מובאה:

"מחקר שערך לאחרונה המכון מצא כי בלחצם של ארגוני החרם נקבע לאחרונה קריטריון נוסף לאחריות תאגידית, והוא הקשר עם ישראל. "הסוכנויות בודקות אם החברה פועלת בישראל או עושה עסקים עם חברות ישראליות וזה מוריד את הדירוג שלהן", מסביר שטיינברג. "החשש הגדול הוא מפני סטנדרטיזציה של הקריטריון הישראלי בסוכנויות לאחריות תאגידית", אומר שטיינברג."

לקריאת המאמר המלא