(נכון לתאריך 15 באוקטובר, 2013)

הדו"ח הנ"ל פורסם לראשונה ב-11 לפברואר 2013 בהתבסס על נתוני רשם העמותות. מאז, אתר רשם העמותות עודכן במידע נוסף לשנת 2012. להלן גרסה מעודכנת של הדו"ח נכון ל-15 באוקטובר 2013.

למעט טבלה א', כל שמות התורמים, המענקים והפרויקטים נלקחו ישירות מהאתר הרשמי של רשם העמותות ולא נעשה בהם כל שינוי

שקיפות של מימון ממשלתי זר לארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים, היא מרכיב חיוני בהבטחת ערכי הדמוקרטיה והאחריותיות. ארגונים לא-ממשלתיים מקבלים מימון ממשלתי בשני ערוצים שונים: מימון ישיר מגופים רשמיים של ממשלות; ומימון עקיף, המועבר מממשלות זרות לגופי צד-שלישי (קרנות, ארגוני פיתוח, סיוע הומניטארי וארגונים כנסייתיים), המנתבים את הכסף לארגונים המקומיים.

חוק "חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה" (להלן – חוק השקיפות, פברואר 2011), מעניק מסגרת המאפשרת לציבור הישראלי לממש את זכותו לדעת, בתוך פרק זמן סביר, את היקף המעורבות הממשלתית הזרה בנושאים פוליטיים ישראליים. כפי שיושם על ידי משרד המשפטים הישראלי, החוק מהווה מודל בינלאומי לשקיפות.

לפי החוק, "נתמך שקיבל תרומה מישות מדינית זרה, יגיש לרשם, בתוך שבוע מתום אותו רבעון שבו התקבלה התרומה, דוח amutot18@justice.gov.il">בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים". למרות זאת, מסוף שנת 2012 ועד לפרסום עדכון זה, רשימת המענקים לשנת 2012 המשיכה להתעדכן (15 ארגונים הוסיפו את פרטי התרומות לשנת 2012 מאז פברואר 2013), דבר המעיד על הצורך בשיפור האכיפה מצד משרד המשפטים ורשם העמותות.

מספר ארגונים לא-ממשלתיים נוספים, אשר נתמכים באופן תדיר על ידי ממשלות זרות, לא הגישו את הדוחות על פי חוק. בחלק מהמקרים, אין זה ברור אם הארגונים לא קיבלו תמיכה בשנת 2012, לא דיווחו בסיבות טכניות הקשורות למערכת הדיווח של רשם העמותות או שמא הם מתעלמים מהתקנות של רשם העמותות ומהצורך לפעול בשקיפות כלפי אזרחי ישראל.

מטרת עדכון זה היא לסכם באופן סופי את יישום החוק לשנת 2012 על ידי ארגונים לא-ממשלתיים בישראל, תוך מתן דגש על ארגונים לא-ממשלתיים העוסקים בסכסוך הערבי-ישראלי.

נתונים

באתר האינטרנט של רשם העמותות הועלו דיווחים רבעוניים לגבי מימון זר מ-47 ארגונים לא-ממשלתיים מתחומים שונים, בסכום כולל של 60,083,835 ₪ לשנת 2012 (ראה נספח 1).

ניתן לחלק את הארגונים שדיווחו למספר קטגוריות, לפי אופי פעילותם:

  • ארגונים המעורבים בפעילות פוליטית מקטבת במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי.
  • ארגונים העוסקים בממדים שונים של הסכסוך הערבי-ישראלי, כאשר עיקר הפעילות מכוונת לשיתוף פעולה ודו-קיום.
  • ארגונים נוספים העוסקים במגוון נושאים הנוגעים לחברה הישראלית.

נכון ל-15 באוקטובר, 2013, 16 ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים דיווחו על תרומות מישות מדינית זרה בסכום כולל של 35,757,447 ₪ לשנת 2012 (60% מהסכום הכולל שדווח):

טבלה א': ארגונים פוליטיים שלא דיווחו לרשם העמותות כנדרש בחוק לשנת 2012 (דוגמאות בולטות):

שם הארגון תורמים סכום מקור מידע אודות המימון
שוברים שתיקה

נורבגיה
האיחוד האירופי

61,591 דולר
166,538 אירו
תכתובת עם שגרירות נורבגיה בישראל
אתר המשלחת האירופית
הוועד הישראלי נגד הריסת בתים אירלנד (עקיף) לא ידוע אתר התורם
מחסום ווטש האיחוד האירופי
נורבגיה
139,554 אירו
52,000 דולר
אתר המשלחת האירופית
תכתובת עם נציגות נורבגיה ברמאללה
קואליציית נשים לשלום האיחוד האירופי 247,668 דולר אתר המשלחת האירופית
סביל שבדיה (עקיף)
הולנד (עקיף)
44,277 אירו
50,000 אירו
אתר הארגון
המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית שוודיה (עקיף)
תורמים נוספים לא ידועים
לא ידוע אתר התורם
זוכרות הולנד (עקיף)
גרמניה (עקיף)
צרפת (עקיף)
בלגיה (עקיף)
שוויץ (עקיף)
לא ידוע אתר הארגון
ירושלים דלמטה נורבגיה 103,000 דולר תכתובת עם נציגות נורבגיה ברמאללה

 לקריאת הדו"ח המלא לחץ כאן