ירושלים – בעקבות גילויים לגבי מימון של ארגונים לא ממשלתיים דוגמת קואליציית נשים לשלום, בדיל, והאינתיפאדה האלקטרונית, NGO Monitor פרסם היום "קווים מנחים אתיים לארגוני שדולה פוליטיים" כדי לסייע לארגונים ולמממנים שלהם ליישם שקיפות, אחריותיות, סובלנות וכבוד.

"קווים מנחים ברורים ופומביים יאפשרו לארגונים לא ממשלתיים לבקר בצורה יעילה יותר את פעילויותיהם והרטוריקה שלהם, ויאפשרו למממנים לעקוב בצורה טובה יותר כיצד כספם מנוצל", אומר פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor. "חלק מהארגונים הלא ממשלתיים הטוענים שהם מקדמים זכויות אדם למעשה עושים בדיוק ההיפך, כולל דמוניזציה של יהודים, ציונות ומדינת ישראל כמו גם התקפות על הלגיטימציה של ישראל. המממנים של הארגונים – ממשלות וקרנות – אינם תמיד מודעים למציאות זו. הקווים המנחים האתיים המוצעים יתרמו לדיון ציבורי מכובד ומושכל כיצד ניתן לפתור בעיה זו".

הקווים המנחים קוראים לארגונים "לאמץ קווים מנחים מחייבים, המפרטים פעילויות שדולה הקשורות לדמוניזציה, לוחמה פוליטית ואנטישמיות פוליטית שבהן הם לא ישתתפו או יתמכו בשום אופן". בהתבסס על הגדרות וקווים מנחים קיימים, כולל פרוטוקול אוטווה למלחמה באנטישמיות מ-2010, הקווים המנחים של NGO Monitor אוסרים "על השימוש במינוחים או האשמות של 'אפרטהייד', 'טיהור אתני',… ו'פשעי מלחמה' או 'פשעים נגד האנושות', בהתבסס על עיוותים חמורים של המשפט הבינלאומי".

Monitor מציין כי "ניתן להבטיח את יישום קווים מנחים אלה רק באמצעות בקרה והערכה חיצונים. הדיווחים העצמיים של ארגונים לא ממשלתיים והמממנים שלהם נתונים לניגודי אינטרסים כמו גם לעיוותים פוטנציאליים".

 
שערוריות מימון שהתגלו לאחרונה מדגימים את הצורך בקווים מנחים ברורים:
הממשלה ההולנדית נמצאת בתהליכי בחינה והפחתה של מימון לארגון הפיתוח הבין-כנסייתי ההולנדי (ICCO), לאחר שהיא מצאה ש-ICCO מממן את הארגון האנטישמי האינתיפאדה האלקטרונית, בנוסף לשימושים אחרים לרעה של כספים. בדומה לכך, שוויץ הקפיאה כספים לארגון הלא ממשלתי הפלסטיני בדיל, לאחר שהיא גילתה שבדיל מקדם חרמות, משיכת השקעות וסנקציות (BDS) והעניק פרס כספי לקריקטורה אנטישמית (שפורסמה באתר האינטרנט של הארגון). ב-23 במאי 2011 הקרן החדשה לישראל ניתקה, באיחור, את קשריה עם קואליציית נשים לשלום, חודשים לאחר שהיא טענה שהיא הפסיקה את המימון לארגון, ממובילי תנועת ה-BDS.
 
"כפי שהוכח, כמה ארגונים לא ממשלתיים מאמצים חזות של 'זכויות אדם' כדי לקבל מימון מממשלות ומקרנות", מוסיף שטיינברג. "על ידי הצבת קווים אדומים ברורים, הבטחת השקיפות, והצבת מנגנונים לביקורת על פעילויות של ארגונים לא ממשלתיים, קווים מנחים אלה ידגימו אילו ארגונים אכן מיישמים את המשימות שהם מצהירים, ואילו ארגונים נותנים מס שפתיים לעקרונות אלה. NGO Monitor ימשיך לתמוך ולפעול יחד עם ארגונים לא ממשלתיים ומממנים המעוניינים באימוץ קווים מנחים".
 
הקווים המנחים מפורסמים במקביל לפגישת חבר הנאמנים של הקרן החדשה לישראל המתקיימת השבוע בירושלים.