לאחרונה גבר הסיקור התקשורתי והוויכוח הציבורי בנוגע לג'ורג' סורוס ו"קרנות החברה הפתוחה" באמצעותן הוא מממן ארגונים פוליטיים שונים ברחבי העולם. חלק גדול מהדיון מתנהל סביב האשמות על רטוריקה אנטישמית בהונגריה מצד מתנגדיו של סורוס והתגובה הישראלית לכך. בנוסף, ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) הצהיר כי הוא יוזם "חוק סורוס", שיאסור על תרומות לארגונים לא-ממשלתיים ישראליים מ"כל אדם התורם לארגונים הפועלים נגד ישראל".

אין כל הצדקה לגילויי אנטישמיות במסגרת הביקורת על "קרנות החברה הפתוחה", ואין להתעלם או להמעיט מקיומו של שיח כזה בחלק מהקמפיינים נגד סורוס. מספר מאמרים בעת האחרונה התייחסו והפנו למחקרים של NGO Monitor, המתעדים מימון של "קרנות החברה הפתוחה" המועבר לארגונים לא-ממשלתיים המעורבים בקמפיינים פוליטיים נגד ישראל, כולל BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) ולוחמה משפטית.

מכון המחקר NGO Monitor עקבי בעמדתו שמימון כזה הוא בעייתי וראוי שייפסק.

יחד עם זאת,NGO Monitor מתנגד לכל חקיקה שמגבילה מימון לארגונים לא-ממשלתיים ותומך אך ורק בחקיקה המגבירה שקיפות. הדרך הנכונה לגשת לסוגיית המימון היא הידברות ישירה עם המממנים וגיבוש קווים מנחים למימון.

NGO Monitor ימשיך לערוך ולפרסם מחקרים בנושא המימון לארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים, כולל ארגונים המקבלים מימון "מקרנות החברה הפתוחה" של סורוס. אנו גם נמשיך לעודד דיון ציבורי ענייני בנוגע למימון זה, במסגרת העקרונות הדמוקרטיים של שקיפות, אחריות ואחריותיות.