מובאה:

"נשיא מכון המחקר NGO Monitor, פרופ' ג'ראלד שטיינברג, שבאופן עקרוני התנגד לחקיקה מגבילה לארגונים לא-ממשלתיים, התייחס להצעת חוק העמותות שעברה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה ואמר כי: "אם ממשלות אירופה התורמות לארגונים פוליטיים מענקים שנתיים לא תתעשתנה ולא תיכנסנה לדיאלוג עם ממשלת ישראל בנוגע למימון שפוגע במדינה בניגוד למדיניות מוצהרת של אירופה, לא יהיה מנוס מחקיקה כמו זו של השרה שקד, שלעומת הצעות אחרות אינה מענישה ארגונים אלא מבקשת להגביר השקיפות.

"אני ממשיך לקוות כי לא יהיה הכרח בחקיקה ושלפני שתהיה תמיכה בה, על ממשלת וכנסת ישראל לצאת במסע שכנועים נוסף מול האירופאים לקביעת קווים מנחים משותפים למימון ארגונים פוליטיים במסווה זכויות אדם", הוסיף פרופ' שטיינברג. "

לקריאת הכתבה המלאה