ראש הממשלה בנימין נתניהו העלה היום בפני עמיתתו הבריטית, תרזה מיי, את סוגיית המימון הבריטי לארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים, כולל מימון לארגון שוברים שתיקה.

ממשלת בריטניה מעבירה מיליוני שקלים למספר מצומצם של ארגונים פוליטיים בישראל. חלק מהמימון מגיע ישירות מגופים ממשלתיים, בעוד שכספים נוספים מועברים בצורה עקיפה דרך ארגוני סיוע, לכאורה לטובת פעילות הומניטרית.

לדוגמה, ארגון שוברים שתיקה ממשיך לקבל כספים מארגוני סיוע הממומנים על ידי ממשלת בריטניה כמפורט להלן (כל הנתונים מרשם העמותות):

  • ב-2015, Christian Aid העביר 293,500 ש"ח לטובת "איסוף עדויות".
  • ב-2016, הסוכנות הקתולית לפיתוח בינלאומי (CAFOD) העבירה 57,407 ש"ח ל"סיוע כללי".

פרופסור ג'ראלד שטיינברג, נשיא מכון המחקר NGO Monitor: "במשך שנים ממשלת בריטניה, בדומה לממשלות אירופאיות נוספות, הזרימה כספים לארגונים התורמים למגמת הקיטוב בחברה הישראלית ולקמפיינים המבוססים על טענות שווא בדבר "פשעי מלחמה".  לאחרונה, בריטניה ספגה טענות דומות נגד חייליה, דבר שיוביל את המנהיגים בריטיים להבנה שמימון מהלכים דומים נגד ישראל הוא לא מוסרי".

מימון עקיף לארגונים לא-ממשלתיים ישראלים:

ארגוןשנהארגון בריטי לא ממשלתי מממןסכום
שוברים שתיקה2016CAFOD57,407
2015כריסטיאן אייד293,500
2012כריסטיאן אייד67,589
עדאלה2016כריסטיאן אייד169,892
2015כריסטיאן אייד165,544
2014כריסטיאן אייד184,396
2013כריסטיאן אייד29,003
כריסטיאן אייד187,144
האגודה לזכויות האזרח בישראל2016כריסטיאן אייד151,154
2015כריסטיאן אייד146,864
2014כריסטיאן אייד164,578
2013כריסטיאן אייד165,289
2012כריסטיאן אייד172,068
זוכרות2016כריסטיאן אייד345,964
2014כריסטיאן אייד241,169
אוקספום - בריטניה25,878
2013כריסטיאן אייד161,000
גישה 2016אוקספם - בריטניה151071
2015אוקספם - בריטניה178,844
2014אוקספם - בריטניה233,444
2013אוקספם - בריטניה131,311
2012אוקספם - בריטניה424,037
יש דין2015CAFOD156,550
2014CAFOD136,800
2013CAFOD144,783
עמק שווה2015אוקספם - בריטניה63,000

מימון ישיר לארגונים לא-ממשלתיים ישראלים:

ארגוןשנהתורםסכוםפרויקט
רבנים לזכויות אדם2016בריטניה321,618עבודה משפטית במערכת המשפט הישראלית
2015שגרירות בריטניה291,254עבודה משפטית
2015הקונסוליה הבריטית337,046עבודה משפטית
2014הקונסוליה הבריטית50,000עבודה משפטית של הארגון
בצלם2013שגרירות בריטניה326,160תמיכה בפרויקט הוידאו
2012שגרירות בריטניה88,330תמיכה בפרויקט הוידאו
גישה 2016שגרירות בריטניה194,501קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטינים
2015שגרירות בריטניה280,465קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטינים
2014שגרירות בריטניה171,584קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטינים
שגרירות בריטניה166,659קידום הזכות לעבוד בשטחים הפלסטינים
2013שגרירות בריטניה405,973קידום הזכות לעבוד בשטחים הפלסטינים
יש דין2016שגרירות בריטניה690,189פרויקט אדמות אכיפת חוק
2015שגרירות בריטניה464,139פרויקט אדמות אכיפת חוק
שגרירות בריטניה581,572פרויקט אדמה
2014שגרירות בריטניה567,808פרויקט אדמה
שגרירות בריטניה567,808פרויקט אדמה ואכיפת חוק
2013שגרירות בריטניה608,840פרויקט אדמה
ירושלים דלמטה2016שגרירות בריטניה86,338פרויקט מעקב ירושלים
2015הקונסוליה הבריטית1,044,442פרויקט מעקב ירושלים
2014הקונסוליה הבריטית163,211פרויקט מעקב ירושלים
שגרירות בריטניה145,192פרויקט מעקב ירושלים
2013שגרירות בריטניה450,561פרויקט מעקב ירושלים
2012שגרירות בריטניה35,332פרויקט מעקב ירושלים