"הרשימה השחורה" תוציא מחוץ לחוק נוכחות של כל גוף לכל מטרה מעבר לקו הירוק, כולל חברות אבטחה שנועדו להגן על אזרחים מפני פעילות טרור

מועצת זכויות האדם של האו"ם מגבשת בימים אלה יחד עם פעילי BDS "רשימה שחורה" שמבקשת לאסור נוכחות של כל גוף לכל מטרה מעבר לקו הירוק. כך למשל, גם חברת אבטחה שנועדה להגן על האזרחים מפני פעילות טרור נחשבת לא חוקית. רשימה מפלה זו נועדה להכפיש ולהסב נזק לחברות העושות עסקים עם ישראל, דבר המתיישב עם המטרה הסופית של בידוד ופגיעה במדינת ישראל ובזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית. בנוסף, אין שום מנגנון פיקוח על הרשימה והתוכן שיוצג בה, או כל יכולת לערער עליה.

מתוקף מעמדו כארגון מייעץ באו"ם (ECOSOC), מכון המחקר NGO Monitor שלח נייר עמדה למועצת זכויות האדם של האו"ם. בנייר העמדה טוען מכון המחקר כי הרשימה השחורה מפרה את החוק הבינלאומי ואת הקווים המנחים של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ידי קידום אפליה המבוססת על מוצא לאומי. זאת מאחר שאין רשימות שחורות כאלו לאף אזור סכסוך אחר בעולם ומצטיירת תמונה שמדובר רק על עסקים שמשתפים פעולה עם ישראל. בנוסף, לפי החוק הבינלאומי, לא קיים איסור כזה בכל רחבי העולם. ישנם יותר מתריסר מצבים של כיבוש צבאי ברחבי העולם, וכמעט בכולם חברות בינלאומיות ומקומיות פועלות בשטחים שמוגדרים "שטחים שנויים במחלוקת". מועצת האו"ם לזכויות האדם מפלה את ישראל באמצעות ניצול החוק הבינלאומי תוך הפעלת מוסר כפול.

מעבר לכך, "הרשימה השחורה" מפרה את הסכמי אוסלו שנחתמו בין ישראל לרשות הפלסטינית, בערבות האו"ם והקהילה הבינלאומית. זהו צעד הענשה כנגד סידורי הביטחון שהובטחו והוסכמו לפי הסכם אוסלו. מועצת האו"ם לזכויות אדם מבקשת להטיל סנקציות על ישראל, אולם אין לה את הסמכות לכך, רק למועצת הביטחון של האו"ם יש את הכוח להטיל סנקציות וליישם מנגנוני אכיפה. יצירת הרשימה השחורה מהווה עקיפת סמכות של מועצת הביטחון לפי אמנת האו"ם.

בהינתן שמטרת הרשימה לגרום נזק כלכלי למדינה, עסקים ויחידים, לא ידוע מי אלו פקידי האו"ם שאחראים עליה ומגבשים אותה ותחת אילו תנאים. אין מנגנון פיקוח, לא פרסמו תנאי "כניסה" לרשימה ולא עומדת זכות לחברות לאתגר או לערער על הכנסתן. מכון המחקר NGO Monitor ביקש את הנתונים הללו מהאו"ם, אולם האחרונים לא היו מסוגלים לענות אף לשאלות הבסיסיות ביותר.