לזכויות האזרח בישראל
נורווגיה
1,026,958 ₪
NDC (שוודיה, הולנד, דנמרק, שוויץ)
151,816 ₪
האיחוד האירופי
550,991 ₪
EED (האיחוד האירופי)
203,893 ₪
רופאים לזכויות אדם-ישראל
UNHCR
157,800 ₪
הנציבות האירופית
228,408 ₪
EED
296,459 ₪
בצלם
בריטניה
88,330 ₪
הועידה האירופית
71,163 ₪
NDC (שוודיה, הולנד, דנמרק, שוויץ)
74,706 ₪
Catholic Relief Services
133,750 ₪
המוקד להגנת הפרט
נורווגיה
962,773 ₪
NRC (נורווגיה)
151,200 ₪
NDC (שוודיה, הולנד, דנמרק, שוויץ)
419,524 ₪
גרמניה
444,412 ₪
בלגיה
245,392 ₪
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל
NDC (שוודיה, הולנד, דנמרק, שוויץ)
420,760 ₪
הועידה האירופית
339,520 ₪
שוודיה
60,071 ₪
קשב-מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל
USAID
386,225 ₪
במקום
UN Habitat
378,178 ₪
NDC (שוודיה, הולנד, דנמרק, שוויץ)
373,860 ₪
האיחוד האירופי
351,340 ₪
עיר עמים
שוודיה
542,328 ₪
נורווגיה
513,478 ₪
גישה
NDC (שוודיה, הולנד, דנמרק, שוויץ)
159,377 ₪
בלגיה (דרך PLH)
4,872 ש"ח