במקביל לביקורו של ראש הממשלה נתניהו בהולנד, NGO Monitor קורא לממשלת הולנד ליישם את ההמלצות של הפרלמנט ההולנדי בנוגע למימון ממשלתי דרך "מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי" (להלן" המנהלת), עבור ארגונים התומכים בקמפיין ה-BDS.

הולנד העבירה 2.9 מיליון אירו למנהלת מאז הקמתה ב-2014, שבתורה העבירה כספים לארגונים לא-ממשלתיים הפעילים בקמפיינים של BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) וצורות אחרות של דמוניזציה נגד ישראל.

על פי הראיות, 80% מהמענקים הניתנים על ידי המנהלת מוגדרים כ"מענקי ליבה" למימון ארגונים לא-ממשלתיים. מחקר של NGO Monitor מראה כי מתוך 24 ארגונים הזוכים למענקים אלה, 13 פועלים לקידום קמפיין ה-BDS. אלו קיבלו 5.78 מיליון דולר (יותר ממחצית) מסך תקציב פעילות של 10.38 מיליון דולר. חלק מהארגונים שקיבלו מימון גם מקדמים רטוריקה אנטישמית וחלק מבעלי התפקידים בהם קשורים לכאורה לארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. הארגונים המקבלים מימון כוללים בין היתר את אל-חק, בדיל, אדאמיר ומפתאח, ארגונים אנטי ישראלים הנמצאים בחוד החנית של קמפיין  ה-BDS.

ב-16 ביוני 2016, 78 מתוך 150 חברי הפרלמנט ההולנדי אימצו החלטה הקוראת לממשלה לבחון מחדש ולעצור בהקדם האפשרי כל מימון, ישיר או עקיף, לארגונים לא ממשלתיים התומכים ב-BDS נגד ישראל.

לפי, פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor, "הפרלמנט ההולנדי נקט צעד חשוב כשפתח את הדיון בנוגע לניצול כספי משלם המיסים. בפני הממשלה עומדת כעת ההזדמנות ליישם את ההחלטה ולהפסיק להעניק מכספי משלם המיסים ל"מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי", כאשר רוב הכסף מגיע בסופו של דבר לידי ארגונים אנטי ישראליים המתנגדים לשלום ומקדמים קמפיינים של חרם, משיכת כספים וסנקציות נגד ישראל"

ארגונים לא ממשלתיים הממומנים על ידי המנהלת כוללים בין היתר את:

2010 2015 2016
 badil_cartoon  Badil2015  Badil2016
 • אל-חק (מימון בשנת 2015: 710,000 דולר), ארגון מוביל בקמפיינים להכפשת ישראל באמצעות תביעות משפטיות (לוחמה משפטית) בבית הדין הפלילי הבינ”ל, ופעילויות במסגרת ה-BDS. על פי בית המשפט העליון הישראלי, מנכ”ל אל-חק שעואן ג’בארין, הוא פעיל בכיר בחזית העממית לשחרור פלסטין (החזית העממית), ארגון טרור. מסיבה זו נמנעה כניסתו של שעואן לירדן.
 • אדאמיר (מימון בשנת 2015: 230,000 דולר), פועל במסגרות בינלאומיות נגד ישראל ותומך ב-BDS. למספר אנשי צוות בארגון קשרים לכאורה עם ארגוני טרור.
  • ישראל הטילה איסור יציאה לחו”ל על יושב הראש של אדאמיר ואחד ממיסדיו, עבדאלטיף ע’יית, בשל חברותו לכאורה בארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. כמו כן נמנעה כניסתו לגדה המערבית בשנים 2011-2015.
  • חאלדה ג’ראר, סגנית יו”ר אדאמיר, היא חברה בכירה בחזית העממית. כוחות הביטחון הישראלים עצרו את ג’ראר במעצר מנהלי ב -1 באפריל 2015. ב-15 באפריל 2015 היא הואשמה בעבירות שונות לרבות חברות פעילה בארגון טרור (החזית העממית) ו״הסתה לחטיפת חיילים לצורכי מיקוח לשחרור אסירים, ובראשם אחמד סעדאת, מזכ״ל הארגון״.
  • יוסף חבש, משמש כחבר מועצת המנהלים באדאמיר. ישראל מנעה מחבש לעזוב את הגדה המערבית בשנים 2011-2012. הוא גם חבר הוועד הלאומי ב-BDS National Committee
  • איימן נאסר, חוקר באדאמיר, נעצר ב -15 באוקטובר, 2012 בשל קשרים לכאורה עם החזית העממית. ב -3 ביוני, 2013 בית המשפט הצבאי ביהודה הרשיע את נאצר, על פי הודאתו, בחברות בחזית העממית לשחרור פלסטין, ארגון הטרור המוכר כ”חזית העממית”, ובביצוע שירות עבור אותו ארגון.
 • שוברים שתיקה (מימון בשנים 2014-2016: 938,455 ש"ח): מקדמים האשמות של "פשעי מלחמה" נגד ישראל המבוססים על "עדויות" אנונימיות שאינן ניתנות לאימות.