"חוק השקיפות" שעולה להצבעה ראשונה בכנסת היום מהווה תמרור אזהרה עבור ממשלות אירופה התורמות כספים לארגונים פוליטיים בישראל, קובע מכון המחקר NGO Monitor. מימון ממשלתי זר שמטרתו להשפיע על מדיניות פנימית בישראל הינה תופעה בעייתית, בעיקר כאשר מדובר בין מדינות ידידותיות. יחד עם זאת, הפתרון טמון בביסוס קווים מנחים בין ממשלות אירופה לממשלת ישראל בנושא מימון לארגוני חברה אזרחית, כאלטרנטיבה לחקיקה.

לדברי פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא מכון המחקר NGO Monitor: "חוק השקיפות החדש שמשרד המשפטים מוביל מהווה צעד סמלי להתמודדות עם תופעת המימון הזר בטווח הקצר. אולם, בעקבות הדיון הציבורי וחוסר ההסכמה של האירופאים, חשוב לבחון תהליכים דיפלומטים, פרלמנטרים, תקשורתיים וציבוריים כדי להשפיע על ממשלות אירופה התורמות דווקא במטרה לחזק את הערכים הדמוקרטיים של שני הצדדים. על ממשלת ישראל ונבחרי הציבור שלה לפעול בעקביות ונחישות מול מקבלי ההחלטות באירופה להקמת מנגנון פיקוח משותף הכולל קווים מנחים שיגדירו באופן ברור כי ארגונים פוליטיים הפועלים בניגוד למדיניות החוץ האירופית לא יוכלו ליהנות מכספם של משלמי המיסים באירופה".

קווים מנחים אלה צריכים להתמקד בחיזוק העקרונות הדמוקרטיים המשותפים לישראל ולמדינות אירופה, ולעודד שיח בונה ויעיל ולקדם זכויות אדם באופן שתואם את מדיניות החוץ של ממשלות אירופה.

מכון המחקר NGO Monitor  מציע חמש עקרונות לפיהם יוגדרו הקווים המנחים למימון ממשלתי אירופי:

  1. איסור מימון ארגונים המעורבים בקידום או תמיכה באנטישמיות.
  2. איסור מימון ארגונים המעורבים בטרור או תומכים בטרור או לעובדי הארגון יש קשר לארגוני טרור או לפעילות טרור.
  3. איסור על מימון עבור ארגונים המתכחשים לזכותה של ישראל להגדרה עצמית כמדינה יהודית ודמוקרטית, ארגונים המקדמים אג'נדה של מדינה אחת או תומכים "בזכות השיבה" ל"פליטים" הפלסטינים.
  4. איסור מימון ארגונים המעורבים בקמפיין הBDS- (חרם, משיכת השקעות וסנקציות).
  5. איסור מימון ארגונים המקדמים לוחמה משפטית אנטי-ישראלית.

ניתן לעיין במסמך המלא של העקרונות המוצעים בקישור זה.

"עם ההצבעה הראשונה מחר ועד תום הליך ההצבעות בכנסת, לנבחרי ציבור הישראלים והאירופאים, שערכי הדמוקרטיה לנגד עיניהם, יש חלון הזדמנויות להתוות קווים מנחים דומים במטרה להימנע מחקיקה", סיכם פרופ' שטיינברג.