ארגונים לא ממשלתיים ברשות הפלשתינית, שטוענים כי פעילותם נעשית לצורך קידום מעמד האישה וזכויותיה, מבצעים למעשה מסע הסתה נגד ישראל: דו"ח שהוציא מכון המחקר NGO Monitor לרגל יום האישה הבינלאומי מראה כי מימון אירופי שנועד לקדם את האישה הפלשתינית וזכויותיה, משמש בפועל לקידום נרטיב קיצוני נגד ישראל.

בדו"ח מובאת סקירה על מודלים לחיקוי של נשים פלשתיניות, שרובן המכריע זוכות לתהילה על השתתפותן בפעילויות חבלניות נגד ישראל. הדו"ח בוחן את חלקה של הקהילה הבינלאומית בהנצחת מצב זה, בין אם באמצעות מימון ארגונים פלשתיניים רדיקליים, ובין אם במתן לגיטימציה לארגונים אלה בפורומים בינלאומיים כמו האו"ם.
הארגונים הבולטים שמטרתם המוצהרת היא לקדם את הנשים הפלשתיניות ולהבטיח להן ביטחון אישי, זכויות פוליטיות וכלכליות, חינוך ושירותי בריאות, הם: מרכז הנשים לייעוץ משפטי (WCLAC), המרכז ללימודי נשים, אגודת נשים צעירות פלשתיניות (YWCA), החברה הפלשתינית העובדת למען נשים (PWWSD) והוועדה הטכנית לענייני נשים (WATC).
ארגונים אלה ואחרים חתומים על "הקוד האתי הפלשתיני" אשר תובע מהם ליישר קו עם השקפת העולם הלאומית הפלשתינית, השוללת נורמליזציה עם ישראל. כך נוצר מצבו שבו ארגונים שמטרתם לקדם מטרות ערכיות, כמו זכויות אדם ונשים, קושרים את פעילותם עם המאבק הלאומי הפלשתיני ומקדמים סדר יום רווי שנאה ואלימות נגד אזרחיות ואזרחים ישראלים.

לכתבה המלאה בישראל היום