הזרם הנוצרי-אוונגליסטי הינו הזרם הנוצרי גדול ביותר בארה"ב ותמיכתם של מאמיניו בישראל הייתה כמעט מובנת מאליה במשך שנים.

משנת 2010, נערכים מאמצים לפגוע בתמיכה זו, באמצעות פעילות מאסיבית המכוונת לראשי הקהילה של הנוצרים האוונגליסטים. מדי שנתיים, מאז 2010, נערך בבית לחם כנס בשם "ישו במחסום" שעומדים מאחוריו שני ארגונים: קרן ארץ הקודש ( Holy Land Trust) ומכללת התנ"ך של בית לחם (Bethlehem Bible College). הכנס השלישי ייערך השבוע בין 10-14 במרץ.

המימון לארגונים אלה  הינו ישיר ועקיף מממשלות הולנד, בריטניה וארה"ב (עד 2012) ומסגרות נוצריות שונות. יחד עם זאת, מכללת התנ"ך של בית לחם אינה חושפת מי מממן את הכנס עצמו. קרן ארץ הקודש (HLT) תומכת בחרם, משיכת השקעות, וסנקציות (BDS) לרבות חתימה על מסמך במאי 2005 אשר קרא לחרם אקדמי על ישראל.

"מטרת הכנס היא לגרום לאימוץ הנרטיב הפלסטיני בקרב הכנסיות האוונגליסטיות, לעתים תוך שימוש במוטיבים אנטישמים", מציין יצחק סנטיס, מנהל התכניות במכון המחקר NGO Monitor  אשר מוביל את המחלקה לחקר קמפיין ה- BDS (חרמות, משיכת השקעות וסנקציות על ישראל) בקרב כנסיות. "יתר על כן, המטרה לטווח הארוך היא לגרום להפסקת התמיכה המסורתית וארוכת השנים של קהילת הנוצרים האוונגליסטים במדינת ישראל. אנחנו עומדים להעלות את הנושא על סדר היום במסגרת פאנל שנקיים ביום חמישי במשכנות שאננים בשיתוף של המרכז העולמי של בני ברית, ועדת התיאום וארגונים נוספים."

במסגרת הכנס "ישו במחסום" מוצעים למשתתפים סיורים במחסומים, ב"חומת האפרטהייד", בשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים ומפגשים עם משפחות פלסטיניות. ככל הידוע אין ביקורים בשכונות היהודיות בירושלים, כך גם ככל הנראה לא נערכים מפגשים עם משפחות יהודיות ואין ביקורים לאתרים בירושלים אשר סבלו מהתקפות טרור פלסטיניות. למעשה הקול של הזרם המרכזי בישראל נעדר מהכנס, ומלבד פגישה קצרה עם ישראלי ביישוב אפרת, היהודים היחידים שמשתתפים בו הם "יהודים משיחיים".

בכנסים קודמים, נשמעו אמירות אנטישמיות בוטות וגלויות מצדם של חלק מהדוברים. תמה חוזרת ונשנית היא תיאולוגיית ההחלפה, כלומר האמונה כי הברית בין העם היהודי לבין אלוהים בוטלה ו"הוחלפה" בברית בין אלוהים לבין הנצרות. לפחות דובר אחד הפגין אנטישמיות גזענית כדי לערער על הקשרים האתניים של היהודים לארץ ישראל. לדוגמא, "לאלוהים עדיין יש תוכנית לעם היהודי אשר פאולוס תיאר אותו כאויב הבשורה", ו-"ישו הוא הגפן האמיתית, לא ישראל. הוא הישראלי הנאמן אשר יגשים את כל מה שעם ישראל כשל מלהשיג". תמות אנטישמיות אחרות כוללות את ניתוקו של ישו מיהדות וההכרזה כי הוא היה "פלסטיני", וקידום תיאוריות גזעניות לגבי מוצאם של היהודים.

"מצער שישנם גורמים המנסים לערער בין היחסים המיוחדים בין הנצרות והיהדות. דת אמורה לקרב בין האנשים ולא לשמש ככלי לניהול מאבק פוליטי", סיכם יצחק סנטיס.

(ראו את המסמך המיוחד שהכין מכון המחקר NGO Monitor עם דוגמאות מפורטות, המצורף להודעה זו. המסמך זמין גם בשפה האנגלית)

יצחק סנטיס ישתתף בסימפוזיון אלטרנטיבי ביום חמישי הקרוב ביוזמת "וועדת הקשר" (יוזמה משותפת של בני ברית, והאחווה האקומנית למחקר תיאולוגי):

"הניסיון להפסיק את תמיכתם של הנוצרים האוונגליסטים בישראל: קמפיין חדש"

יום חמישי ה-13 במרץ בשעות 16:00-18:30

אולם ג'ינוגלי, משכנות שאננים, ימין משה ירושלים

לפרטים ולאישור השתתפות : אלן שניידר 02-6251743 או בדוא"ל:worldcenter@012.net.il" target="_blank">worldcenter@012.net.il