"מדד הדמוקרטיה הישראלית" ל־2016, שפורסם על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, מלמד על כך שהציבור הישראלי איבד את האמון בארגוני זכויות אדם. לפי נתוני הסקר, 71% מהציבור היהודי בארץ סבורים כי "ארגוני זכויות האדם והאזרח גורמים נזק למדינה". יתרה מזו, 76% מתוך אלו המגדירים את הזהות הפוליטית שלהם "מרכז", רואים בארגונים אלו גורמים מזיקים, כך שתופעה זו אינה מוגבלת למחנה פוליטי אחד.

התוצאות העגומות של הסקר הן הזדמנות עבור ארגונים בארץ להביט במראה, לערוך חשבון נפש ולצאת לדרך חדשה. נוכל לקוות שהשפה של זכויות אדם תישמע כדי לקדם נורמות התנהגות בסיסיות, ולא כדי לקדם מצע פוליטי צר. כמו כן, זוהי הזדמנות עבור ממשלות אירופה והאיחוד האירופי לבחון את תוצאות המימון שלהן והשפעותיו השליליות על החברה הישראלית. עם רצון להתעלות מעל אינטרסים פוליטיים צרים וקצרי טווח, יהיה אפשר לשקם את מעמדם של ארגוני זכויות האדם בארץ ובכך להבטיח את מקומן הראוי של זכויות אלו בחברה דמוקרטית מתקדמת.

לקריאת המאמר המלא