הקשרים בין גרמניה לישראל נחשבים טובים ואיתנים, ובברלין הצהירו כי לא יצטרפו לתנועת ה־BDS, הקוראת לחרם כלכלי על ישראל. אלא שדו"ח חדש מראה: חרף מדיניות זו, ובניגוד לתמיכת גרמניה בפתרון שתי המדינות, הממשלה הגרמנית מממנת את ארגוני ה־BDS – במיליוני יורו.

מנתונים שהגיעו לרשם העמותות, עולה כי בשנים 2015-2012 לבדן הועברו 4 מיליון יורו ממשלם המסים הגרמני לפחות ל־15 ארגונים ישראליים. מתוך סכום זה, 42 אחוזים הועברו לארגונים התומכים בחרם על ישראל ובפתרון המדינה האחת (הפלשתינית, כמובן), השולל את קיום ישראל.

לפי דו"ח חדש של מכון המחקר NGO Monitor, שבחן את המימון הממשלתי שמעניקה גרמניה לארגונים המעורבים בסכסוך הישראלי ־ פלשתיני, המשרד הגרמני לשיתוף פעולה כלכלי מפעיל בארץ פרויקט של השירות האזרחי לשלום של גרמניה (ZFD).

אבל מתברר כי מי שמיישם את הפרויקט בפועל הוא ארגון גרמני אחר, Kurve Wustrow, שחבר לשני ארגונים מקומיים – אחד מהם הוא "קואליציית נשים לשלום" הישראלי, והאחר הוא ארגון פלשתיני הקרוי "ועדת תיאום המאבק העממי".

לקריאת המאמר המלא