היום (א') תערוך שווייץ משאל עם על שתי יוזמות שעלולות להיות בעלות השלכות מרחיקות לכת על יחסי הסחר ושיתוף-הפעולה עם ישראל. היוזמה הראשונה מבקשת מהבנק השווייצרי הלאומי וקרנות הפנסיה השווייצריות למנוע מתן מימון ליצרני נשק. צעד זה תקף לא רק לנשק לא-קונבנציונלי או פצצות מצרר, אלא גם לנשק קונבנציונלי – עם פוטנציאל פגיעה בעסקאות הקיימות עם הצבא השווייצרי. ברמה הבינלאומית, צעד זה עלול להשפיע על יותר מ-11% מתיק המניות של הבנק.

היוזמה השנייה אף יותר רחבה, ומבקשת לחייב את כל התאגידים השווייצריים "לכבד זכויות אדם וסטנדרטים סביבתיים בינלאומיים בחו"ל" תוך מתן זכות לתבוע בבית המשפט השווייצרי במקרה שתאגיד מסוים הפר את ההוראה. צעד זה, אם יתקבל, יתווסף לחוקה השווייצרית ובכך יהיה תקף לא רק לתאגידים שווייצריים, אלא גם לחברות הבת, הספקים והשותפים שלא ממוקמים בשווייץ עצמה. בעצם, ההגבלה הזאת תהפוך את ההצעה השווייצרית לאחת היוזמות המגבילות ביותר ברמה הגלובלית בתחום האחריות התאגידית. אפילו אם משאל העם לא יעבור, הפרלמנט השווייצרי הציג מספר הצעות דומות הקוראות לחובת בדיקת נאותות בכל הקשור לזכויות אדם.

למאמר המלא של אן הרצברג ב'גלובס'