ירושלים – במסגרת הקמפיין המתמשך לקידום האשמות כוזבות בדבר "פשעי מלחמה" נגד בכירים ישראלים,ארגון יש דין פרסם היום דו"ח חדש שטוען שמצ"ח והפרקליטות הצבאית "אינם עומדים בחובתם" לחקור עבירות של חיילים. מטרת דו"ח זה היא לערער על חלק זה של מערכת המשפט הישראלית, ובכך לנסות ולחזק את ההצדקה להגשת תביעות באשמת "פשעי מלחמה" נגד בכירים ישראלים בבתי משפט אירופיים ובבתי דין בינלאומיים, אומר מכון המחקר הירושלמי NGO Monitor.

 "הדו"ח רווי בכשלים מתודולוגיים – החל מהדרך המעוותת בה מוצגים הנתונים וכלה בפרשנות מוטעית של ההליך המשפטי במהלך סכסוך מזוין," אומר פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor. "יש דין טוענים שאם לא הוגש כתב אישום לאחר חקירה, אזי לא התנהלה חקירה ראויה. זוהי טענה מגוחכת. בעולם הדמיוני של יש דין, אין שום אפשרות בה ישראל תחקור משהו באופן ראוי ולכן הם הגיעו למסקנות שלהם. בנוסף, יש דין מתבלים את דו"ח שלהם בהערות ובפרשנות בנושא הסכסוך הערבי-ישראלי, דבר שמדגיש את המטרה האמיתי של הפרשנות המומצאת של יש דין".
 
הדו"ח טוען ש"רק שלושה אחוזים וחצי מהתלונות שמתקבלות במשטרה הצבאית החוקרת ובפרקליטות הצבאית בדבר עבירות פליליות שביצעו לכאורה חיילים באזרחים פלסטינים וברכושם בגדה המערבית מתורגמים לכתבי אישום."
 
שטיינברג מוסיף, "בהתבסס על 'נתונים' אלה, ניתן לטעון באותה מידה שיש דין וארגונים אחרים מעודדים פלסטינים להגיש אלפי תלונות חסרות בסיס".

NGO Monitor מציין שהאיחוד האירופי הוא בין המממנים העיקריים של יש דין והמממן של הדו"ח הספציפי הזה. זאת במסגרת מענק של האיחוד לפרויקט שמטרתו "שינוי המדיניות הישראלית בנוגע למחויבות אנשי כוחות הביטחון לתת דין וחשבון על הנעשה בשטחים הפלסטיניים הכבושים, באופן שיכיר ויקח בחשבון את חומרתם והאופי השונה של פשעי מלחמה, ובהבחנתם מפשעים רגילים ומקומיים" (ההדגשה אינה במקור).
 
"האיחוד האירופי אפשר פעם נוספת לארגון לפרסם דו"ח שיהווה חלק מהתשתית למקרים עתידיים של לוחמה משפטית נגד בכירים ישראלים", מוסיף שטיינברג. "הדו"ח הזה יצוטט באופן נרחב על ידי ארגונים לא ממשלתיים ושותפיהם בפורומים בינלאומיים שינסו להעמיד לדין ישראלים באשמות מופרכות של פשעי מלחמה. אין קשר בין זה לבין זכויות אדם, המטרה היחידה של פעילות מסוג זו היא דה-לגיטימציה של ישראל ומערכת המשפט שלה".
 
דו"ח NGO Monitor "יש דין, האיחוד האירופי ולוחמה משפטית: חשיפת הטענות הכוזבות מאחורי קמפיינים פוליטיים מטעים", חושף את הנוהג הקבוע של יש דין להשתמש בטענות לא מבוססות על אפליה בנהלי העבודה של מצ"ח. הרעיון של יש דין משתקף בטענה הזו: קשה להימנע מהתחושה, שאילו היה מדובר בקורבנות מאוכלוסייה אחרת, הלחץ על צה"ל להשלים חקירות במועד סביר יותר היה נושא פרי.

"יש דין יוצאים בהצהרה מפוקפקת זו מבלי להשוות את הנתונים שלהם לחקירות של גופי חקירה אחרים מטעם מדינת ישראל", מוסיפה אן הרצברג, היועצת המשפטית של NGO Monitor. "דו"ח יש דין אינו מספק נתונים מקיפים, עובדה שמדגישה את היעדרה של גישה השוואתית כלשהיא. ללא השוואה שכזו הטענה של יש דין שמצ"ח והפרקליטות הצבאית מתייחסים לפלסטינים באופן שונה אינה מוכחת כלל."

# # #